incilTurK.com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Incil - Sevinc Getirici Haber

Incil
Thomas Cosmades Cevirisi


 

FİLİMON’A MEKTUP

(Suçlunun Bağışlanması İçin Dilek)

 

Önsöz

Haberci Pavlos Roma’dan Kolose’de yaşayan Filimon’a 60-64 yılları arasında yazdığı bu özel mektupta, efendisinden kaçtığı anlaşılan Onisimos’un bağışlanmasını duygusallıkla diliyor (bkz. Koloseliler 4:7-9).

 

Kolose’deki inanlılar Filimon’un evinde buluşurdu (2). Filimon’un inanlılara yardım ettiği, destek sunduğu biliniyordu (5-7,22). Kölelik ettiği evden kaçıp nefesi Roma’da alan Onisimos orada cezalı bulunan Pavlos’la karşılaştı, onun etkisiyle Mesih inanlısı oldu (10; bkz. Koloseliler 4:9). Onisimos evden kaçarken efendisine haksızlık etmiş, belirli bir parayı aşırmış (18). Filimon’un bu kaçak uşağı affetmesini, onu kucaklamasını isteyen Pavlos, kurtarıcı Mesih’in günahlıyı bağışlatmak için Baba Tanrı’yla günahlı insan arasında nasıl aracılık ettiğini anlamlı ve duygulu dille betimliyor (12-14).

 

Bu suçluluk olayı ve suçlunun affı için, onu seven bir yakını sevgiyle aracılık etmekte. Aracı Mesih’in kurtarmalığıyla affetme eylemini tanrısal esinle betimleyen aydınlatıcı bir olgudur bu. Mesih bağlılığında efendiyle kölenin kesin eşitliğini belgeleyen bu içtenlikli mektup düşkünü, umutsuzu, günahlıyı yüreklendiren, O’na iman edeni umut ve güven kapısına ileten duygulandırıcı bir betimdir bu yazı (16).

 

Başlangıç 1-3

 Mesih İsa için tutuklanmış Pavlos’tan ve Timoteos kardeşten, sevgili hizmet arkadaşımız Filimon’a, 2kız kardeşimiz Apfia’ya, ruhsal savaş arkadaşımız Arhippos’a ve Filimon’un evindeki kilise topluluğuna: 3Babamız Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten sizlere kayra ve esenlik olsun.

 

Efendisinden Kaçan Köle İçin Kişisel Dilek 4-25

 4Tanrım’a şükrederek seni her an dualarımda anımsıyorum. 5Çünkü Rab İsa’ya ve bütün kutsal yaşamlılara sevgini ve bunun yanı sıra imanını duyuyorum. 6Duam, imanının paydaşlığı etkin olsun doğrultusundadır. Mesih’e bağlılığımız her bakımdan iyiyi işleme bilgisini versin size. 7Gerçi, senin sevginde aşırı sevinç ve avuntu buldum, sevgili kardeşim. Çünkü aracılığınla kutsal yaşamlıların ruhu dinlendirildi.

 8Bu nedenle, Mesih bağlılığındaki güven doluluğum, gerekeni yapman için sana bir buyruk vermeme yeterlidir. 9Şu anda Mesih İsa için tutuklu bulunan ben elçi Pavlos, sevgi adına sana dilekle yaklaşmayı yerinde buluyorum. 10Senden çocuğum Onisimos’a [a] ilişkin bir dileğim var. Tutukluluğumda o benim ruhsal oğlum oldu. 11Bir zamanlar sana yararsızdı; ama şimdi hem sana, hem de bana yararlıdır.

 12Kendisini –bağrıma bastığım bu kişiyi– sana salıyorum. 13Sevinç Getirici Haber’den ötürü tutuklu bulunduğum şu anda senin yerine bana hizmette bulunsun diye onu yanımda tutmayı çok isterdim.

 14Ama senin onayın olmaksızın hiçbir işe atılmayı doğru görmedim. Öyle ki baskıyla değil, gönlünün isteğiyle  bu iyiliği yapasın.

 15Belki de bir süre için senden ayrılmasının nedeni kendisini sonsuza dek geri alabilmen içindi. 16Bundan böyle o bir köle değil, köleden ötedir; özellikle benim için sevgili bir kardeştir. Senin için daha da önemli; hem bedende hem de Rab’te..

 17Bu nedenle, beni kendine ruhsal paydaş sayıyorsan, beni kabul edercesine kendisini kabul et. 18Eğer herhangi bir konuda sana haksızlık etmiş ya da borca düşmüşse, bunu benim hesabıma sayasın. 19Ben, Pavlos kendi elimle yazıyorum; sana ben ödeyeceğim. Kaldı ki, kendin için bile bana borçlu olduğundan söz etmiyorum.

 20Evet, kardeşim, Rab bağlılığında senden bir yarar bekliyorum. Mesih bağlılığında ruhumu dinlendir.

 21Buyruğa uyan bir kişi olduğuna güvenerek sana bu mektubu yazıyorum. Dilediğimden daha da çoğunu yapacağını biliyorum.

 22Bu arada, kalabileceğim bir konuk odasını da hazırla. Çünkü dualarınız aracılığıyla sizlere bağışlanacağımı umuyorum.

 23Epafras –Mesih İsa bağlılığında cezaevi arkadaşım– sana selam eder. 24Hizmet ortaklarım Markos, Aristarhos, Dimas, Luka da selam ederler.

 25Rab İsa Mesih’in kayrası ruhunuzla birlikte olsun.[a] Onisimos, yararlı anlamındadır. Koloselilere yazılan mektupta (4:9) bu inanlıdan söz edilmektedir.

 


© Copyright incilturk.Com