www.incilTurK.Com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

“…Rab,biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir.” (Yuhanna 6:68)


 

Tek Bir Kaynak

Rab İsa, O’nu takip edenler için anlaması ve kabul edilmesi zor olan bazı şeyler söyledi. Yuhanna İncil’inin 6. bölümünde O’nun etini yemekten ve O’nun kanını içmekten bahsetti. O’nu izleyenlere yamyam olup bedenini yemelerini kastetmediği açıktır. O, Kurtarıcı olmasından dolayı O’nda bulunan sonsuz yaşamdan ve inançtan bahsetmekteydi. Ama insanlar sözlerini yanlış anladıklarında O’nu takip etmeyi bıraktılar. O’nu takip etmeyi bıraktıklarında kendilerini yaşamın ve gerçeğin tek kaynağından koparmışlardı. Petrus’un dediği gibi, İsa tek başına “sonsuz yaşamın sözlerine” sahiptir.

Tanrı sözü bizim için eşsiz bir yere sahiptir ve eşsiz bir işlevi yerine getirmektedir. Kutsal Yazılar Tanrı’nın düşüncesini ve isteğini açıklayıp bu günümüze kadar kalan tek esinlemedir. Görünmeyen Tanrı’nın görüntüsü olan İsa’yı tanımamızı ve birleşmemizi sağlayan esinleme sadece Kutsal Yazılar’ın içindedir. İsa’nın bedende olduğu zamanlarda elçilerin İsa hakkındaki bilgileri ve imanı, İsa’nın söylediği sözlere bağımlıydı. Elçilerin, kulaklarıyla işitmiş oldukları İsa’nın sözlerine bağımlı olması gibi, bizde tamamıyla Eski Antlaşma’da beklenen ve önceden gösterildiği esinleme ile beraber elçilerin Yeni Antlaşma’da yazdığı tanıklıklarına bağımlıyız.

Kutsal Yazılar olmadan bilgi,iman ve takipçiliğimiz olmazdı. Eğer İsa Kendisi’ni söylediği sözler aracılığıyla açıklamış olmasaydı elçiler de bizim gibi, yaşamın Söz’ünden yoksun olacaklardı. Sadece oğul’un bilgisinden ve takipçiliğinden değil Baba’nın ve Ruh’un da bilgisinden ve takipçiliğinden yoksun olacaktık. Kutsal Yazılar’a bağımlılığımız tamdır. İnancımızın her öğretişi, aklımızdaki kurtuluş gerçeğinin aydınlanması, zaman ve sonsuzluk ihtiyaçlarımıza karşı olan bütün ümitlerimiz için Kutsal Yazılar’a bağımlıyız.

Kutsal Yazılar tamamen eşsizdir. Eşsizdir, çünkü Tanrı’yla ilişkimizi sağlayan ve O’nun lutfundan kaynaklanan kurtuluşa kavuşturan tek araçtır. Kutsal Yazılar’ın dışında günahların bağışlanması açısından Tanrı’yla, Mesih’le ve Kutsal Ruh’la ilişkimizi kuracak hiçbir şey yoktur. Bizim için Tanrı’nın kurtarma isteğinin tek açıklaması Kutsal Kitap’tır.

Tanrı’yı öğretmek için insanlar başka kaynakları neden araştırır? Bazıları Tanrı’yı kendi duygularından ya da deneyimlerinden tanıyabileceklerini düşünür. Tanrı denenebilir ve hissedilebilir ama hissettiğin şeyin Tanrı’dan geldiğini nasıl bilebilirsin? Biz insanlar Tanrı’yı denetleyebilecek şekilde yaratıldık ama denediğimiz şeyin Tanrı’dan olduğunu nasıl bilebiliriz? İnsanlar kendilerini iyi yada mutlu hissettiren bir şey varsa bunun Tanrı’dan olduğunu düşünüyorlar. Ama günah, günahkarı iyi hissettirir. Günah Tanrı mıdır? Haşa! İnsanların İsa’nın söylediklerini beğenmemesi Tanrı’yı başka bir yerde bulabilecekleri anlamına gelmez. Tanrı sadece Kutsal Yazılar’ındaki İsa Mesih’in esinlemesinde bulunabilir. Tanrı’yı başka bir yerde bulabileceğini düşünme.

Kime Gideceğiz??

   

© Copyright incilTurK