incilTurK.com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Incil - Sevinc Getirici Haber

Incil
Thomas Cosmades Cevirisi


 

PETROS’UN II. MEKTUBU

(Kötü Öğrencilere Karşı Uyarı)

 

Önsöz

Öğrenci Petros’un ilerlemiş yaşta, kapsamı çok geniş olan inanlılar topluluğuna Tanrı esinlemesiyle yazdığı bu mektup, inanlıları yıkıcı öğreticilere karşı uyarmakta, bunların öğretisinden kaynaklanan yaşamsal biçimsizliği sert dille kınamakta, alaycıları da sergilemektedir (2. ve 3. bölümler). Bu yazının II.Timoteos mektubuna ve özellikle Yahuda’nın yazdığı kısa ve özlü mektuba benzerliği belirgindir.

 

Sağlıklı iman yaşamı yedi önemli aşamayla bütünlüğe ulaşır (1:5-8). Mesih’e ilişkin öğreti somut kanıtlardan, Kutsal Yazılar ise Tanrı’dan kaynaklanmıştır (1:16-21).

 

Kafayı zehirleyen öğreticiler daha önceki kandırıcıların örneği uyarınca bir yandan eylemlerini sürdürüyor, öte yandan da kendi yıkımını hazırlıyor (2. bölüm). Alaycıların tutumu Tanrı düzenini ve tasarısını sarsamayacak. İsa Mesih’in yeniden gelişiyle ilgili gelişimler bunun kanıtıdır. Hiç kimsenin mahvolmasını istemeyen Tanrı katlanış gösteriyor (3. bölüm). İnanlıların isteklendirilmesi, yüreklendirilmesi mektupta temel konudur (3:17,18). Bu yazı şu başlıklar altında özetlenebilir:

I.                  Ruhsal yaşam 1. bölüm 

II.               Yalancı öğretmenler, bozuk özyapı 2. bölüm

III.            Alaycıların sonu 3. bölüm

 

RUHSAL YAŞAM

Başlangıç ve Selam 1,2

1

İsa Mesih’in uşağı ve habercisi Simon Petros’tan, Tanrımız’ın ve kurtarıcımız İsa Mesih’in sağladığı doğrulukta eşdeğer iman ortağı sayılanlara: 2Tanrı’yı ve Rabbimiz İsa’yı bilme aşamasında kayra ve esenlik sizlere çoğalsın.

 

İnanlıya Özgü Yetkiler 3-11

 3Kendisine özgü tanrısal güçle, yaşama ve tanrısayarlığa ilişkin her hakkı bize armağan etti. Bizleri kendi yüceliğine ve erdemine çağıranı bilme aşamasına gelmemizle bunu gerçekleştirdi.

 4Yüceliği ve erdemiyle bizlere değerli ve görkemli vaatler bahşetti. Verdikleriyle tanrısal özelliğe paydaş olmanızı amaçladı. Öyle ki, tutkunun oluşturduğu dünyasal çürüklükten kaçıp kurtulasınız.

 5Bunu göz önünde tutarak her tür çabaya önem verin: İmanınızı erdemle bütünleyin; erdemi bilgiyle, 6bilgiyi tutkulara üstünlükle, tutkulara üstünlüğü sabırla, sabrı tanrısayarlıkla, 7tanrısayarlığı kardeş sevgisiyle, kardeş sevgisini de tümel sevgiyle.

 8Bu özellikler varlığa mal edilince ve bollukla belirince, Rabbimiz İsa Mesih’i bilme aşamasına gelmekte ne aylaklık çekersiniz, ne de ürünsüzlük. 9Çünkü bu özellikleri taşımayan bireyin gözü görmez, ne de uzağı seçebilir o. Geçmiş günahlarından arıtıldığını unutmuştur. 10Bu nedenle kardeşlerim, çağrınızı ve seçiminizi kesinleştirmeye çabada bulunun. Çünkü bunları yaparsanız hiçbir zaman düşmeyeceksiniz. 11Böylece Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih’in sonsuz hükümranlığına girişiniz bollukla sağlanacaktır.

 

Haberci Petros’un Yaklaşan Ölümü 12-15

 12Sahibi bulunduğunuz gerçeği bilmenize ve onda desteklenmenize karşın, bu konuları sizlere her zaman anımsatacağım. 13Kendim bu barınakta durdukça [a] anınızı canlandırmayı gerekli görüyorum. 14Çünkü barınağımı bırakma gününün yakın olduğunu biliyorum. Nitekim Rabbimiz İsa Mesih bunu bana gösterdi. 15Ben ayrıldıktan sonra bunları her vakit anıda tutmanız için çaba göstereceğim.

 

İsa Mesih’e Erişen Sesi Duyduk 16-21

 16Sizlere Rabbimiz İsa Mesih’in gücünü ve gelişini bildirirken ustalıkla düzenlenmiş masalları izlemedik. Tersine O’nun yüceliğini gözümüzle gören kişiler niteliğinde konuştuk. 17Çünkü O, Baba Tanrı’dan onur ve yücelik aldı. Görkemli yücelik katından kendisine şöyle bir ses erişti:

 “Sevgili Oğlum budur,

  O’ndan hoşnutum.”

 18O’nunla birlikte kutsal dağdayken gökten erişen bu sesi duyanlar bizlerdik. 19Böylece peygamberlik sözü önümüzde saptandı. Gün ağarıncaya, Çobanyıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek, ışıksız yerde aydınlık veren şamdan gibi peygamberlik sözüne kulak verirseniz çok iyi edersiniz.

 20İlkin şunu bilmelisiniz: Kutsal Kitap’taki hiçbir peygamberlik sözü özel bir kişinin yorumu değildir. 21Çünkü peygamberlik sözü hiçbir zaman insan isteğiyle ortaya çıkmamıştır. Tersine, Kutsal Ruh’un güdüsüyle insanlar Tanrı’dan konuşmuştur.

 

YALANCI ÖĞRETMENLER, BOZUK ÖZYAPI

Yalancı Peygamberler 1-10

2

İsrailliler arasında yalancı peygamberler türediği gibi, sizin aranızda da yalancı öğretmenler bulunacak. Bunlar kişiyi mahva sürükleyen karşıt görüşleri topluluğa sokacaklar. Onları satın alan egemen Rab’bi bile yadsıyacak, kendi kendilerini ivedilikle mahva sürükleyecekler. 2Onların soysuzluğunu birçokları izleyecek; onlar yüzünden gerçek yolu kötülenecek. 3Bu yalancı öğretmenler açgözlülükle düzenledikleri sözlerle sizleri sömürecekler. Onların çok önceden saptanan yargılanması gecikmiyor, kendilerini bekleyen mahvolma uyuklamıyor.

 4Çünkü Tanrı günah işleyen melekleri bile esirgemedi. Yargılanıncaya dek saklansınlar diye onları cehennemin en alt katında, zifirin zincirleriyle tutukladı. 5Tanrı önceki dünyayı esirgemedi. Ama tanrısaymazların dünyasını su baskınına uğrattığında, doğruluk sözünü yayan Nuh’la ailesinden yedi kişiyi korudu.

 6Tanrı Sodom ve Gomorra kentlerini yargıladı; onları küle dönüştürüp yerle bir etmekle gelecek kuşakların tanrısaymazlığına örnek yaptı. 7Öte yandan, soysuzluk ortamında yasasız yaşayan insanları görerek canı yanan doğru birey Lut’u da kurtardı. 8Çünkü onların arasında yaşayan bu doğru kişinin doğruluğa bağlı canı, görüp duyduğu yasasız işler yüzünden işkence çekiyordu. 9Rab tanrısayar kişileri sınanmaktan kurtarmayı da, haksızlık yapanları yargı gününde cezalandırmak üzere saklamayı da bilir. 10Özellikle bedenin kirli tutkuları ardından gidenleri ve yetki sahiplerini hiçe sayanları yargıya saklar. Bu yalancı öğretmenler kendilerini öne sürme ataklığını gösterirler, yüceliklere sövmekten hiç çekinmezler.

 

Yalancı Öğretmenler Neye Benzer? 11-22

 11Oysa güçlülükte ve güçte onlardan üstün olan melekler bile Rab’bin katında onlara karşı sövücü yargılamada bulunmazlar. 12Ne var ki, bunlar kendi içgüdülerinden etkilenen, yakalanıp öldürülmek için doğan akılsız hayvanlar gibidir. Hiç anlamadıkları konularda sövgüyle konuşurlar. Bunlar da onların akıbetiyle mahvedilecek. 13Gün ortasında yaşamın tadını çıkarıp bunu eğlence diye nitelerken, yaptıkları haksızlığa karşılık haksızlık alacaklar. Sizlerle birlikte yiyip içerken kendi aldanışlarında cümbüş eden leke ve utançtır bu insanlar. 14Gözleri evlilik dışı cinsel ilişkiyle ve ardı arası kesilmeyen günahla doludur. Kararsız canları kandıranlardır bunlar. Yüreklerini açgözlülüğe eğitmiş lanet çocukları..

 15Doğru yolu bırakıp aldanışa sürüklendiler. Beor oğlu Balaam’ın yolunda yürüdüler. Bu adam haksızlık karşılığında ödenen paraya özendi, 16öte yandan da suçluluğu yüzünden kınandı. Konuşmak nedir bilmeyen bir eşek, insan diliyle söz söyleyerek peygamberin çılgınlığını önledi.

 17Bunlar kurumuş su kaynaklarıdır. Boranın etkisiyle sağa sola sürüklenen sistirler.  Kendilerine katı karanlık saklanıyor. 18Büyük büyük konuşurlar, boş laflar ederler. Aldanışla davrananların gidişinden dara dar kaçıp kurtulanları bedene ilişkin soysuzluk tutkularıyla tuzağa düşürürler. 19Onlara özgürlük vaat ederler, ama kendileri çürüklüğün uşağıdır. Çünkü insan her neye yenik düşerse onun uşağı olur.

 20Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih’i bilme aşamasında dünyaya özgü ruhsal kirlilikten kaçıp kurtulanlar, yeni baştan aynı işlerle sarmaş dolaş olup yenik düşerlerse, onların son durumu ilkinkinden beter olur. 21Çünkü doğruluk yolunu bilme aşamasına ulaştıktan sonra kendilerine verilen kutsal buyruktan sapmak yerine, bu bilgi aşamasına hiç ulaşmamış bulunmak onlar hesabına daha elverişli olurdu. 22Kendilerine yaraşık atasözü uygulanmış oldu: ‘Köpek kusmuğuna geri gider’, domuz da yıkandıktan sonra çamurda ağınır.

 

ALAYCILARIN SONU

 

Mesih’in Geleceği Gün 1-10

3

Şimdi sevgili kardeşlerim, size bu ikinci mektubu yazıyorum. Her iki mektubumda da anınızı canlandırarak lekesiz aklınızı eyleme çağırıyorum. 2Öyle ki, kutsal peygamberlerin önceden belirttiği sözleri ve habercileriniz aracılığıyla Rab’bin ve Kurtarıcı’nın verdiği buyruğu anımsayasınız.

 3İlkin şunu bilmelisiniz: Son günlerde tutkuları uyarınca yürüyen, alaylı havayla yöneltilen tiye alıcı kişiler türeyecek. 4Soracaklar: “Hani vaat edilmişti, gelecekti! Ne oldu? Atalar uyuyalı, yaratılışın başından bu yana her şey olduğu gibi sürüp gitmekte..”

 5Ne var ki [b] , şu gerçek bencil onaylarıyla dikkatlerinden kaçıyor: Gökler öncelerden vardı. Yeryüzü de Tanrı Sözü aracılığıyla suların içinden su ile oluşmuştu: 6Öncelerin dünyası bu suların baskınıyla mahvoldu. 7Bugünkü gökler ve yeryüzü ise aynı söz aracılığıyla olduğu gibi korunarak ateşi bekliyor. Bunlar tanrısaymazların yargılanacağı ve mahvedileceği güne saklanıyor.

 8Bir nokta dikkatinizden kaçmasın sevgili kardeşlerim: Rab’bin katında bir gün bin yıl, ‘bin yıl da bir gün gibidir.’ 9Bazılarının sandığı gibi, Rab vaadinde gecikmez. Ama sizlere karşı katlanışla davranır. Hiç kimsenin mahvolmasını istemez O. Tersine, herkesin günahtan dönmesini özler. 10Ne var ki, Rab’bin Günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük gürültüyle geçip gidecek, doğa öğeleri ise kavrularak dağılacak, hem yeryüzü hem de oradaki yapıtlar yanarak yok olacak.

 

Sonsuzla Uyumlu Yaşam Ortamı 11-18

 11Bütün bunlar böylece dağılacağına göre, sizler ne tür bireyler olmalısınız? Kutsal yaşayışa ve tanrısayarlığa bağlı insanlar..  12Tanrı Günü’nün gelişini bekleyen, onu ivedilikle özleyen kişiler.. O gün gökler yanarak dağılacak, doğa öğeleri kavrulup eriyecek. 13Tanrı’nın vaadi uyarınca biz doğruluğun konut kurduğu ‘yeni göklerle yeni bir yeryüzü’ bekliyoruz.

 14Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunları beklediğinize göre, O’nun katında lekesiz ve suçsuz olmaya özenin, barış ortamında yaşayın. 15Rabbimiz’in katlanışını kurtuluş sayın. Nitekim sevgili kardeşimiz Pavlos da kendisine sağlanan bilgelikle sizlere yazmış bulunuyor. 16O bütün mektuplarında bu konulardan söz eder. Bunlarda anlaşılması güç bazı yerler vardır. Eğitimsiz ve kararsız insanlar, Kutsal Yazılar’ın öbür parçalarına yaptıkları gibi, bunlara da ters anlam verirler. Bu yöntemi mahvolmaları pahasına yeğlemekteler.

 17Ama siz sevgili kardeşlerim, önceden uyarıldığınız gibi bunlardan korunun. Yasasız insanların aldanışıyla sürüklenerek desteğinizden olmayın. 18Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih’in kayrasında ve bilgisinde gelişin. Şu anda ve sonsuza dek yücelik O’na özgü olsun. Amin.[a] Bedende kaldıkça.

[b] ya da: Ne var ki, şu gerçek bencil onaylarıyla dikkatlerinden kaçıyor. Gökler Tanrı Sözü aracılığıyla çok öncelerden vardı. Yeryüzü de suların içinden su ile oluşmuştu.

  3:12 Yeşaya 34:4  3:13 Yeşaya 65:17; 66:22


© Copyright incilturk.Com