incilTurK.com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Incil - Sevinc Getirici Haber

Incil
Thomas Cosmades Cevirisi


 

FİLİPPİLİLERE MEKTUP

(Sevinç Oluşturan İman)

 

Önsöz

Mektubu Tanrı esinlemesiyle yazan haberci Pavlos’tur. Roma’da kaleme alınan bu İncil parçasının yazılış tarihi 60-64 yılları arasına rastlar.

 

Makedonya’nın Filippi kentindeki inanlılar topluluğu, Pavlos’un ikinci habercilik gezisinde, bu kenti ziyaret etmesiyle çok çetin koşullar altında kuruldu (Habercilerin İşleri 16:11-40). Filippi kenti Roma İmparatorluğu tarafından kurulan bir koloniydi. Roma yetkilileri buraya kendi insanlarını yerleştirdi. Bu yerde Yahudi sinagogu yoktu; Yahudi varsa, herhalde sayıları çok azdı. Bu toplulukta Mesih inanlılarının başlıca özelliği sevgi ve eliaçıklıktı (4:15,16; II.Korintoslulara 8:2).

 

Mektubu yazan Pavlos Roma’da cezaevindedir. Bu sırada ona bir armağan gönderen Filippililer’e teşekkür sunmakta, oradaki inanlılar topluluğuyla ilgili pek çok duygulandırıcı anıyla avunmaktadır. Bu yazıda Mesih inanlısının güven, sevinç, sevgi, yengi gönencinde yaşayan biri olduğu belirtiliyor (1:4,18; 2:1,2,17,18; 3:1; 4:4,10). Mektubun ana konusu, insanlık için kendisini alçaltan kurtarıcı İsa Mesih’tir (1:11,18,20,21; 2:5-11; 3:7-14,20,21; 4:7,13,19,23).

 

Haberci Pavlos inanlılar topluluğunu aldatıcı öğreticilere karşı uyarıyor (3:4-9,18,19), Mesih’i bilmenin ve O’nunla özdeşleşmenin temel amaç olduğunu belirtiyor (3:10-14), yurdu göklerde olan Mesih bağlısının oradan bir kurtarıcı beklediğini anımsatıyor (3:20,21).

Bu mektup şöyle özetlenebilir:

I.                  Önsöz 1:1-11

II.               Haberci Pavlos’un durumu 1:12-26

III.            Mesih bağlısının yaşamı ve paydaşlığı 1:27-2:18

IV.             Mesih bağlılığında insan ilişkileri 2:19-3:21

V.                Yüreklendirme ve selam 4:1-23

 

Selam 1,2

1

Mesih İsa’nın uşakları, Pavlos ve Timoteos’tan Filippi’de Mesih İsa bağlılığındaki kutsal yaşamlıların toplamına ve onların yanı sıra Gözeticiler’le [a] Hizmet Görücüler’e*. 2Babamız Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten sizlere kayra ve esenlik olsun.

 

Teşekkür ve Dua 3-11

 3Sizleri her anımsadığımda Tanrıma teşekkür sunuyorum. 4Ne zaman dua etsem hepiniz için sevinçle dilekte bulunuyorum. 5Çünkü Sevinç Getirici Haber’le ilgili hizmette ilk günden şu ana dek benimle ruhsal paydaşlık ediyorsunuz. 6Onun için, şuna kesinlikle inanıyorum ki sizlerde yararlı bir iş başlatan Tanrı, Mesih İsa’nın Günü’ne varıldığında onu sonuçlandıracaktır.

 7Sizler için böyle düşünmem doğrudur. Çünkü yüreğimde geniş yer tutuyorsunuz. Çünkü cezaevinde bulunduğum ve Sevinç Getirici Haber’i savunup doğruladığım şu dönemde, hepiniz bana verilen kayranın paydaşlarısınız. 8Tanrı da tanığımdır ki, tüm olarak sizlere beslediğim derin özlem Mesih İsa bağlılığından kaynaklanıyor.

 9Sevginizin gerçek bilgi ve eksiksiz anlayışla birlikte giderek gelişmesi için dua ediyorum. 10Öyle ki, en üstün değerlerin ne olduğunu anlayabilesiniz. Ve böylece Mesih’in Günü’nde lekesiz ve suçsuz olasınız. 11Tanrı’nın yüceltilmesi ve övülmesi için, İsa Mesih’in sağlayabileceği doğruluk ürünleriyle donatılasınız.

 

Pavlos Cezaevinde Tanrı’yı Yüceltiyor 12-26

 12Kardeşlerim, benimle ilgili olayların Sevinç Getirici Haber’in ilerlemesine gerçekten yardım ettiğini bilmenizi isterim. 13Öyle ki, Mesih’e bağlılığımdan ötürü cezaevinde bulunduğum tüm saray koruyucularına ve geriye kalan herkese belirgin oluyor. 14Üstelik, cezaevinde bulunuşum Rab bağlılığındaki kardeşlerin çoğuna daha da derin güven sağlıyor. Öyle ki, Tanrı Sözü’nü korkusuzca bildirmek için giderek yürekleniyorlar.

 15Kuşkusuz, bazıları çekememezlikle, kavgacılıkla bazıları ise iyi niyetle Mesih’i yayıyor. 16Bu sonuncular sevgilerinden ötürü böyle yapıyor. Çünkü Sevinç Getirici Haber’i savunduğum için cezaevinde bulunduğumu biliyorlar. 17Öncekilere gelince, bunlar Mesih’i pak yürekle değil, bencil bir hırsla bildiriyorlar. Böylelikle cezaevinde bulunmamın acılarını çoğaltacaklarını sanıyorlar.

 18Ne zararı var! Ben bundan sevinç duyuyorum. Çünkü hangi açıdan bakılırsa bakılsın –ister gösteriş için, ister canı gönülden olsun– Mesih bildiriliyor. Buna seviniyorum, hem de sürekli sevineceğim. 19Çünkü dualarınızla ve İsa Mesih Ruhu’nun sağladığı yardımla içinde bulunduğum durumun kurtuluşla sonuçlanacağını biliyorum. 20Sürekli gözlediğim ve umduğum gibi, hiçbir konuda utanca düşmeyeceğim. Tam tersine, her zaman olduğu gibi, hem de şimdi yüreklilikle davranacağım. Öyle ki, yaşasam da ölsem de Mesih benim varlığımda yüceltilecek.

 21Benim için yaşamın anlamı Mesih’tir, ölümün anlamı ise kazanç. 22Ama bedence yaşamayı sürdürmekle daha değerli işler yapabileceksem, doğrusu hangisini seçeceğimi bilmiyorum. 23İki yöne doğru çekiliyorum: Bu yaşamı bırakıp Mesih’le birlikte olmayı özlüyorum. Çünkü bu çok daha iyidir. 24Ne var ki, bedende kalmam sizler için daha gereklidir. 25Buna inanıyorum; aranızda kalacağım. Sizlerle birlikte bir süre geçireceğimi de biliyorum. Öyle ki, imanda ilerleyesiniz ve sevinç duyasınız. 26Böylece sizlerle konuştuğumda, Mesih İsa bağlılığında benimle övünç duymak için daha çok neden bulasınız.

 

Sevinç Getirici Haber’e İnanmak Bir Yarış Gibidir 27-30

 27Önemli olan, yaşam yönteminizin Mesih’in Sevinç Getirici Haberi’ne yaraşır olmasıdır. Öyle ki gelip sizi görebilsem de, göremesem de aynı ortak amaçla dimdik durduğunuzu duyayım ve Sevinç Getirici Haber’e iman için tek canla, hep birlikte yarıştığınızı bileyim. 28Sizlere karşı direnenlerden hiçbir yolla korkmayın. Bu, onların mahva gideceğinin, sizinse Tanrı’dan kurtuluş bulacağınızın kanıtıdır. 29Çünkü sadece Mesih’e iman etmek değil, O’nun için işkence çekmek de Mesih yararına bir bağış olarak sizlere verilmiştir. 30Sizler de benim uğraşımda paydaşsınız. Bu uğraşta olduğumu daha önce gördünüz şimdi ise duymaktasınız.

 

Alçakgönüllülük Ortamında Birlik 1-4

2

Mesih bağlılığında bir yüreklendirme, sevgide bir avuntu, Ruh’ta bir paydaşlık, acıyan bir yürek ve sevecenlik duygusu konu edilecekse, 2düşünce birliğiyle davranarak sevincimi doruğuna ulaştırın. Aynı sevgiyi paylaşın. Akıllarınız uyumda, düşünceniz tek doğrultuda olsun. 3Hiçbir şeyi sürtüşme ya da boş böbürlenme duygusuyla yapmayın. Tam tersine, alçakgönüllülükle başkalarını kendinizden daha önemli tutun. 4Her biriniz salt kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin.

 

Mesih’in Alçakgönüllülük Örneği 5-11

 5Birinizin öbürüne karşı düşüncesi Mesih İsa’nın düşüncesine benzer olsun. 6O Tanrı özdeşliğinde olmakla birlikte, Tanrı’ya eşit olmayı zorla elde edilmiş bir hak saymadı. 7Tam tersine, kendine özgü yücelikten soyunarak uşak özdeşliğini aldı. İnsan eşitliğine girerek insan biçiminde belirdi. 8Kendisini alçaltarak söz dinlerlik yolunda ölüme dek yürüdü; hem de haç ölümüne. 9Bu nedenle, Tanrı O’nu pek çok yüceltti ve O’na her adtan üstün olan Ad’ı bağışladı. 10Öyle ki İsa adına göklerde, tüm yeryüzünde ve yer altındaki her varlık diz çöksün 11ve her dil İSA MESİH RAB’tir diyerek, Baba Tanrı’nın yüceliği için tanıklıkta bulunsun.

 

Yıldızlar Gibi Işık Saçın 12-18

 12Bu nedenle sevgili kardeşlerim, her vakit nasıl sözümü dinledinizse şimdi yine dinleyin; salt ben orada yanınızdayken değil, yanınızda olmadığım şu dönemde daha derin ilgiyle dinleyin. Korkuyla, titremeyle kurtuluşunuzu etkin kılın. 13Çünkü Tanrı’dır kendisini hoşnut edeni bütünlemenize içinizde isteklilik ve etkinlik oluşturan. 14Yaptığınız her işi hiç mırıldanmadan, çekişmeden yapın. 15Öyle ki, kusursuz ve aldatısız olasınız. Şu eğri ve sapmış kuşağın içinde, dünyaya ışık saçan yıldızlar gibi Tanrı’nın suçsuz çocukları durumunda olun ve 16yaşam sözüne sarılın. Öyle ki, Mesih’in Günü’nde bununla övünç duyayım. Çünkü bu, boşa koşmadığımı boş yere emek harcamadığımı gösterecektir. 17Yaşamımı besleyen kan imanınızı simgeleyen kurbanın ve hizmetin üzerine bir sunu gibi dökülecek olsa bile sevinç duyarım ve sevincimi hepinizle paylaşırım. 18Öte yandan, siz de sevinmeli ve sevincinizi benimle paylaşmalısınız.

 

Size Gönderdiğim Kişiye Değer Verin 19-30; 3:1

 19Rab İsa isterse, Timoteos’u tez elden sizlere göndermeyi umuyorum. Öyle ki, haberlerinizi alıp sevineyim. 20Çünkü sizi ilgilendiren konularda onun gibi içtenlikle kaygı duyan başka kimsem yoktur. 21Nedeni, ötekilerin tümü Mesih İsa’nın değil, salt kendi yararını gözetiyor. 22Ama Timoteos’un denenmiş biri olduğunu bilirsiniz: Baba-oğul gibi, benimle birlikte Sevinç Getirici Haber’in yayılması için çalıştı. 23Bundan ötürü, işlerimin nasıl gelişeceğini gördükten sonra onu size göndermeyi umuyorum. 24Bu arada kendim de tez elden gelme tasarımda Rab’be güveniyorum.

 25Gereksinimimi karşılamak için görevlendirip gönderdiğiniz kardeşim, iş ortağım ve ruhsal savaş paydaşım Epafroditos’u yine size göndermeyi gerekli gördüm. 26Çünkü hepinizi özledi. Üstelik hasta olduğunu duyduğunuz için çok da üzüldü. 27Evet, ölümle burun buruna gelmişcesine hasta düştü. Ama Tanrı ona acıdı. Yalnız ona değil, bana da acıdı. Bunun sonucunda daha derin üzüntüye düşmeyeyim diye.. 28Bu nedenle Epafroditos’u size özellikle göndermiş bulunuyorum. Böylece hem siz kendisini yeniden görmekle sevinç duyasınız, hem de benim üzüntüm dinsin. 29Rab bağlılığında kendisini sevinç doluluğuyla kabul edin. Onun gibilerin tümüne de saygı gösterin. 30Çünkü sizin sunamayacağınız hizmeti bana sağlayabilmek için, Mesih’in işi yararına yaşamını tehlikeye atarak ölümü göze aldı.

 

3

Özetle, kardeşlerim, Rab bağlılığında sevinçli olasınız. Size yazdıklarımı yinelemek beni usandırmıyor. Üstelik bu sizlere güven sağlıyor.

 

Gerçek Doğruluk 2-11

 2Köpeklerden, kötülük işçilerinden, beden kesenlerden [b] sakının. 3Gerçek sünnetliler bizleriz. Çünkü Tanrı’nın Ruhu aracılığıyla tapınıyor, Mesih İsa’yla kıvanç duyuyoruz, bedensel başarılara güvenmiyoruz.

 4Oysa kendim de bedensel başarılara bel bağlayabilirdim. Herhangi biri bedensel başarılara güvenebileceğini sanıyorsa, benim de bu tutumu benimsemeye daha çok nedenim var: 5Sekiz günlükken sünnet edildim. İsrail soyundan, Benyamin kuşağından, İbrani atalardan doğmuş gerçek bir İbrani. İbraniler’in ruhsal yasasını tutmak yönündense bir Ferisi’yim. 6Öylesine bol çaba döktüm ki, kilise topluluğuna saldırıda bulundum. Ruhsal yasanın dilediği doğruluk açısından kusursuz biriydim.

 7Ne var ki, kazanç saydığım her şeyi Mesih yararı açısından zarar getirici saydım. 8Dahası var: Rabbim Mesih İsa’nın üstün bilgisi yararına, her şeyi olduğu gibi zarar getirici saydım. O’nun yararına her şeyi fırlatıp attım. Ve Mesih’i kazanmak için bunları pislik saydım. 9Öyle ki, O’nunla tam birleşeyim. Ruhsal yasaya uymakla kazanılan kişisel doğruluğa artık bel bağlamayayım. Tersine Mesih’e imanla Tanrı’dan gelen ve imana dayanan doğrulukla donatılmış bulunayım. 10Tüm isteğim, Mesih’i ve dirilişinin gücünü bilmek, O’nun çekmiş olduğu işkenceleri paylaşmak, O’nun ölümüyle O’nun gibi olmaktır. 11Umudum ölüler arasından dirilişe erişmektir*.

 

Amaç: Ruhsal Yetkinlik 12-21; 4:1

 12Beklenen amaca şimdiden vardığımı savunmuyorum, ne de yetkinliğe şimdiden erdiğimi bildiriyorum. Ama erişebilmek için bunu kovalıyorum. Mesih İsa beni kendisine bu amaçla kazandı. 13Kendimi ödülü kazanmış biri yerine koymuyorum kardeşlerim. Ancak yaptığım tek şey şu: Geridekilere aldırış etmeksizin ileridekilere uzanıyorum. 14Yücelik çağrısıyla ilgili ödülün ardından dosdoğru amaca koşuyorum. Mesih İsa bağlılığında Tanrı’nın çağrısıdır bu.

 15Ruhsal yönden yetkin olanlarımızın düşüncesi bu olmalı. Ama başka düşüncedeyseniz, Tanrı size gerekeni açıklayacaktır. 16Önemli olan şu ki, ulaştığımız aşama neyse bu aşama uyarınca ilerleyelim.

 17Kardeşlerim, benim gibi yapın. Bizleri örnek alın, yaşamlarını bu yolda geçirenleri göz önünde tutun. 18Çok kez size söylemiş olduğum gibi, şimdi de gözyaşı dökerek kendilerine ilişkin söylüyorum: Yaşamlarını Mesih’in haç ölümüne düşman kesilerek geçiren çok kişi vardır. 19Bunların sonu mahvolmaktır. Onların tanrıları mideleridir, kurumları ayıplarındadır. Yalnız bu dünyayla ilgili şeyleri düşünürler.

 20Oysa biz gökler ülkesindeniz. Oradan bir kurtarıcıyı, Rab İsa Mesih’i bekliyoruz. 21O bu düşkün bedenimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer kılacak. O, her şeyi kendine bağımlı kılma gücü uyarınca bunu kesinleştirecek.

 

4

Kardeşlerim, canı gönülden sevdiklerim, sevgim ve özlemim, sevincim ve tacım! Sizlere diyeceğim şudur: Rab bağlılığında kararlılıkla dimdik dikilin.

 

Birleşin, Sevinin, Esen Olun 2-9

 2Evodiya’ya da, Sintiki’ye de öğütlerim: Rab bağlılığında düşünce birliğine varsınlar.  3Ve sen, güvenilir yoldaşım, senden de dileğim şudur: Bu kadınlara yardım et. Onlar Sevinç Getirici Haber’i yaymak için Klement’le ve öbür iş ortaklarımla birlikte yarıştılar. Onların adları yaşam kitabındadır.

 4Rab bağlılığında her vakit sevinçli olun. Bir kez daha söylüyorum: Sevinçli olun. 5İyi yürekliliğiniz herkesçe bilinsin. Rab yakındadır. 6Hiçbir şey için kaygılanmayın. Ama her konuda dua ve dilekle, şükran dolu bir yürekle isteklerinizi Tanrı’ya bildirin. 7Tanrı’nın insan kavrayışını aşan esenliği, Mesih İsa bağlılığında yüreklerinizi ve akıllarınızı kale gibi savunacaktır.

 8Özetle kardeşlerim, aklınızı erdemli ve övgüye yaraşır ne varsa ona yorun: Gerçek, saygılı, doğru, pak, güzel, onurlu sayılan ne varsa.. 9Benden öğrendiğiniz, aldığınız, duyduğunuz ve gördüğünüz değerleri uygulayın. Bu durumda barış Tanrısı sizlerle birlikte olacaktır.

 

Eliaçıklık Sevinç Kaynağıdır 10-23

 10Bana karşı beslediğiniz ilgiyi bunca vakit sonra bu dönemde yeniden göstermeniz, Rab bağlılığında beni pek çok sevindirdi. Gerçekte, her zaman ilginiz vardı; ama buna fırsat bulamıyordunuz. 11Gereksinimde olduğumdan konu etmiyorum bunları. Çünkü elimde olanla yetinmeyi öğrendim. 12Gereksinimli olmayı da, gereğinden çoğuna sahip olmayı da öğrendim. Her duruma, her ortama yaraşan gizi anladım; ister toklukta ister açlıkta, ister bollukta ister yoklukta olsun. 13Beni güçlendiren Mesih aracılığıyla her duruma göğüs gerebilecek güce sahibim. 14Yine de, acımın ortasında bana ortaklık etmekle istençli eylemde bulundunuz. 15Kendiniz de biliyorsunuz, ey Filippililer, Sevinç Getirici Haber’in başlangıcında Makedonya’dan ayrıldığım sırada vermek almak konusunda benimle paydaşlıkta bulunan tek kilise topluluğu sizdiniz. 16Selanik’te de birden çok kez yardıma gereksinimim belirdiğinde desteğe koşanlar siz oldunuz.

 17Armağan aradığımı sanmayasınız. Tersine, sizin hesabınıza ürün bollaştığını görmek istiyorum. 18Her tür gereksinimim karşılanmış, hem de dolmuş taşmış bulunuyor. Epafroditos’un eliyle sizlerden gelen armağanları alarak bolluğa kavuştum. Eliaçıklığınız güzel kokulu bir sunu, Tanrı tarafından kabul edilip beğenilen bir kurbandır.

 19Tanrım yücelerdeki zenginlikleriyle Mesih İsa bağlılığında gereksinimlerinizi bol bol karşılayacaktır. 20Tanrımız’a ve Babamız’a çağlar çağı yücelik olsun. Amin.

 21Mesih İsa bağlılığında kutsal yaşamlıların tümüne selam iletin. Benimle birlikte bulunan kardeşler sizleri selamlar. 22Kutsal yaşamlıların tümü, özellikle de Kayser’in evinden olanlar* sizleri selamlar. 23Rabbimiz Mesih İsa’nın kayrası ruhunuzla birlikte olsun.[a] Bakınız, Habercilerin İşleri 1:20.

  1:19 Eyub 13:16

[b] Bu konuya ilişkin bakınız, Galatyalılara 5:12

2:10 Yeşaya 45:23 2:15 Yasanın Tekrarı 32:5  2:16 Yeşaya 49:4; 65:23 

 4:3 Mezmur 69:28

 4:18 Mısır’dan Çıkış 29:18; Hezekiel 20:41


© Copyright incilturk.Com