incilTurK.com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Incil - Sevinc Getirici Haber

Incil
Thomas Cosmades Cevirisi


 

SELANİKLİLERE 1. MEKTUP

(Mesih’in Yeniden Gelişi)

 

Önsöz

Pavlos ikinci haber gezisinde Makedonya’nın merkezi Selanik kentine uğradı. Tanrı haberini yayarken ağır saldırıyla karşılaştığından kentten ayrılma zorunda kaldı (Habercilerin İşleri 17:1-10). Kısa sürede Selanik’te bir topluluk oluşmuştu. Yeni inanlılar daha başlangıçta ruhsal bir yöneticiden yoksundur. Duruma çok üzülen Pavlos Atina’dayken, öğrenci Timoteos’u oraya gönderdi (I.Selanikliler 3:1,2; Habercilerin İşleri 17:15,16). Timoteos yolculuğunu bitirip Korintos’a döndüğünde, Selanik topluluğuna ilişkin sevinçli haberler iletti Pavlos’a (I.Selanikliler 3:6; Habercilerin İşleri 18:5).

 

Oradaki inanlılar baskı ve saldırı karşısında gevşeyecek yerde dinçleşmişler, zorluklarını metinleşmeye ileten bir basamak kılmışlar. Mesih’e bağlılıklarında güçlenmiş, sağlam bir kilise topluluğu olarak Sevinç Getirici Haber’i başkalarıyla paylaşmaya koyulmuşlar. Sadece, haberci Pavlos’tan öğrenmek istedikleri belirli incelikler çıkmış karşılarına. Özellikle İsa Mesih’in ikinci gelişi ve Pavlos’un ayrılışından bu yana ölenlerin durumu kendilerini ilgilendiriyor. Pavlos Tanrı esinlemesiyle Korintos’tan Selanik topluluğuna ilk mektubu başlıca bu konulara eğilerek yazdı (Habercilerin İşleri 18:1).

 

Başlangıç ve Selam 1

1

Pavlos, Silvanos ve Timoteos’tan Baba Tanrı ve Rab İsa Mesih bağlılığındaki Selanik kilise topluluğuna: Kayra ve esenlik olsun üzerinize.

 

Yaşam ve İman 2-10

 2Tanrı’ya hepiniz için her vakit teşekkür sunuyoruz. Hiç ara vermeksizin dualarımızda sizleri anıyoruz. 3Tanrımız’ın ve Babamız’ın önünde imandan kaynaklanan çalışmanız, sevgiden kaynaklanan çabanız, Rabbimiz İsa Mesih’e umuttan kaynaklanan sabrınız için sizleri anmaktayız. 4Kardeşlerim, Tanrı’nın sizi sevdiğini ve seçtiğini biliyoruz. 5Çünkü getirdiğimiz Sevinç Getirici Haber size salt sözle gelmedi; bunun yanı sıra güçle, Kutsal Ruh’la ve bol kanıtla geldi. Sizlerin yararına aranızda nasıl yaşadığımızı biliyorsunuz.

 6Siz de bizi ve Rab’bi örnek aldınız. Karşılaştığınız yoğun acıya karşın, Kutsal Ruh’tan kaynaklanan sevinçle sözü kabul ettiniz. 7Böylece Makedonya ve Ahaya yörelerindeki tüm inanlılara örnek oldunuz. 8Çünkü Rab’bin bildirisi yalnız Makedonya ve Ahaya yörelerinde sizlerden yayılmakla kalmadı, Tanrı’ya imanınızla ilgili bilgi de her yana erişti. Öyle ki, bizim bir söz eklememize gerek kalmıyor. 9Çünkü bu insanlar sizlere geldiğimizde bizi nasıl karşıladığınızdan söz etmekteler. Yalancı tanrılardan Tanrı’ya nasıl döndüğünüzü, diri ve gerçek Tanrı’ya hizmet etmeyi amaçladığınızı, 10göklerden O’nun Oğlu’nu beklemekte olduğunuzu hep anlatıyorlar. Tanrı’nın ölüler arasından dirilttiği bu İsa bizleri ilerideki öfkeli yargıdan kurtarandır..

 

Selanik’teki İşin Önemi 1-12

2

Kardeşlerim, size gelişimizin boş bir çaba olmadığını biliyorsunuz. 2Yine bildiğiniz gibi, ilkin Filippi kentinde eziyetler çektik, aşağılandık. Bunlara karşın, Tanrımız’dan kaynaklanan yüreklilikle çetin direniş karşısında Tanrı’nın Sevinç Getirici Haberi’ni sizlere bildirdik. 3Çünkü öğüdümüz ne aldatıştan, ne çirkin kovalayıştan, ne de kurnazlıkla tuzaklamaktan doğuyor.  4Tam tersine, Tanrı’nın Sevinç Getirici Haber’i yaymaya uygun gördüğü bireyler olarak, O’nun buyurduğu kapsamda konuşuyoruz. İnsanların değil, yüreklerimizi deneyen Tanrı’nın beğenisini kazanmaya çalışıyoruz.

 5Bildiğiniz gibi, hiçbir zaman yaltakçı söz kullanmadık, ne de aldatıcılık maskesi altında açgözlülük güttük. Tanrı tanığımızdır: 6Ne insanlardan, ne sizden, ne de başkalarından yücelik aradık. 7Mesih’in habercileri olmamız nedeniyle kendimizi öne sürebilirdik. Ama aranızdayken tatlılıkla davrandık; tıpkı çocuklarını koruyan bir anne gibi. 8Size böylesi içten sevgiyle bağlandığımızdan, yalnız Tanrı’nın Sevinç Getirici Haberi’ni değil, kendi canlarımızı da seve seve sizler için verdik. Çünkü çok derin sevgi beslediğimiz kişiler oldunuz.

 9Kardeşlerim, hiç kuşkusuz, emeğimizi ve çabamızı anımsarsınız. Hiçbirinize yük olmamak amacıyla gece gündüz geçimimiz için çalışarak size Tanrı’nın Sevinç Getirici Haberi’ni yaydık. 10Siz iman edenlere nasıl kutsal, doğru, kusursuz tutumla davrandığımıza hem kendiniz tanıksınız hem de Tanrı. 11Bildiğiniz gibi, her birinize bir babanın çocuklarına gösterebileceği ilgiyi gösterdik. 12Sizleri hükümranlığına ve yüceliğine çağıran Tanrı’ya yaraşır biçimde yaşamanız için sizi öğütledik, yüreklendirdik, sağduyunuza seslendik.

 

İnanlıların İmanı ve Dayanıklılığı 13-16

 13Bundan ötürü biz de durmadan Tanrı’ya teşekkür ediyoruz. Çünkü bizden duyduğunuz Tanrı sözünü insan sözü olarak değil, Tanrı sözü olarak kabul ettiniz ki, gerçekten öyledir. İman eden sizlerde de bu söz etkinliktedir. 14Çünkü kardeşlerim, siz de Tanrı’nın Yahudiye’de Mesih İsa bağlılığındaki kiliseleri gibi oldunuz. Çünkü siz de onların Yahudiler’den çekmiş olduğu işkencelerin aynısını soydaşlarınızdan çektiniz. 15Bu insanlar Rab İsa’yı da peygamberleri de öldürdüler, bizi de kovdular. Onlar Tanrı’ya beğenilmeyen kişilerdir. Tüm insanlara da karşıdırlar. 16Kurtulmaları için uluslara söz söylememizi engelliyorlar. Böylece işledikleri günahların ölçüsünü her an taşırıyorlar. Ve şimdi Tanrı’nın öfkeli yargısı onların üzerine çöktü.

 

Yeni Bir Ziyaret Gözleniyor 17-20; 3:1-5

 17Bizse kardeşlerim, kısa bir süre için sizden yoksun bırakıldığımızda –gözden ırak ama gönülden ırak değil– sizleri ne denli özledik, yeniden yüzünüzü görebilmek için ne denli çaba harcadık. 18Bundan ötürü size dönmek istedik; ben Pavlos kaç kez gelmeye çalıştım; ama şeytan bize engel oldu. 19Çünkü Rabbimiz İsa geldiğinde, O’nun önünde umudumuz da, sevincimiz de, övünç tacımız da sizsiniz. Başka kim olabilir ki! 20Çünkü yüceliğimiz ve sevincimiz sizsiniz.

 

3

Sonunda artık dayanamaz olduk. Bu yüzden Atina’da tek başımıza kalmayı yeğledik. 2Mesih’in Sevinç Getirici Haberi’nde bizimle birlikte Tanrı yararına çalışan kardeşimiz ve iş ortağımız Timoteos’u yanınıza gönderdik; sizi desteklesin, iman ilişkisinde öğütte bulunsun diye. 3Öyle ki, bu acılar içinde hiçbiriniz sarsılmayasınız. Biliyorsunuz, bizler için saptanan görgü budur. 4Nasıl ki, sizinle birlikteyken, acı çekeceğimize ilişkin sizi önceden uyarmıştık. Bildiğiniz gibi, öyle de oldu. 5İşte bunun için Timoteos’u gönderdim. Artık daha fazla dayanamadığımdan, imanınızı bilmek için onu gönderdim. Olmaya ki, Ayartıcı [a] sizi ayartsın, bizim emeğimiz de boşa gitsin.

 

Kardeşlerin Sürekli Bağlılığı 6-10

 6Ama şimdi Timoteos yanınızdan döndü, imanınızı ve sevginizi bize müjdeledi. Bizi her zaman içtenlikle andığınızı, tıpkı bizim sizi görmeyi özlediğimiz gibi, sizin de bizi görmeyi özlediğinizi anlattı. 7Bundan ötürü kardeşlerim, tüm sıkıntı ve acımızın içinde imanınıza bakarak size ilişkin avuntu bulduk. 8Çünkü siz Rab bağlılığında dimdik durursanız, bizler kıvançta yaşarız. 9Tanrımız’ın önünde sizden ötürü duyduğumuz sevinç taşkındır. Buna karşılık sizler için Tanrı’ya ne denli teşekkür etsek azdır. 10Yüzünüzü görelim ve imanınızın eksikliklerini onaralım diye gece gündüz durup dinlenmeden içtenlikle dilekte bulunuyoruz.

 

Kardeşlerin Desteği İçin Dua 11-13

 11Tanrımız ve Babamız da, Rabbimiz İsa da yolumuzu size yöneltsin. 12Size karşı bizim sevgimiz nasılsa, Rab sizi de birbirinize ve herkese karşı aynı sevgide artırsın, geliştirsin. 13Böylece kutsallık ortamında yüreklerinizi kusursuz kılıp desteklesin. Rabbimiz İsa’nın bütün kutsal yaşamlılarıyla birlikte gelişinde, Tanrımız ve Babamız önünde durumunuz bu olsun. [Amin.]

 

Tanrı’nın Beğendiği Yaşam 1-12

4

Özet olarak kardeşlerim, Tanrı’yı hoşnut etmek için nasıl yaşamanız gerektiğini bizden öğrenmiş bulunuyorsunuz. Zaten yaşamınızı bu kapsamda geçirmektesiniz. Rab İsa bağlılığında bunda daha da çok gelişmenizi diler, bu doğrultuda sizleri öğütleriz. 2Rab İsa’nın yetkisiyle size ne tür buyruklar verdiğimizi biliyorsunuz.

 3Tanrı’nın isteği şudur: Kutsal kılınasınız, böylece rasgele cinsel ilişkiden ırak durasınız. 4Öyle ki, her biriniz kendi bedenine kutsallık ve onurla egemen olsun. 5‘Tanrı’yı bilmeyen uluslar gibi’ tutkunun utandırıcı isteklerinde çalkalanmayın. 6Bu konuda hiç kimse kardeşine kötülük yapmasın, onun hakkına el uzatmasın. Çünkü Rab bütün bu işlerde öç alıcıdır; tıpkı size önceden söylediğimiz, sağduyunuza seslendiğimiz gibi. 7Çünkü Tanrı bizi iğrençliğe değil kutsallığa çağırdı. 8Bu nedenle bu ilkeleri hiçe sayan, insanı değil bize Kutsal Ruhu’nu veren Tanrı’yı hiçe saymış olur.

 9Kardeşlik sevgisine gelince, bu konuda size yazmama gerek yok. Çünkü birbirinizi sevmek için Tanrı tarafından eğitilmiş bireylersiniz. 10Gerçekten de tüm Makedonya bölgesindeki kardeşlerin toplamına davranışınız bu kapsamdadır. Birbirinizi sevmekte daha da gelişmenizi öğütleriz, kardeşlerim. 11Sizlere vurgulamış olduğumuz gibi serinkanlı olmayı, kendi işinizle uğraşmayı, elinizle çalışmayı onurlu amaç edinin. 12Öyle ki, inanlılar topluluğu dışında kalanların önünde saygı uyandıracak biçimde yaşayasınız ve hiç kimseye avuç açmayasınız.

 

Rab Geldiğinde Ölüler ve Diriler 13-18

 13Kardeşlerim, ‘uyuyanlar’ [b] konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyoruz. Öyle ki, umudu olmayanlar gibi üzülmeyesiniz. 14Madem İsa’nın ölüp dirildiğine iman ediyoruz, Tanrı ‘uyuyanlar’ı da İsa aracılığıyla, O’nunla birlikte geri getirecektir.

 15Bunu size Rab’bin bildirisi olarak söylüyoruz: Biz yaşamakta olanlar, Rab’bin gelişine dek bırakılanlar, ‘uyuyanlar’ın önüne geçmeyeceğiz. 16Çünkü Rab kendisi buyruk çağrısıyla, başmeleğin seslenmesiyle, Tanrı’nın borusuyla gökten inecek ve ilk dirilenler Mesih bağlılığında ölenler olacak. 17Ardından biz yaşamakta olanlar –bırakılanlar– Rab’bi havada karşılamak için onlarla birlikte alınıp bulutlarda götürüleceğiz. Böylece hep Rab’le birlikte olacağız. 18Onun için, bu sözlerle birbirinizi avutun.

 

Rab’bin Ansızın Gelişine Hazırlanın 1-11

5

Kardeşlerim, vakitler ve dönemler konusunda size yazmamıza gerek yok. 2Çünkü kendiniz de kesenkes biliyorsunuz ki, Rab’bin Günü gece hırsızın gelmesi gibi gelecektir. 3İnsanlar tam barış ve güvenlikten söz ederken, onlara ansızın yıkım gelecek –tıpkı çocuk bekleyen kadının sancılanıvermesi gibi– ve kaçıp kurtulamayacaklar. 4Ama siz kardeşlerim, karanlıkta değilsiniz ki, O Gün sizi hırsız gibi bastırsın. 5Çünkü hepiniz ışık çocukları, gün çocuklarısınız. Bağlılığımız ne geceyedir, ne de karanlığa. 6Öyleyse öbürleri gibi uykuya dalmayalım; tersine, uyanık olalım ayık duralım. 7Çünkü uyuyanlar gece uyur, sarhoş olanlarsa gece sarhoş olur.  8Ama biz gündüze bağlı olduğumuza göre, ayık duralım. İmanın, sevginin savaş giysisini kuşanalım, kurtuluş umudunun demir başlığını takalım.

 9Çünkü Tanrı bizi öfkeli yargıya atamadı, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa erişmek için seçti. 10O bizler için öldü. Öyle ki ister uyanık, ister uykuda olalım, O’nunla birlikte yaşayalım. 11Bu nedenle birbirinizi avutun, birbirinize karşı yapıcı olun; tıpkı şimdi yapmakta olduğunuz gibi.

 

Öğütçülere Saygı, Düzenli Yaşama Özlem 12-22

 12Kardeşlerim, sizden şunu dileriz: Aranızda emek verenlere, Rab bağlılığındaki yöneticilerinize ve öğütçülerinize saygıyla davranın. 13Üstlendikleri işten ötürü onları sevgi çerçevesinde çok üstün tutun.

 Birbirinizle barış içinde yaşayın. 14Sizi öğütleriz kardeşlerim:

 Düzensizlere öğüt verin,

 Yüreksizleri yüreklendirin,

 Güçsüzleri pekiştirin,

 Herkese karşı katlanışla davranın.

 15Dikkat edin, hiçbiriniz kötülüğe kötülükle karşılık vermesin. Tersine, birbirinize ve herkese karşı her zaman iyiliği kovalayın.

   16Her zaman sevinçli olun,

   17Durmadan dua edin,

   18Her durumda şükredin.

 Çünkü Tanrı’nın Mesih bağlılığında sizin için isteği budur.

   19Ruh’u söndürmeyin,

   20Peygamberlikleri aşağı görmeyin,

   21Her şeyi deneyin, iyi olana sarılın,

    22Her tür kötülükten uzak durun.

 

Hoşça Kalın 23-28

 23Esenlik kaynağı Tanrı sizi tümden kutsasın. Rabbimiz İsa Mesih’in gelişinde tüm ruhunuz, canınız, bedeniniz kusursuz saklansın. 24Sizi çağıran kendisine güvenilendir. Başladığı işi bütünleyecektir.

 25Kardeşlerim, bizim için dua edin.

 26Tüm kardeşleri kutsal öpüşle selamlayın. 27Rab’bin adıyla sizleri sorumlu tutuyorum; bu mektup kardeşlerin tümüne okunsun.

 28Rabbimiz İsa Mesih’in kayrası sizinle olsun. 2:4 Yeremya 11:20

[a] İblis, şeytan. Bakınız: Matta 4:3

 

[b] Ölüm uyku olarak anlatılır. Bakınız: Matta 27:52

 

 5:8 Yeşaya 59:17  5:22 Eyub 1:1,8; 2:3

 


© Copyright incilturk.Com