incilTurK.com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Incil - Sevinc Getirici Haber

Incil
Thomas Cosmades Cevirisi


 

KORİNTOSLULARA II. MEKTUP

(Habercilik Yetkisi)

 

Önsöz

Haberci Pavlos ilk ziyaretinden 5-6 yıl sonra Korintos yörelerini bir kez daha ziyaret etti ve orada üç ay geçirdi (Habercilerin İşleri 20:2,3). Sonra Makedonya’ya geçti. Korintos’taki ruhsal çalkantılar yatışacağına yoğunlaşmıştı. Daha önce Pavlos bu topluluğa başka bir mektup daha yazmıştı (2:3,4). Mektubu götüren Titos Korintoslular’ın duyduğu acıyı ve derin üzüntüyü Pavlos’a bildirdi (2:13; 7:5-7). Bunun üzerine Pavlos Tanrı esinlemesiyle onlara bu mektubu yazdı (7:5-16).

 

Birinci mektuptan yaklaşık bir yıl sonra (56 ya da 57 yılında) yazılan bu mektup, Tanrı habercisinin duygularını açığa vurmaktadır. Öbür mektupta olduğu gibi burada da ölülerin dirilişine değiniliyor (5:1-10), parasal armağanların niçin ve nasıl verileceği anlatılıyor (8. ve 9. bölümler). Pavlos böylece Korintos’taki topluluğu Yeruşalim’deki yoksul inanlılara yardım etme yolunda isteklendiriyor (8:4,19,20; 9:1,12,13). Tanrı habercisinin haberi yayarken karşılaştığı çeşitli saldırıları ve baskıları dile getiriyor (11 ve 12 bölümler).

 

Bu arada kendilerine haberci süsü vererek bildiriye ve gerçek haberciye direnenlerin sahte davranışlarını sergiliyor (11:13), kendisinin ön sıradaki habercilerden geri kalmadığını belirtiyor (11:5; 12:11), Tanrı’dan aldığı habercilik yetkisini kanıtlıyor (3:1; 5:12; 7:2; 10:2,3; 11:5,6; 12:11; 13:3), hizmet sunucusunun etkin bir resmini çiziyor, Tanrı için çalışanın öz yapısını canlandırıyor (13:4).

 

Bu mektup şöylece özetlenebilir:

I.                   Haberci Pavlos’un deneyimleri 1:1-2:17

II.                Haberci Pavlos’un sınavlanan hizmeti 3:1-7:16

III.             Ruhsal armağanlar 8:1-9:15

IV.              Habercilik yetkisi 10:1-13:14

 

HABERCİNİN ÇETİN DENEYİMLERİ

 

Başlangıç ve Selam 1,2

1

Tanrı isteği uyarınca Mesih İsa’nın habercisi Pavlos’tan ve Timoteos kardeşten: Korintos’taki Tanrı kilisesi topluluğuna ve onlarla birlikte bütün Ahaya bölgesindeki kutsal yaşamlıların toplamına. 2Babamız Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten sizlere kayra ve esenlik olsun.

 

Tanrı Desteği Her Bunalıma Yeterlidir 3-11

 3Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve Babası kutlansın. Sevecenlik Babası, her avuntunun Tanrısı’dır O. 4Acılarımızın tümünde bizi avutur. Öyle ki, Tanrı tarafından avutulan bizler, aynı avuntuyla tüm acı çekenleri avutabilelim. 5Çünkü Mesih’in çektiği işkencelere katılışımız nasıl artıyorsa, Mesih aracılığıyla sağlanan avuntumuz da o oranda artıyor. 6Acı çekiyorsak, bu sizin avutulmanız ve kurtulmanız yararınadır. Avutuluyorsak, bu da sizin avutulmanız yararınadır. Bizim çektiğimiz işkencelere benzer işkenceleri sabırla karşılamak için gerekli gücü oluşturan avuntu.. 7Size karşı sarsılmaz umut besliyoruz. Çünkü işkencelerimize paydaş olduğunuz gibi, avuntumuza da paydaş olduğunuzu biliyoruz.

 8Kardeşlerim, Asya bölgesinde çektiğimiz acıdan habersiz kalmanızı istemiyoruz. Aşırı oranda –gücümüzün üstünde– sıkıntıya düştük. Öylesine ki, yaşamaktan da umudu kestik. 9Gerçekten ölüm yargısının üzerimizde olduğunu düşündük. Ama kendimize değil, ölüleri dirilten Tanrı’ya güvenelim diye oldu bu. 10O bizleri böylesi ölümcül bir deneyimden kurtardı; kurtaracaktır da.. Evet, kendisine umut besliyoruz, bizi yine kurtaracaktır. 11Sizler de bizim için dua ederek hizmetimize katılın. Öyle ki, birçok kişinin yakarışıyla Tanrı’nın bize sağladığı ruhsal bağış için pek çok kişi yararımıza teşekkür sunsun.

 

OLAYLAR GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

 

İlişkilerimiz Açıksözlü Oldu 12-14

 12Övünç duyduğumuz, vicdanımızın da tanıklık ederek onayladığı şudur: Dünyada ve özellikle sizlerin önünde kutsallıkla ve tanrısal içtenlikle davrandık; bedensel bilgelikle değil, tersine Tanrı kayrasıyla.

 13Size okuyup anlayabileceğinizden başka bir şey yazmadık. Bunları tam olarak anlayacağınızı umarım; 14nasıl ki, bir yere kadar bizi de anlamış bulunuyorsunuz. Rab’bimiz İsa’nın Günü’nde bizim övüncümüz siz olduğunuz gibi, sizin övüncünüz de biz olalım.

 

Tasarının Değişmesi Kararsızlık Değildir 15-24; 2:1-4

 15Buna güvenerek, çift yönlü yararınız olsun diye, önce yanınıza gelmeyi tasarladım. 16Makedonya’ya giderken de, oradan dönerken de size uğrayayım dedim. Öyle ki, beni Yahudiye’ye yolcu edebilesiniz. 17Bunu tasarlarken acaba kararsızlık mı gösteriyordum? Yoksa tasarladıklarımı bencilce mi tasarlıyordum? Bir yandan “evet, evet” derken, öte yandan “hayır, hayır” mı demekteydim? 18Tanrı güvenilir olduğu gibi, size söylediğimiz söz de “evet”le bileşik “hayır” değildir. 19Çünkü bizler –ben, Silvanos ve Timoteos– tarafından aranızda yayılan Tanrı Oğlu Mesih İsa da “evet”le karışık “hayır” değildir. Tam tersine, O “evet”i yerine getirendir. 20Çünkü Tanrı’nın tüm vaatleri O’nda “evet”ini bulmuştur. Bu nedenle Tanrı’nın yüceliği için Mesih aracılığıyla “Amin” deriz. 21Bizleri sizinle birlikte Mesih bağlılığında pekiştiren ve mesheden [a] Tanrı’dır. 22Bize mührünü basan da, güvence olarak yüreklerimize Ruh’u veren de O’dur.

 23Canıma tanık olarak Tanrı’yı çağırırım ki, sizleri esirgemek istediğimden Korintos’a gelmeyi doğru bulmadım. 24Bu, imanınıza egemen kesildiğimizden değil, sevinciniz için çalışan iş ortakları olmak istediğimizdendir. Çünkü imanınızda sıkı duruyorsunuz.

 

2

Kaldı ki, içimden karar verdim, sizi üzecek başka bir ziyaret yapmayacağım. 2Çünkü sizi üzersem, üzdüğümden başka kim var beni mutlu edecek? 3Önceki mektubumu bunun için yazdım. Öyle ki, geldiğimde beni sevindirmesi gereken kişilere bakarak üzülmeyeyim. Tümünüze güvenim tamdır. Sevincim hepinizin sevincidir. 4Önceki mektubumu size derin acıyla, yüreğim parçalanarak, çok gözyaşı dökerek yazdım. Amacım sizi üzmek değildi. Tam tersine, size beslediğim sevgiyi –aşkın sevgiyi– bilmenizi sağlamaktı.

 

Suçundan Acı Duyanı Bağışlayın 5-11

 5Her kim üzüntü nedeni olduysa, üzüntüyü bana değil, bir bakıma –sorunu gereğinden çok büyütmeyeyim– hepinize çektirdi. 6Böyle birine çoğunlukça uygulanan bu ceza yeterlidir. 7Şimdi ise tam tersini yapın; onu bağışlayıp avutun. Böylece aşırı üzüntüye kapılıp çökmesin o kişi. 8Bunun için size öğütlerim: Ona karşı sevginizi açıkça gösterin. 9Önceki mektubu yazmamın nedeni buydu. Öyle ki, sizleri deneyeyim, her konuda söz dinleyip dinlemediğinizi bileyim. 10Her kimi bağışladıysanız, ben de bağışlarım. Her neyi bağışlarsam –eğer bir şeyi bağışlamışsam– Mesih’in önünde sizin için yapıyorum bunu. 11Gözlenen amaç, şeytanın bize karşı işine yarayan ortamı elde etmemesidir. Kuşkusuz, onun düzenlerinden bilgisiz değiliz.

 

Mesih Bilgisinin Güzel Kokusunu Saçanlar 12-17

 12Mesih’in Sevinç Getiririci Haberi’ni yaymak için Troas’a geldiğimde, Rab tarafından bana bir kapı açıldı. 13Kardeşim Titos’u bulamayınca, ruhum tedirgin oldu. Bu nedenle, onlardan ayrılıp Makedonya’ya doğru yola çıktım.

 14Mesih bağlılığında bizi her zaman yenginin geçit töreninde ilerleten ve O’nun bilgisinin güzel kokusunu aracılığımızla her yerde yayan Tanrı’ya şükürler olsun. 15Çünkü gerçekten, kurtulanlar arasında da mahvolanlar arasında da Mesih’in güzel kokusunu Tanrı’ya saçanlar bizleriz. 16Mahvolanlara ölümün öldürücü kokusu, kurtulanlara yaşamın yaşatıcı kokusu. Böylesi bir yükümlülüğe kim yeterlidir? 17Birçokları gibi, Tanrı Sözü’nü pazara çıkarmadık biz. Tam tersine, Tanrı’nın gönderdiği bireyler olarak Tanrı önünde Mesih bağlılığında temiz yürekle konuşuyoruz.

 

Tanrısal Bilgeliğin Canlı Örnekleri 1-6

3

Yeni baştan kişisel değerimizi saptamaya mı çalışalım? Ya da bazıları gibi size tanıtma mektupları mı sunalım? Yoksa sizlerden tanıtma mektupları mı isteyelim? 2Sizsiniz mektubumuz; yüreklerimize yazılı, tüm insanlarca bilinip okunan. 3Hizmetimiz sonucunda oluşan bir Mesih mektubu olduğunuzu sergilemektesiniz. Kalemle değil, diri Tanrı’nın Ruhu’yla yazılan bu mektup taş levhalara yazılmadı; yüreğin etten levhalarına yazıldı.

 4Tanrı doğrultusunda Mesih aracılığıyla duyduğumuz güven böyledir. 5Kendi başımıza yeterlilik taslayacak kadar yeterli saymıyoruz kendimizi. Yeterliliğimiz Tanrı’dandır. 6Yeni Antlaşma’nın hizmet görücüleri olmamız için Tanrı bize yeterlilik verdi. Bu Antlaşma yazılı bir belgeyle değil, Ruh’la ilgilidir. Çünkü yazılı belge ölüme yol açar, oysa Ruh yaşam verir.

 

Bu Hizmetin Görkemi Musa’nınkinden Üstündür 7-11

 7Taşlar üzerine işlenen ölüm oluşturucusunun [b] gördüğü hizmet yücelikle geldi. Yok olan bu yücelik Musa’nın yüzünü öylesine parlattı ki, İsrailoğulları O’nun yüzüne bakamaz oldu. 8Buna karşı Ruh’un gördüğü hizmet ne denli üstün yücelikle belirir! 9Çünkü eğer kişiyi suçlu çıkarmaya hizmet eden yasa yücelikle geldiyse, doğruluğa hizmet edenin yüceliği bundan kat kat aşkındır. 10Gerçekten bu olayda üstün yüceliği olanın önünde, bir vaktiler yücelik taşıyan yüceliğini yitirmiştir. 11Geçici olan yücelikle geldiyse, kalıcının yüceliği ondan kat kat üstündür.

 

Hizmetimiz Belirgindir 12-18

 12Böylesi bir umudumuz olduğu içindir ki, çok atılgan davranmaktayız. 13Yüzüne örtü örten Musa’nın durumu gibi değildir durumumuz. İsrailoğulları geçici parlaklığın son bulmasını görmesin diye Musa yüzünü örttü. 14Kaldı ki, onların anlayışı katılaşmıştır. Çünkü bugüne dek, Eski Antlaşma okunurken aynı örtü akıllarından kaldırılmamaktadır. Çünkü bu örtü ancak Mesih aracılığıyla giderilir. 15Oysa bugüne dek Musa’nın yazıları her ne vakit okunacak olsa, onların yüreği üzerine örtü çekilmiştir. 16Ama birey Rab’be dönünce örtü kaldırılır.

 17Rab Ruh demektir. Rab’bin Ruhu’nun bulunduğu yerde özgürlük vardır. 18Hepimiz açılmış yüzle, Rab’bin yüceliğini aynada yansıtırcasına, bir yücelikten bir yüceliğe geçerek, aynı görünüme dönüştürülüyoruz. Ruh olan Rab’bin etkisidir bu.

 

Ruhsal Hizmetimiz Karanlıkta Işığı Yansıtmaktır 1-14

4

İşte bu nedenledir ki, Tanrı’nın acıdıkları durumunda, bu ruhsal hizmeti görürken bezginliğe düşmüyoruz. 2Utanç verici gizli kapaklı davranışları kaldırıp atmış bulunuyoruz. Ne kurnazlıkla beliriyoruz, ne de Tanrı Sözü’nü kandırıcılıkla lekeliyoruz. Tam tersine, gerçeği sergileyerek Tanrı önünde kendimizi her insanın vicdanına tanıtıyoruz. 3Eğer yaydığımız Sevinç Getirici Haber’in üstü örtülüyse, mahva gidenler için üstü örtülü kalmaktadır. 4Tanrı’nın görünen kişiliği [c] olan Mesih’in yüceliğiyle ilgili Sevinç Getirici Haber’in ışığı onların üzerine doğmasın diye, bu çağın tanrısı [d] imanı olmayanların akıllarını körleştirdi. 5Çünkü biz kendi kendimizi değil, Rab olarak Mesih İsa’yı yayıyoruz. Kendimize gelince İsa adına sizin uşaklarınızız. 6Çünkü, “Karanlıkta ışık parlasın” diyen Tanrı yüreklerimizde parladı. Mesih’in kişiliğinde, Tanrı bilgisinin yüceliğini içeren ışıkla bizi aydınlatmayı gerçekleştirdi.

 7Bu gömüyü toprak kaplarda taşıyoruz. Öyle ki, aşırı oranda açıklanan güç bize değil, Tanrı’ya özgü olsun. 8Her yönden acı çekiyor ama ezilmiyoruz. Şaşkınlıktan sarsılıyor ama umudumuzu yitirmiyoruz. 9Saldırılar altındayız ama yalnız bırakılmıyoruz. Yere seriliyor ama mahvolmuyoruz. 10İsa’nın ölümünü her an bedenimizde taşıyoruz. Öyle ki, İsa’nın yaşamı da bedenimizde açıklansın. 11Çünkü biz yaşayanlar her zaman İsa için ölüme sunuluyoruz. Öyle ki, İsa’nın yaşamı da ölümlü bedenimizde açıklansın. 12Ve ölüm bizde, yaşamsa sizlerde yetkiyle iş görsün. 13Kutsal Söz’de yazılı olduğu gibi aynı iman ruhuyla donatıldık:

 “İman ettim, bu nedenle konuştum.”

 Biz de iman ediyoruz ve bu nedenle konuşuyoruz. 14Rab İsa’yı dirilten Tanrı’nın bizleri de İsa’yla birlikte diriltip sizlerle bir arada kendi önünde durduracağını biliyoruz.

 

Geçici Yaşamda Gözlerimiz Sonsuz Olana Dönük 15-18; 5:1-5

 15Çünkü her şey yararınızadır. Öyle ki, kayra daha bol sayıda insana ulaştıkça, Tanrı yüceliği yararına sunulan teşekkürü de artırsın. 16İşte bunun içindir ki, bezginliğe düşmüyoruz. Her ne kadar dıştan görünen varlığımız yıpranmaktaysa da, içteki varlığımız gün günden tazelenmektedir. 17Çünkü şu gelip geçici hafif acılar, bizde ne sınırı ne de kısıtlaması olan sonsuz yücelik doluluğunu oluşturmaktadır. 18Gözlerimizi görülenlere değil, görülmeyenlere dikiyoruz. Çünkü görülenler geçicidir; görülmeyenlerse sonsuzdur.

 

5

Bizi bir çadır gibi içinde barındıran bu yersel evimiz yıkılacak olursa, Tanrı’dan sağlanan bir yapımız –elle kurulmamış, göklerde hiç sonu olmayan evimiz– bulunduğunu biliyoruz. 2Gerçekten, göksel konutumuzla kuşatılmayı özleyerek buradaki evde inleyip duruyoruz. 3Öyle ki, bu konutu kuşandığımızda çıplak kalmış olmayalım [e] . 4Çünkü şimdiki çadırda barınan bizler sıkıntı içinde inleyip duruyoruz; bedenden soyunmak istediğimizden değil, yeni beden kuşanmak istediğimizden. Öyle ki ölümlü olan, yaşam tarafından yutulsun. 5Bizleri öngörülen bu duruma hazırlayan Tanrı’dır. O bize güvence olarak Ruh’u verdi.

 

Ölümün Sonucu, Rab ile Olmak 6-10

 6Bu nedenle, her an güven duyuyoruz ve bedende barındığımız sürece Rab’ten ırak olduğumuzu biliyoruz. 7Çünkü gözün gördüğüyle değil, imanla yaşıyoruz. 8Bunun yanı sıra güven duyuyoruz; bedenden ırakta bulunmayı, Rab’bin yanında barınmayı yeğliyoruz. 9Böylece, ister barınağımızda olalım, ister ırakta bulunalım Rab tarafından beğenilmeyi amaçlıyoruz. 10Çünkü hepimiz Mesih’in yargı kürsüsü önüne çıkmak zorundayız. Öyle ki, herkes bedendeyken yaptığı iyi ya da kötü işlerin karşılığını alsın.

 

Barıştırma Görevi 11-21

 11Rab korkusunun ne olduğunu bildiğimizden, insanları inandırmaya çalışıyoruz. Ama ne olduğumuzu Tanrı bilir. Umarım vicdanınız da biliyordur bunu. 12Sizlere kendimizi yeni baştan beğendirmeye çalışmıyoruz. Tam tersine, bizlerle övünebilesiniz diye size elverişli ortamı hazırlıyoruz. Öyle ki, övünmelerinin nedeni erdemli yürek değil, yüzeysel görünüş olanları yanıtlayabilesiniz. 13Kendimizden geçmişsek, Tanrı’nın yüceliği içindir bu. Aklımız başımızdaysa, bu da yararınızadır. 14Mesih’in sevgisi bizi dürterek etkiliyor. Çünkü şu yargıya varıyoruz: Biri herkesin yararına öldüyse tümü ölmüştür. 15O herkesin yararına öldü. Öyle ki, yaşayanlar bundan böyle kendileri için değil, onlar yararına ölüp dirilen için yaşasın.

 16İşte onun için, bundan böyle hiç kimseyi insansal açıdan tanımıyoruz. Her ne kadar Mesih’i insan görünüşüyle tanıdıysak da, bundan böyle bu açıdan tanımıyoruz. 17Çünkü her kim Mesih bağlılığındaysa yeni bir yaratıktır. Eskisi geçip gitti, işte yepyeni oldu. 18Bunların tümü Tanrı’dandır; Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştıran ve bizlere barıştırıcılık hizmetini veren Tanrı’dan. 19Denecek olan şudur: Tanrı Mesih’in kişiliğinde insanların suçlarını saymayarak dünyayı kendisiyle barıştırıyordu. Bize de barıştırıcılık sözünü verdi. 20Bu nedenle Mesih adına elçilik ediyoruz. Tanrı bizim aracılığımızla yakarırcasına dileğini duyuruyor; biz de Mesih adına yalvarıyoruz: Tanrı’yla barışın. 21Tanrı günah nedir bilmeyeni yerimize günah kıldı. Öyle ki, Mesih bağlılığında Tanrı’nın doğruluğu olalım.

 

Bu Hizmet Çetin Ama Görkemlidir 1-13

6

Tanrı’yla iş ortaklığı yapan bizler sizlere öğütleriz: Tanrı kayrasını boşu boşuna kabul etmiş olmayın. 2Çünkü O şöyle der:

 “Kabul ettiğim zaman seni işittim,

 Kurtuluş gününde sana yardım ettim.”

İşte kabul edilen zaman şimdidir; işte kurtuluş günü bugündür.

3Hizmetimiz kınanmasın diye hiçbir konuda, hiç kimsenin yoluna engel koymuyoruz. 4Tam tersine, Tanrı’nın hizmet görücüleri olarak kendimizi her bakımdan beğeninize sunuyoruz: Sabır bolluğunda, acılarda, sıkıntılarda, üzüntülerde, 5itilip kakılmalarda, cezaevlerinde, kargaşalıklarda, emeklerde, uykusuzluk, açlık durumlarında, 6suçsuzlukta, gerçeği kavramakta, katlanışta, iyi yüreklilikte, Kutsal Ruh’ta, ikiyüzlülükten arı sevgide, 7gerçek sözünü bildirmekte, Tanrı gücünde, sağ elde sol elde* doğruluğun silahlarıyla. 8Onurla ve onursuzlukla, iyi ya da kötü ünle, aldatıcı sanılırken gerçeğe bağlılıkla, 9bilinmeyen ama çok iyi bilinen, ölmekte sayılan ve işte yaşayan, sıkıdüzene sokulan ama ölüm yargısının altından kalkan, 10üzgün ama her an sevinçli, yoksul ama niceleri varlıklı kılan, hiçbir şeyi olmayan yine de her şeye sahip olan.

 11Ey Korintoslular, sizlerle açık konuşuyoruz, yürek açıklığıyla sesleniyoruz. 12Sizleri çember içine alan biz değiliz, siz kendinizi çembere alıyorsunuz. 13Kurala yaraşır biçimde oynayalım. Çocuklarla konuşur gibi konuşuyorum: Kendi tutumunuz da yürek açıklığıyla olsun.

 

İnanlı Olmayanlarla Evlenmeyin 14-18; 7:1

 14İnanlı olmayanlarla aynı boyunduruk altına girmeyin. Çünkü doğruluk kötülükle ne paylaşabilir? Ya da ışık karanlıkla nasıl paydaş olabilir? 15Mesih Belial [f] ile bağdaşabilir mi hiç? Ya da inanlı inansızla anlaşabilir mi? 16Tanrı tapınağı yalancı tanrılarla uyuşabilir mi? Çünkü biz diri Tanrı’nın tapınağıyız. Tanrı’nın bildirdiği gibi:

 “Onların arasında konut kuracağım hem de aralarında yürüyeceğim.

   17Onların Tanrısı olacağım, onlar da halkım olacak.

 Onun için Rab, ‘Aralarından çekilin ve ayrılın’ diye buyuruyor.

   18‘Kirli olana dokunmayın, ben de sizi kabul edeceğim.

 Size Baba olacağım, siz de bana oğullar kızlar olacaksınız.’

 Evrensel Egemen Rab buyuruyor.”

 

7

Bu vaatler bizlerle ilgili olduğu içindir ki sevgili arkadaşlar, kendimizi her tür beden ve ruh kirliliğinden arıtalım; Tanrı korkusuyla kutsallığı yetkinliğe eriştirelim.

 

Önceki Mektubun Acısı Unutulsun 2-16

 2Yüreğinizi açın bize. Kimseye haksızlık etmedik, kimseyi ayartmadık, kimseden çıkarımız için yararlanmadık. 3Bunu sizi yargılamak için söylemiyorum. Çünkü daha önce dediğim gibi, birlikte ölmek ve birlikte yaşamak için yüreklerimizdesiniz. 4Size sınırsız güvenim var. Sizlere ilişkin övüncüm coşkundur, avuncum taşkındır. Tüm acılarımız içinde büyük sevinç duymaktayım.

 5Makedonya’ya vardığımızda bedenimiz rahatlık nedir bilmedi. Tersine, her yönden acı çekiyorduk: Dışta çatışmalar, yürekte korkular. 6Ama engin yüreklileri avutan Tanrı, Titos’un gelmesiyle bizleri avuttu. 7Salt onun gelişiyle değil, sizde bulduğu avuntuyla da avunduk. Bizi özlediğinizi, yas tutup dövündüğünüzü, bana ilişkin çabanızı bildirdiğinde sevincim kat kat arttı. 8Bu nedenle mektubumla sizi üzdüysem de pişmanlık duymuyorum. Gerçi o mektubun bir süre için sizleri üzdüğünü görerek pişmanlık duymadım da değil. 9Ama şimdi sevinçliyim; üzüldüğünüz için değil, üzüntünüzün günahtan dönmenize yol açtığı için. Çünkü Tanrı’nın özlediği ölçüde üzüldünüz. Öyle ki, bizden ötürü hiçbir zarara uğramadınız. 10Çünkü Tanrı’nın özlediği ölçüde üzülmek günahtan dönmeyi sağlar. Bu da pişmanlığa düşürmeyen kurtuluşa yöneltir. Oysa dünyasal üzüntü ölüme yol açar. 11Şimdi görünüz, Tanrı’nın özlediği kapsamda üzülmek derininizde ne denli çaba oluşturdu. Kendinizi arıtmak için nasıl canla başla didindiniz, nasıl öfkelendiniz, nasıl korktunuz, nasıl özlem duydunuz, nasıl gerçeğin saptanışını kovaladınız, nasıl adaletin hakkını aradınız. Karşınızdaki sorunda her bakımdan suçsuzluğunuzu kanıtladınız. 12Şunu bildireyim; sizlere yazdıysam bunu ne haksızlık işleyeni, ne de haksızlığa uğrayanı gözönünde tutarak yaptım. Bizleri kapsayan çabanızın Tanrı katında kendinize belirgin olması için böyle davrandım. 13Avuntumuzun nedeni budur.

 Avuntumuzun yanı sıra, Titos’un sevinci bizi daha da çok sevindirdi. Çünkü hepiniz de onun ruhunu dinlendirdiniz. 14Eğer bu konuda sizlerle övündüysem onun karşısında utanç duymuş değilim. Hayır. Sizlere söylediğimiz her şey nasıl gerçekse, bu ilişkide Titos’a övünmemizin gerçekliği de kanıtlanmıştır. 15Hepinizin buyruğa uyduğunu, kendisini korkuyla ve titreyişle kabul ettiğinizi anımsadığında, bağrının derininde size ayırdığı yer daha da genişledi. 16Seviniyorum. Çünkü her konuda size ilişkin büyük güvenim var.

 

RABBE SUNULAN ARMAĞANLAR

 

Mesih Bağlısının Özelliği: Vericilik 1-9

8

Kardeşlerim, Makedonya’daki kilise topluluklarına uzatılan Tanrı kayrasını size bildirmemiz gerekir. 2Denenmelerin yol açtığı acıların ortasında hem sevinçlerinin bolluğu hem de yoksulluklarının aşırılığı, bu insanların engin yürekli eliaçıklığında dolup taştı. 3Tanıklık ediyorum: Kutsal yaşamlılara yalnız güçleri yettiğince değil güçlerinin çok üstünde, gönül hoşluğuyla 4hizmet etmek için bize içtenlikle yalvardılar. Onlara bağış göndermek ve paydaşlık etmek için dilekte bulundular. 5Umduğumuzdan da ileri gittiler: Kendilerini ilkin Rab’be, sonra da Tanrı isteği uyarınca bize adadılar. 6Öyle ki, Titos’u öğütlememiz gerekti. Aranızda başladığı bağış hizmetini, sizi bu bağışta bulunmaya isteklendirerek doruğuna eriştirsin diye..

 7Her bakımdan –imanda, sözde, bilgide, her tür çabada ve bize beslediğiniz sevgide– gelişmektesiniz. Bunların yanı sıra, bağış konusunda da gelişin. 8Sizlere buyruk vereyim diye söylemiyorum bunu, ama başkalarının çabası aracılığıyla sevginizin katışıksızlığını sınamak için söylüyorum.

 9Çünkü Rab’bimiz İsa Mesih’in kayrasını biliyorsunuz. O zenginken sizin yararınıza yoksul oldu. Öyle ki, O’nun yoksulluğuyla siz zengin olasınız.

 

Başladığınız İşi Sonuçlayın 10-15

 10Bu konuda sizi öğütlerim. Çünkü bunun size yararı vardır. Bir yıl önce başlayıp yalnız yapmayı değil, vaktinden önce bitirmeyi de özlediğiniz işi 11şimdi sonuca bağlayın. Böylece içtenlikle yapmayı tasarladığınız işi olanağınız oranında sona erdirin. 12Çünkü içtenlikle hazır olmak, olanaklar dışında değil olanaklar sınırında kabul edilir. 13Başkalarını rahat bırakmak, öte yandan sizleri rahatsız etmek gözetilmiyor. Tam tersine eşitlik gözetiliyor. 14Şu dönemde sizdeki doluluk onların yoksunluğunu karşılamalı. Öyle ki, onların doluluğu da sizin yoksunluğunuzu karşılasın. Böylelikle eşitlik sağlansın. 15Kutsal Söz’de yazılı olduğu gibi:

 “Çok toplayanınki aşırı oranda bollaşmadı,

 Az toplayanınkiyse bundan geride kalmadı.”

 

Titos’la İki Kardeş Mektubu Getiriyor 16-24

 16Titos’un yüreğine sizler için gösterdiğimiz çabanın aynısını koyan Tanrı’ya şükürler olsun. 17Çünkü Titos yalnız öğüdümüzü dinlemekle kalmadı, çabasını daha da ileri götürerek kendi isteğiyle yanınıza gelmek için bizden ayrıldı. 18Sevinç Getirici Haber’e ilişkin yararlı tutumuyla tüm kilise topluluklarınca övünç kazanan kardeşi de kendisiyle birlikte gönderiyoruz. 19Yalnız bu kadar da değil. Hizmetimizi kapsayan bu bağış gönderme eyleminde, bu kardeş kilise topluluklarınca bize yol arkadaşı olarak atanmıştır. Öyle ki Rab yüceltilsin, bizim de içtenliğimiz belirgin olsun. 20Tarafımızdan yönetilen bu kabarık bağış yüzünden kimsenin bizi kınamaması için önlem alıyoruz. 21Çünkü yalnız Rab önünde değil, insanlar önünde de erdemli olanı düşünmekteyiz.

 22Bu iki kişiyle birlikte öbür kardeşimizi gönderiyoruz. Onu defalarca denedik, pek çok konuda çabasının yoğunlaştığını gördük. Şimdiyse çabası daha da çoğaldı; çünkü size tam güveni vardır.

 23Titos’a gelince ruhsal paydaşlıkta ve sizlere hizmetimde iş arkadaşımdır. Öbür iki kardeşimiz ise kilise topluluklarının habercileri, Mesih’in onurudurlar. 24Bu nedenle, kilise toplulukları önünde kendilerine sevginizi ve bizim sizler doğrultusunda duyduğumuz övüncü kendilerine kanıtlayın.

 

Vermeye Hazır Bulunun 1-5

9

Size, kutsal yaşamlılara sunulan bu hizmete ilişkin yazmam gereksizdir. 2Çünkü içtenliğinizi biliyorum. Bununla Makedonyalılar’a övünüyor, “Ahaya bölgesi bir yıldır bu işe hazırdır” diyorum. Çabanız onların çoğunu ateşlendirdi. 3Kardeşleri göndermemin nedeni, bu konuda size ilişkin övüncümüzün boşa çıkmaması içindir. Öyle ki, daha önce kendilerine bildirdiğim gibi hazır bulunasınız. 4Olmaya ki Makedonyalılar benimle birlikte gelir de sizi hazırlıksız bulur ve bu güvenimiz yüzünden utançtan yerin dibine geçeriz. Üstelik, payınıza düşecek utancı da bir düşünün. 5Bu nedenle bu üç kardeşimize ilkin yanınıza gelmelerini ve önceden vaat ettiğiniz kutluluk bağışını hazırlamalarını öğütlemeye gerek duydum. Öyle ki, bu bağış bir açgözlülük sızdırması değil, gönülden kopan kutluluk bağışı olarak hazırlansın.

 

Tanrı Şen Gönülle Vereni Sever 6-15

 6Denecek şudur: Esirgeyerek eken esirgeyerek biçer; bollukla eken bollukla biçer. 7Herkes yüreğinde tasarladığı gibi versin. İsteksizce ya da zorunluluk altında verir gibi değil. Çünkü Tanrı şen gönülden vereni sever. 8Tanrı size her kayrayı artırabilecek güçtedir. Öyle ki her bakımdan, her zaman tüm yeterliliğe sahip olan sizler her iyi işi uygulamakta gelişesiniz. 9Kutsal Söz’de yazıldığı gibi:

 “Her yana saçtı, yoksullara dağıttı.

 İyilikseverliği çağlar boyu kalacaktır.”

10Ekene tohum ve yemek için ekmek sağlayan Tanrı, gerekli tohumunuzu sağlayacak ve çoğaltacak, iyilikseverliğinizin ürünlerini de geliştirecek. 11Her şeyde zengin kılınıp eliaçıklığı doruğuna eriştireceksiniz. Bu da aracılığımızla Tanrı’ya teşekkür sunulmasını sağlayacak. 12Böylesi bir hizmetin yerine getirilmesi yalnız kutsal yaşamlıların yoksunluğunu gidermekle kalmıyor, Tanrı’ya sunulan yoğun teşekkürle de bollaşıyor. 13Bu hizmetin onaylanmasıyla, Mesih’in Sevinç Getirici Haberi’ne bağımlılığınızı belgeleyerek ruhsal tanıklıkta bulunuyorsunuz. Bunun yanı sıra, kendilerine ve herkese eliaçıklıkla paydaşlık ediyorsunuz. Böylece Tanrı yüceltiliyor. 14Sizin için dua ediyorlar ve Tanrı’nın üzerinizdeki üstün kayrası nedeniyle sizleri özlüyorlar. 15Dille anlatılmaz armağanı için Tanrı’ya şükürler olsun.

 

HABERCİ PAVLOS HEM KİŞİLİĞİNİ, HEM HİZMETİNİ TANITIYOR

 

Sıradan Bireyler Değil, Tanrı’ya Hizmet Edenler Olun 1-6

10

Ben Pavlos, Mesih’in yumuşak huyluluğu ve iyi yürekliliğinden esinlenerek size yalvarıyorum: Ben ki yüz yüze geldiğimizde alçakgönüllü, ama sizden ıraktayken atılganmışım! 2Dilerim sizlerden, yanınıza geldiğimde bazılarına karşı duyduğum güven doluluğundan kaynaklanan atılganlığı göstermek zorunda kalmayayım. Bunlar bizim dünyasal tutumla davrandığımızı düşünenlerdir. 3Dünyada yaşamamıza karşın, savaşımızı dünyasal gereçlerle sürdürmüyoruz. 4Çünkü savaşımızın silahları dünyasal silahlar değil, Tanrı gücüyle kaleleri yerle bir edebilen, boş tartışmaları yıkabilendir. 5Hem de Tanrı bilgisine karşı caka satan her büyüklenme duvarını yıkar, her tür savlama kurnazlığını tutsak edip Mesih’in buyruğuna bağımlı kılar. 6Buyruğa uymanız gerçekleştiğinde, buyruğa uymazlığın her çeşidine karşı gerekli cezayı vermeye hazırız.

 

Yericilerin Haberciyi Bayağılaştırma Çabası 7-11

 7Yüzeysel görünüşe bakıyorsunuz. Her kim Mesih bağlısı olduğuna güveniyorsa, bunu yeni baştan düşünsün. O nasıl Mesih bağlısıysa biz de Mesih bağlısıyız. 8Yetkimizle övünmekte biraz ileri gitsem bile bundan utanç duymuyorum. Sizleri yıkalım diye değil, size karşı yapıcı olalım diye Rab’bin bize verdiği yetkidir bu. 9Mektuplarla beni sizlere korku saçan biri gibi görmenizi istemem. 10Söyledikleri neymiş? “Gerçi mektupları anlamlı ve güçlü, gelgelelim beden yapısı cıpcılız, konuşması ise aşağı görülmeye bile değmez!” 11Böyleleri, mektuplarla uzaktan neysek geldiğimizde de aynı yolda davranacağımızı bilsin.

 

Sevinç Getirici Haber Yayılıyor 12-18

 12Biz bizi, kendilerini değerli diye tanıtan bazılarıyla bir saymak ya da karşılaştırmak ataklığını göstermiyoruz. Onlar aralarında kendilerini ölçüye vururken ve birbirleriyle karşılaştırırken akılsızlığa sürükleniyorlar. 13Ama biz ölçüsüzce övünmeyeceğiz. Tam tersine, Tanrı’nın bizlere bölüştürdüğü ölçü uyarınca, bu çalışma alanının ölçüsü içinde kalacağız. Böylelikle sizlere dek ulaşmış olacağız. 14Korintos sanki ulaşacağımız çizginin ötesindeymiş! Kendimizi bu düşünceyle oyalamıyoruz. Çünkü Mesih’in Sevinç Getirici Haberi’yle sizlere biz ulaştık. 15Başka birinin emeğiyle ölçüsüzce övünmüyoruz. Ama imanınız geliştikçe aranızda çalışma alanımızın daha da geniş çapta gelişeceğini umuyoruz. 16Öyle ki, Sevinç Getirici Haber’i sizden ötelere dek yayabilelim, başkalarının çalışma alanında yapılmış bir işle övünmeyelim. 17Övünen Rab’le övünsün. 18Kendi kendini değerli diye tanıtan değil, Rab’bin değerli diye tanıttığı insandır onaylanan.

 

Haberci Pavlos ve Yalancı Haberciler 1-15

11

Ne iyi olurdu, akılsızlığıma azıcık katlansaydınız. Gelin, bana katlanın. 2Sizi Tanrı’ya özgü kıskançlıkla kıskanıyorum, çünkü sizi tek erkeğe nişanladım; suçsuz bir erden kız olarak sizleri Mesih’e sunayım diye. 3Ama korkuyorum; olmaya ki yılan Havva’yı hileyle nasıl kandırdıysa, kavram yeteneğiniz de, Mesih’e canı yürekten gelen bağlılığınız da yozlaşsın! 4Çünkü rasgele biri çıkıp yaydığımızdan ayrı bir İsa’yı yaydığında veya aldığınızdan başka bir ruhu aldığınızda, ya da benimsemiş olmadığınız başka bir haberi kabul ettiğinizde gönül hoşluğuyla buna katlanıyorsunuz.

 5Hiçbir bakımdan bu üstün habercilerin gerisinde olduğumu sanmıyorum. 6Söz söyleme açısından yeteneğim çarpıcı olmayabilir, ama bilgi açısından durum bu değil. Her yönden, her konudan bunu size belgeledik. 7Siz yükselesiniz diye kendimi alçaltmakla, yani Tanrı’nın Sevinç Getirici Haberi’ni size parasız sunmakla günah mı işledim yoksa? 8Başka kilise topluluklarını yağma ettim, size hizmetimin karşılığını onlardan topladım. 9Aranızdayken gereksinimde olduğum halde kimseye yük olmadım. Çünkü gereksinimimi Makedonya’dan gelen kardeşler karşıladı. Her konuda kendimi size yük olmaktan beri tuttum, beri tutacağım da. 10İçimdeki Mesih gerçeği adına konuşuyorum: Ahaya bölgelerinde bu övüncüme kimse set çekemez. 11Bu sizi sevmiyorum mu demektir? Tanrı bilir ki seviyorum.

 12Yapmakta olduğumu yapmayı sürdüreceğim. Öyle ki, elverişli ortamı kollayanlara böyle bir ortam sağlamayayayım. Onlar övündükleri konularda bizimle aynı düzeyde sayılmayı kovalıyorlar. 13Bunlar yalancı haberciler, aldatıcı işçilerdir. Mesih habercilerinin görünüşüne bürünenler.. 14Buna şaşmamalı. Şeytan da nur meleğinin görünümüne bürünür. 15Onun için, şeytana hizmet edenlerin de doğruluğa hizmet edenler görünüşüne bürünmelerinde şaşılacak bir şey yok. Onların sonu kendi eylemlerine yaraşır olacak.

 

Haberci Pavlos’un Katlandığı Acılar 16-33

 16Sözümü yineliyorum. Kimse beni akılsız yerine koymasın. Koysa bile, beni akılsız sayıp azıcık olsun övünmeme olanak bırakın. 17Şu dediklerimi Rab’bin diyeceği biçimde söylemiyorum; övünmenin verdiği güvenle konuşan bir akılsız olarak söylüyorum. 18Mademki birçokları dünyasal değerlerle övünüyor, ben de övüneceğim. 19Çünkü öylesi akıllısınız ki, akılsızlara seve seve katlanırsınız. 20Biri sizi uşak durumuna mı sokuyor, sizden çimleniyor mu, sizi sömürüyor mu, size gösteriş mi yapıyor, yüzünüze tokat mı atıyor? Ona katlanırsınız. 21Kendimi aşağı görerek söylüyorum: Biz bunları yapamayacak kadar güçsüzüz.

 Ama herhangi bir konuda biri övünmeye kalkarsa –akılsız biri gibi konuşuyorum– ben de övünmeye kalkıyorum: 22Onlar İbrani mi? Ben de. İsrailli mi? Ben de. İbrahim’in soyundan mı? Ben de. 23Mesih’e hizmet mi ediyorlar? Çılgın biri gibi konuşuyorum: Ben en öndeyim. Emekte tümünden ilerideyim. Cezaevine girmekte en ön sıradayım. Sayılamayacak kadar çok dayak yedim. Kaç kez ölümle yüz yüze geldim. 24Beş kez Yahudiler’den otuz dokuz kırbaç [g] yedim. 25Üç kez değnekle dövüldüm, bir kez taşa tutuldum, üç kez deniz kazası geçirdim, bir gün bir gece açık denizde kaldım. 26Sık sık katlandığım yolculuklar.. Irmakların, hırsızların oluşturduğu tehlikeler.. Halkımdan, uluslardan gelen tehlikeler, kentte tehlike, ıssız yerde tehlike, denizde tehlike, düzmece kardeşler arasında tehlike.. 27Çabalara girdim, dertler çektim. Kaç kez uykusuz, aç susuz kaldım. Kaç kez yoksulluk çektim, soğuğa katlandım, çıplak kaldım. 28Bütün bunlardan başka, gün günden üzerime çöken yükler: Tüm kilise topluluklarının kaygısı. 29Kim zayıf da ben değilim? Kim suç işlemeye sürüklendi de ben yanıp tutuşmadım?

 30Övünmem gerekiyorsa, zayıflığıma ilişkin konularla övüneceğim. 31Rab İsa’nın sonsuz çağlar boyunca kutlu olan Tanrısı ve Babası biliyor ki yalan konuşmuyorum. 32Şam’da Kral Aretas’ın atadığı vali beni ele geçirmek için tüm Şam kentini gözaltına aldı. 33Bir çamaşır sepetinde pencerenin eşiğinden çıkarılıp kale duvarından aşağı indirilerek onun elinden kaçtım.

 

Asıl Övünülecek Ortam 1-10

12

Evet, övünmem gerekiyor. Ne var ki, bundan bir yarar gelmez. Ama Rab’ten gelen görmelere [h] ve açıklamalara değinmek isterim: 2Mesih bağlılığında birini tanıyorum. Bu insan –bedende miydi bedenden ayrılmış durumda mıydı bilmiyorum, Tanrı bilir– bundan on dört yıl önce yerden alınıp göğün üçüncü katına çıkarıldı. 3Biliyorum ki bu insan –bedende mi beden dışında mı bilmiyorum; Tanrı bilir– 4yerden alınıp cennete götürüldü ve hiç söylenmemesi, insanın konuşmaması gereken sözler işitti. 5İşte bu kişinin hesabına övüneceğim. Ama kendi hesabıma övünmeyeceğim. Yalnızca zayıflıklarıma değineceğim. 6Bununla birlikte övünmek isteseydim, akılsız sayılmayacaktım. Çünkü gerçeği söylüyorum. Gelgelelim, bundan kaçınıyorum. Olmaya ki, hiç kimse benim için bende gördüğünden ya da ağzımdan duyduğundan öte düşüncelere kapılsın. 7Üstün göksel açıklamalar yüzünden gereksiz büyüklenmeye kapılmayayım diye, bedenimde diken gibi batan bir dert verildi bana: Şeytanın beni yumruklamaya atadığı bir ulak. Olmaya ki, gereksiz büyüklenmeye kapılayım. 8Beni bıraksın diye üç kez buna ilişkin Rab’ten dilekte bulundum. 9O bana, “Kayram sana yeter” dedi. “Çünkü gücüm zayıflık ortamında yetkinlik bulur.” Bu nedenle, zayıflıklarım için coşkun sevinç duyarak övüneceğim. Öyle ki, Mesih’in gücü üzerimde konut kursun. 10İşte bu yüzden, Mesih için katlanılan zayıflıklar, aşağılanmalar, sıkıntılar, baskılar, üzüntüler beni hoşnut ediyor. Çünkü zayıfken güçleniyorum.

 

Gerçek Haberciye Özgü Eylemler 11-18

 11Övgü beni delirtti. Ama buna kendiniz sürüklediniz beni. Bunu yapacağınıza bana ilişkin olumlu tanıklık etmeniz ne iyi olurdu! Çünkü önemli biri olmasam bile, hiçbir bakımdan bu üstün habercilerden geri değilim. 12Gerçek haberciye özgü eylemler sabır tümlüğüyle sizin aranızda bulunurken belgelendi: Belirtiler, göz kamaştırıcı ve güçlü işler. 13Size yük olmamam bir yana, öbür kilise topluluklarından hangi konuda aşağı tutuldunuz? Ağırlık olmamamın haksızlığını bana bağışlayın.

 14İşte üçüncü kez yanınıza gelmeye hazırım. Sizlere ağırlık olmayacağım. Çünkü malınızı paranızı değil, sizi istiyorum. Çocuklar ana baba yararına mal biriktirmek zorunda değiller. Tam tersine, ana baba çocuklar yararına mal biriktirmek zorundadır. 15Canlarınız yararına kendimi seve seve harcayacağım ve harcanacağım. Sizleri böylesi sevmeme karşın benim sevilmem daha aşağı oranda mı olsun?

 16Denenlere bakılırsa, size ağırlık olmamışım ama sizi kurnazca tuzağa düşürmüşüm. 17Size gönderdiğim arkadaşlardan herhangi biri aracılığıyla sizleri kendi yararıma sömürdüm mü? 18Titos’tan size gelmesini istedim, onunla birlikte öbür kardeşi de gönderdim. Yoksa Titos kendi çıkarı için sizden yararlandı mı? Aynı ruhtan yöneltilerek çabalamadık mı? Aynı adımları izlemedik mi?

 

Sizleri Yeni Yaşama Yaraşır Bulayım 19-21; 13:1-4

 19Bütün bu söylenenlerle önünüzde kendimizi savunduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Hayır. Tanrı karşısında Mesih bağlıları gibi konuşuyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu sözlerin toplamı sizlere karşı yapıcı olabilmeye yöneliktir. 20Çünkü gelip de sizleri özlediğim gibi bulamamanın korkusu içindeyim. Sizler de beni özlediğiniz gibi bulamayabilirsiniz. Aranızda kavga, kıskançlık, öfke, sürtüşme, çekiştirme, dedikodu, böbürlenme, kargaşalık olabilir diye korkuyorum. 21Yeni baştan aranıza geldiğimde Tanrım beni karşınızda alçaltmasın. Daha önce günah işleyip yaptıkları iğrençliklerden, rasgele cinsel ilişkilerden, soysuzluklardan dönmeyen birçokları için yas tutma tasasına düşmeyeyim.

 

13

 Bu size üçüncü ziyaretim olacak. ‘İki ya da üç tanık ağzından her sorun saptanacaktır.’ 2Daha önce günah işleyenleri de bütün ötekileri de önceden, ikinci ziyaretimde oradayken uyardım. Daha önce uyardıklarımı şu anda orada değilsem de yeni baştan uyarıyorum: Bu kez gelişimde hiç kimseyi esirgemeyeceğim. 3Değil mi ki, Mesih’in aracılığımla konuştuğunu kanıtlamak istiyorsunuz; O sizlere karşı zayıflıkla davranmıyor; tersine, gücünü sizde kanıtlıyor. 4Zayıf biri gibi çarmıha çakıldıysa da Tanrı’nın gücüyle yaşamaktadır. Çünkü biz de O’nun zayıflığını paylaşıyoruz, ama sizlerle ilişkimizde Tanrı gücünden desteklenerek Mesih’le birlikte yaşayacağız.

 

Kendinizi Sınayın, İnceleyin 5-10

 5İmanda sıkı duruyor musunuz diye kendinizi sınayın, araştırın. Yoksa İsa Mesih’in varlığınızda olduğunu bilmiyor musunuz? Bilmiyorsanız, onaylanmayan kişiler durumuna düşersiniz. 6Bizlerin onaylanmayan kişiler olmadığımızı anlayacağınızı umuyorum. 7Hiçbir kötülük yapmamanız için Tanrı’ya yakarıyoruz. Amaç bizim onaylanmamız değil, sizin iyi olanı yapmanızdır. Biz onaylanmayanlar yerine konsak da önemi yok.

 8Çünkü gerçeğe karşı koyabilecek hiçbir gücümüz yoktur. Tersine, yalnız gerçek yararına iş görebiliriz. 9Bizim zayıf, sizinse güçlü olduğunuz durumlardan hoşnutuz. Tüm yakarımız sizin düzelmeniz doğrultusundadır. 10Bu nedenle bunları orada değilken yazıyorum. Olmaya ki, oraya geldiğimde Rab’bin bana verdiği yetkiyi sertlikle kullanayım. Gerçekte bu yetki yıkıcılık için değil, yapıcılık için sağlanmıştır.

 

Hoşça kalın 11-13

 11Kardeşlerim, sonuç olarak sizlere hoşça kalın derim. Yaşamınızı doğrultun, öğüdüme kulak verin, birbirinizle hemfikir olun, barış ortamında yaşayın. Sevgi ve barış kaynağı Tanrı da sizinle birlikte olacaktır. 12Kutsal öpüşle birbirinizi selamlayın. Kutsal yaşamlıların tümü sizleri selamlar.

 13Rab İsa Mesih’in kayrası, Tanrı’nın sevgisi ve Kutsal Ruh’un paydaşlığı hepinizle birlikte olsun.[a] Hizmetine ayıran. Bakınız, Luka 4:18

[b] Şeriat.

[c] Grekçe’de ikon.

[d] şeytan, iblis.

[e] Öyle ki, soyunduğumuzda çıplak kalmayalım.

[f] iblis, şeytan için kullanılan adlardan biri. (Bakınız, Mezmur 18:4)

[g] Musa’nın yasasına göre yalnız kırk kırbaç atılabilirdi. Atanlar sağlam tahtaya basmak için bunu otuz dokuza kısıtlarlardı. (Bakınız, Yasanın Tekrarı 25:3).

[h] Bakınız, Matta 17:9

 13:1 Yasanın tekrarı 19:15


© Copyright incilturk.Com