incilTurK.com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Incil - Sevinc Getirici Haber

Incil
Thomas Cosmades Cevirisi


 

SELANİKLİLERE II. MEKTUP

(Mesih’in Gelişiyle Sağlanan Avuntu ve Umut)

 

Önsöz

Haberci Pavlos’un bu topluluğa yazdığı ilk mektubun ardından buradaki inanlıların yeniden bilgi istemesi üzerine Pavlos Tanrı esinlemesiyle ikinci mektubu kaleme aldı. 53-54 yıllarında yazılan bu iki mektup Pavlos’un kilise topluluklarına yazmış olduğu on üç mektubun ilk ikisidir. Her iki mektubun ana konusu, kilise topluluklarını yakından ilgilendiren eskatologya (çağın sonu) konusudur. Bu parlak olayın ışığında Mesih bağlısına düşen sorumluluk, yaşam kutsallığında, çalışkanlıkta ve sağlıklı ilişkilerde imanın kanıtını çevredeki insanlara göstermektir.

 

Başlangıç ve Selam 1,2

1

Pavlos, Silvanos ve Timoteos’tan Babamız Tanrı ve Rab İsa Mesih bağlılığında Selanik’teki kilise topluluğuna: 2Sizlere Baba Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten kayra ve esenlik olsun.

 

Gelecek Sevinç ve Yargı 3-12

 3Kardeşlerim, sizler için Tanrı’ya her vakit teşekkür etmek boynumuzun borcudur. Bunu yapmalıyız, çünkü imanınız hızla gelişiyor ve her birinizin karşılıklı sevgisi çoğalıyor. 4İşte bunun içindir ki, bütün saldırıları ve acıları sabırla imanla göğüslemeniz, Tanrı’nın kilise toplulukları arasında sizlerle övünmemize neden oluyor.

 5Bu görgüler Tanrı’nın hak yargısının kanıtıdır. Öyle ki, adına işkenceler çektiğiniz Tanrı hükümranlığına yaraşasınız. 6Size acı çektirenlere acı çektirerek karşılık vermek Tanrı’ya özgü hak tutumdur. 7Rab İsa kendi gücüne bağlı meleklerle gökten geldiğinde, acı çeken sizleri bizlerle birlikte sıkıntıdan kurtarıp rahata kavuşturacak. 8Bu geliş alevli ateşle olacak.  Tanrı’yı tanımayanlardan ve Rab’bimiz İsa’nın Sevinç Getirici Haberi’ne uymayanlardan öç alacak.

 9Onlar Rab’bin katından ve O’nun güç dolu yüceliğinden gelen yıkım cezasına çarptırılacaklar ki, bunun sonu yoktur. 10O geldiğinde, kutsal yaşamlıları arasında yüceltilmek ve tüm inanlılarda hayranlık uyandırmak üzere o günde gerçekleşecek bu. Çünkü size bildirdiğimiz tanıklığa iman edildi.

 11Bu doğrultuda sizler için hep dua etmekteyiz. Öyle ki, Tanrımız sizi çağrısına yaraştırsın. Her iyilikten hoşnut olmanızı ve imandan esinlenen işi uygulamanızı gücüyle doruğa eriştirsin. 12Böylece Rabbimiz İsa’nın adı sizde yüceltilsin, siz de O’nda yüceltilesiniz. Tanrımız ve Rabbimiz İsa Mesih’in kayrası uyarınca olsun bu.

 

Mesih’in Gelişinden Önceki Belirtiler 1-12

2

Kardeşlerim, Rabbimiz İsa Mesih’in gelişi ve kendisini karşılamak için toplanmamızla ilgili olarak sizlerden dileğimiz şudur: 2Rab’bin Günü ulaştı türünden söylentilerle tez elden sarsılmayın, aklınız başınızdan gitmesin, dehşete düşmeyin. Bir kâhinlik ruhu, bir vaaz sözü, ya da sanki tarafımızdan gönderilmiş bir mektupla yayılmaktadır bu söylentiler.

 3Hiç kimse herhangi bir yolla sizi kandırmasın. Çünkü ilkin imanı bırakma eylemi gelmedikçe ve yasasızlık adamı –mahva sürükleyen oğul– açıklanmadıkça O Gün gelmeyecek. 4Tanrı adıyla anılan ya da tapınılan her ne varsa, tümüne direnip büyüklenen kişidir bu. O denli ki, Tanrı’nın tapınağına kurulacak, Tanrı olduğunu ileri sürecek.

 5Daha yanınızdayken bunları size bildirdiğimi anımsamıyor musunuz? 6Şimdi onun vaktinden önce açıklanmasını sınırlayanın ne olduğunu biliyorsunuz. 7*Çünkü gizemli yasasızlık şimdiden var gücüyle işlerliktedir. Ancak, şu anda sınır koyan kişi ortadan çekilinceye dek o açıklanmayacak. 8İşte o zaman yasasız kişi açıklanacak. Rab İsa onu ağzının soluğuyla ortadan kaldıracak ve gelişinin görkemiyle ezecek. 9Yasasız kişinin gelişi şeytanın etkinliğiyle –tüm güçlü eylemlerle, yalan belirtilerle, göz kamaştırıcı işlerle 10ve mahva gidenlerde haksızlığın bütün aldatıcılığıyla– olacak. Bunlardan ötürü, kurtulmaları için gereken gerçeği sevmeye yanaşmadı onlar. 11Bu yüzdendir ki, yalana inansınlar diye Tanrı onlara etkin aldatıcılık salıyor. 12Öyle ki gerçeğe inanmayan, tam tersine kötülükten hoşlananların tümü yargılansın.

 

Tanrı Sizi Kurtuluş İçin Seçti 13-17

 13Rab’bin sevdiği kardeşler, sizin için Tanrı’ya her zaman teşekkür etmek boynumuzun borcudur. Çünkü Ruh’un kutsamasıyla ve gerçeğe inanmak bağlılığınızla Tanrı sizi taa başlangıçtan kurtuluş için seçti. 14Yaydığımız Sevinç Getirici Haber aracılığıyla sizi bu kurtuluşa çağırdı, Rabbimiz İsa Mesih’in yüceliğine erişmenizi amaçladı.

 15Öyleyse kardeşlerim, sıkı durun ve sözle olsun mektupla olsun size sunduğumuz öğretileri tutun. 16Rabbimiz İsa Mesih’in kendisi ve bizleri seven, sonsuz avuntu ve kayra çerçevesinde parlak umut veren Babamız Tanrı 17yüreklerinizi avutsun, her iyi işte ve sözde sizi desteklesin.

 

Dua Edin, Tanrı’nın Sözü İlerlesin 1-5

3

Özet olarak kardeşlerimiz, bizim için dua edin. Rab’bin Sözü tıpkı size eriştiği gibi, hızla yayılsın, yüceltilsin. 2Bizler de ipsiz sapsız, yolsuz insanlardan kurtulalım. Çünkü herkes imanlı değil. 3Ama Rab kendisine güvenilendir. O sizi destekleyecek ve kötü olandan koruyacak. 4Rab bağlılığında sizlere ilişkin kanıtımız var; size her ne buyursak onu yapıyorsunuz hem de yapacaksınız. 5Rab yüreklerinizi Tanrı sevgisine ve Mesih’in sabrına doğrultsun.

 

Herkes Yükümlülüğünü Bilsin 6-15

 6Kardeşlerim, size Rab İsa Mesih’in adıyla buyuruyoruz: Günlerini bizden aldığınız öğretilere göre değil, düzensizlikle geçiren her kardeşten uzak durun. 7Çünkü bize benzemeniz gerektiğini biliyorsunuz. Sizlerle birlikteyken düzensiz biçimde davranmadık, 8ne de hiç kimseden hazır ekmek yedik. Tam tersine, aranızdan hiçbirine yük olmamak için emek ve çaba harcayarak gece gündüz çalıştık. 9Gereksinimimizin karşılanmasına hakkımız olmadığından değil. Hayır, size örnek olalım diye yaptık bunu. Öyle ki, bize benzeyesiniz. 10Birlikteyken de size aynı şeyi vurgulamıştık: Çalışmak istemeyen yemek de yemesin. 11İçinizden bazılarının vakitlerini düzensizlikle geçirdiğini duyuyoruz. Bunlar çalışmamak bir yana herkesin işine de burunlarını sokmakta. 12Rab İsa Mesih’in yetkisiyle onları öğütler ve dileriz: Serinkanlılıkla çalışıp ekmek paralarını sağlasınlar. 13Siz ise kardeşlerim, iyilik yapmaktan bezmeyin.

 14Bu mektupla belirttiklerimize uymayan olursa onu mimleyin. Onunla yakınlık kurmayın ki utansın. 15Ona düşman gözüyle bakmayın. Tersine, bir kardeş gibi kendisini öğütleyin.

 

Tanrı’nın Kutlaması 16-18

 16Esenlik kaynağı Tanrı size her zaman, her yolla esenlik sağlasın. Rab hepinizle birlikte olsun.

 17Ben Pavlos, bu selamı elimle size yazıyorum. Bu simge her mektubumda belirgindir. Benim yazmamın özelliği her durumda böyledir [a] . 18Rabbimiz İsa Mesih’in kayrası hepinizle birlikte olsun. 1:8 Yeşaya 11:4, 66:15; Yeremya 10:25; Mezmur 79:6  1:9 Yeşaya 2:10,19,20 1:10 Mezmur 89:7; 68:35; Yeşaya 49:3; 2:11-17  1:12 Yeşaya 24:15; 66:5; Malakya 1:11

 

[a] Bazı yalancı öğreticiler Pavlos’un adını kullanarak bu topluluğa uydurma bir mektup salmıştı (bkz. 2:2).


© Copyright incilturk.Com