incilturk.Com

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Kutsal Ruh Hakkında Sorular
incilturk


 

Kutsal Ruh Hakkında Sorular

e Kutsal Ruh kimdir?

e Kutsal Ruh’u ne zaman/ nasıl alırız?

e Kutsal Ruh’un vaftizi nedir?

e Ben nasıl Kutsal Ruh’la dolabilirim?

e Kutsal Ruh’a küfür nedir?

e Ruhsal armağanımın ne olduğunu nasıl bilebilirim?

e Ruh’un mucizesel armağanları günümüz için midir?

e Dillerde konuşma armağanı nedir? Dillerde konuşma armağanı bugün geçerli midir?

e Tanrı ruhsal armağanları nasıl dağıtır? Tanrı bana Kendisinden istediğim ruhsal armağanı verir mi?

e Bir inanlının Kutsal Ruh’u hissedebilmesi gerekir mi?

e Oğul’dan maddesi nedir?

e Kutsal Ruh’un meyvesi nedir?

e Kutsal Ruh’u kederlendirmek / söndürmek ne anlama gelir?

e Dillerde dua etmek nedir? Dillerde dua etmek inanlıyla Tanrı arasındaki bir dua dili midir?

e Kutsal Ruh’un günümüzde yaşamlarımızdaki rolü nedir?

e Ruh’ta ölmek Kutsal Kitap’a uygun bir şey midir?

e Kutsal Ruh bir inanlıyı hiç terk eder mi?

e Bir yetenekle ruhsal bir armağan arasındaki fark nedir?

e Bilinmeyen dillerde konuşmak, kişinin Kutsal Ruh’a sahip olduğunun kanıtı mıdır?

e Ruh’un denetiminde yaşamak ne anlama gelir?

   

© Copyright incilTurK.Com