incilTurK.com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Incil - Sevinc Getirici Haber

Incil
Thomas Cosmades Cevirisi


 

TİMOTEOS’A II. MEKTUP

(Genç Öğütçüyü Yüreklendirme)

 

Önsöz

Tanrı esinlemesiyle yazılan bu mektup haberci Pavlos’un en son yazısıdır. Yazar Pavlos bu İncil parçasını, idamını beklerken Roma’dan yazıyor (4:6). Mektubu alan Timoteos Efesos’tadır. Pavlos geniş bir alanı kapsayan gezilerinin sonunda yeniden tutuklanmış, Roma’da cezaevine atılmıştır. Bu dönem ‘Pavlos’un ikinci tutukluluğu’ diye bilinir. Pavlos gezisi sırasında Troas’ta bulunmuş, orada bazı eşyalar bırakmış. Timoteos’un bunları alıp Roma’ya getirmesini istiyor. Onun ivedilikle gelmesini üsteleyerek gözü yolda bekliyor (4:9,11,13,21).

 

Pavlos daha önce Miletos’a da uğramış, hizmet arkadaşlarından Trofimos’u orada hasta bırakmış. Korintos’a da uğramış olabilir (4:20). Girit’te bulunmuş (Titos’a Mektup 1:5). Bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi, Pavlos Roma’da ikinci tutuklanışından önce birçok yere uğrayıp kilise topluluklarının sağlığıyla, yöneticilerin etkinliğiyle yakından ilgilenmiş. Saygın bir öndere yaraşan tutumu ve yükümlülük duygusunu genç öğütçülere örnek olarak sergiliyor.

 

I. Timoteos’ta olduğu gibi, bu mektupta da aykırı öğreticilere karşı uyarılar var (2:14,16,17,18,23; 3:8,13; 4:3,4). Bunlardan ikisi adlarıyla bildiriliyor (2:17), Firavun’un önünde Musa’ya direnen iki sihirbaza benzetiliyor (3:8). Olumsuz davranışlarıyla anılanlar da yazıda eksik değil. Yüzeysel dinselliği sergilerken iç yaşamı uygunsuzlukta bocalayanlardan yüz çevirmenin gereği belirtiliyor (3:1-5). Tanrı’ya hizmet sunanın lekesiz yaşam tutumu vurgulanıyor (2:22). Bu son mektup 65-67 yılları arasında yazılmıştır.

 

Başlangıç ve Selam 1,2

1

Tanrı isteğiyle Mesih İsa bağlılığında gerçekleşen yaşam vaadi uyarınca, Mesih İsa’nın habercisi Pavlos’tan 2sevgili oğlum Timoteos’a: Baba Tanrı’dan ve Rabbimiz Mesih İsa’dan sana kayra, lütuf, esenlik olsun.

 

Timoteos’a Verilen Tanrısal Bağış 3-14

 3Atalarımızın yaptığı gibi tertemiz vicdanla ruhsal hizmette bulunduğum Tanrı’ya gece gündüz durmadan sunduğum dualarda seni andıkça teşekkür etmekteyim. 4Döktüğün gözyaşlarını anımsadıkça seni görmeyi özlüyorum. Öyle ki, sevinçle dolayım. 5Sendeki katıksız imanı anımsıyorum; ilkin anneannen Lois’te, sonra annen Evniki’de konut kuran, sende de bulunduğuna inandığım imandır bu. 6Onun için, ellerimi üzerine koymamla Tanrı’dan sana verilen ruhsal bağışı canlandırmanı anımsatmak isterim. 7Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhunu vermedi; tersine güç, sevgi, ağırbaşlılık esinleyen ruhu verdi.

 8Öyleyse, Rabbimiz için tanıklık etmekten utanç duyma. Ne de O’nun tutuklusu benden ötürü utanca düş. Tanrı’dan gelen güçle Sevinç Getirici Haber yararına benimle birlikte sıkıntılara katıl. 9Tanrı bizleri yaptığımız işlere bakarak değil, kendi ereği ve kayrası uyarınca kurtarıp kutsal çağrıyla çağırdı. Bu kayra zamanın başlangıcından önceki çağlarda Mesih İsa aracılığıyla bize verildi. 10Kurtarıcımız Mesih İsa’nın belirmesiyle de şimdi açıklandı. Kendisi bir yandan ölümün gücünü kırdı, bir yandan da yaşamı ve ölümsüzlüğü Sevinç Getirici Haber aracılığıyla aydınlığa çıkardı.

 11Ben bu Sevinç Getirici Haber’e bildirici, haberci ve öğretici atandım. 12İşte onun için bu işkenceleri çekmekteyim. Ama utanç duymuyorum. Çünkü kime iman ettiğimi biliyorum. Ona güvenle emanet ettiğimi [a] O Gün’e dek saklayabilecek güçte olduğuna güvenim var. 13Mesih İsa bağlılığında imanı ve sevgiyi kapsayan, benden duymuş olduğun sağlıklı sözleri örnek tut. 14Sana güvenle emanet edilen o üstün payı bizlerde konut kuran Kutsal Ruh’un desteğiyle sakla.

 

Geri Dönenler, Bağlılık Gösterenler 15-18

 15İyi biliyorsun ki, Asya’dakilerin tümü beni bırakıp geriye döndü. Fiyelos’la Ermoyenis bunlardandır. 16Rab Onisiforos’un ev halkına acısın. Çünkü o defalarca canımı tazeledi. Tutukluluğumdan hiç utanç duymadı. 17Tam tersine, Roma’ya varınca beni içtenlikle arayıp buldu. 18O Gün’de Rab onu Rab’ten sağlanan acımaya kavuştursun. Efesos’ta bana hesaba gelmez hizmetler sunduğunu çok iyi biliyorsun.

 

Temel Erdem: Güvenilir Bağlılık 1-13

2

Bu nedenle, oğlum Timoteos, Mesih İsa bağlılığında gerçekleşen kayrada güçlen. 2Birçok tanığın önünde benden işittiğin bu öğretileri bellemeleri için güvenilir insanlara ver. Bunlar başkalarına da öğretebilecek yetenekte olsun.

 3Mesih İsa’nın iyi bir eri olarak sıkıntıları paylaş. 4Erlik görevini yapan kişi güncel yaşam sorunlarıyla sarmaş dolaş olmaz. Öyle ki, onu askere çağıran tarafından onaylanabilsin. 5Bunun gibi, spor karşılaşmasına katılan biri de kurallar uyarınca yarışmazsa çelenk alamaz. 6İlk ürünü toplamak, emeğini esirgemeyen çiftçiye yaraşır. 7Söylediğimi iyice kavrayasın. Rab her konuda sana anlayış sağlayacaktır.

 8Sevinç Getirici Haberim’de bildirildiği gibi, ölüler arasından dirilen, Davut soyundan İsa Mesih’i anımsa. 9Bu Haber yüzünden bir katilmişim gibi cezaevinde acı çekmekteyim. Ne var ki, Tanrı Sözü zincire vurulmuş değildir. 10Bunun içindir ki, seçilmişler yararına her durumda sabrediyorum. Böylece onlar da Mesih İsa aracılığıyla verilen ve sonsuz yücelikle beliren kurtuluşa kavuşsun. 11Bu güvenilir Söz’dür:

 “O’nunla birlikte öldüysek,

 O’nunla birlikte yaşayacağız da.

   12Sabırla gün geçirirsek O’nunla birlikte hükümranlık da süreceğiz.

 O’nu yadsırsak O da bizi yadsıyacak,

   13Güvenimiz sarsılırsa, O güvenilendir.

 Çünkü kendisini yadsıması olanak dışıdır.”

 

Gerçeğe Sarıl, Yanlış Öğretilerden Sakın 14-21

 14Bunları topluluğuna anımsat ve Tanrı önünde onları öğütle ki, sözler üzerinde çatışmasınlar. Bunun hiçbir yararı yoktur, işitenler üzerindeki etkisiyse yıkıcıdır. 15Onay kazanmış biri olarak kendini Tanrı’ya sunmak için çaba göster. Utanç duyacak hiçbir sorunu olmayan, tanrısal gerçekle ilgili sözü doğru biçimde ele alan bir işçi olmayı amaçla. 16Öte yandan, ruhsallıktan uzak boş konuşmalardan sakın. Çünkü bunlara kapılanlar tanrısaymazlıkta gitgide ilerleyecek. 17Onların öğretileri de kangren gibi dal budak salacak. Himeneos’la Filitos bunlardandır. 18Onlar ölülerin dirilmesi olmuş bitmiş bir iştir diyerek, gerçek öğretiden saptılar. Üstelik bazılarının imanını da altüst etmekteler. 19Buna karşın Tanrı’nın temeli sapasağlam duruyor, üzerinde de şu damga bulunuyor:

 “Rab kendisinin olanları bilir.” Ve,

 “Rab’bin adını ağzına alan herkes kötülüğü bıraksın.”

  20Büyük bir evde sadece altın ve gümüş kaplar değil, bunların yanı sıra tahtadan topraktan kaplar da bulunur. Kimi özel kullanış kimisiyse sıradan kullanış içindir. 21Bunun gibi, birey kendisini onursuz işlerden arıtırsa özel kullanışa elverişli, kutsanmış, bağlı olduğu efendiye yararlı, her tür sağlıklı işe hazır bir araç olacaktır.

 

Arayacağın Erdemler, Benimseyeceğin Özellikler 22-26

 22Gençliğe özgü tutkuları dizginle. Temiz yürekle Rab’be seslenenlerle birlikte doğruluğu, imanı, sevgiyi, barışı amaçla. 23Akılsız asılsız tartışmalardan yüz çevir. Bunların sürtüşme doğurduğunu bilirsin.

 24Rab’bin uşağı sürtüşmeye kapılmamalı; herkese karşı uysal davranmalı. Öğretebilmeli, kötülüğe katlanabilmeli, 25direnenleri yumuşak huylulukla düzeltebilmeli. Olabilir ki, Tanrı bunlara günahtan dönüş sağlayarak gerçeği bilme yolunu açar. 26Böylece, isteğini uygulasınlar diye iblisin kendilerini düşürmüş olduğu tuzaktan kaçıp sağduyuya kavuşurlar.

 

Son Günlerin Üzücü Görünümü 1-9

3

Şunu bil ki, son günlerde kudurganlık dönemleri bastıracak. 2Çünkü insanlar kendi kendilerine vurgun, paraya tutkun olacaklar; övünecek, büyüklenecek, sövecek, ana baba sözü dinlemeyecek, iyilik tanımayacaklar; kutsallığa önem vermeyecek, 3doğal sevgi nedir bilmeyecek, uzlaşmaya yanaşmayacak, kara çalıcı olacaklar, bencil isteklerini durduramayacaklar; acımasız, iyilik düşmanı, 4hain, dengesiz olacaklar; böbürlenecekler, Tanrı’yı değil zevk u sefayı sevecekler; 5tanrısayar görünmeye karşın tanrısayarlığın gücünü yadsıyacaklar. Bu insanlardan yüz çevir.

 6Bunların arasında kurnazlıkla evlere sokulanlar var. Aşırı günahtan beli bükülen, çeşitli isteklerle etkilenen zavallı kadınları tutsak edenler bunlardır. 7O kadıncağızlar ki, hep öğrenmek ister ama gerçeği bilme aşamasına gelmeyi hiçbir zaman başaramazlar.

 8Yannis’le Yambris’in Musa’ya direndiği gibi, bu kişiler de gerçeğe karşı direnir. Aklı bozuk, imanda onaysız kişilerdir bunlar. 9Ne var ki, daha ileri gidemeyecekler. Çünkü akılsızlıkları herkese sergilenecek. Musa’ya direnenlere ne olduysa onlara da aynısı olacak.

 

Gerçeği Bilmek En Etkin Savunmadır 10-17

 10Ama sen benim öğretimi izledin; yaşam biçimimi, ereğimi, imanımı, katlanışımı, sevgimi, sabrımı gördün. 11Uğradığım saldırıları, işkenceleri duydun. Antakya’da, Konya’da, Listra’da bana neler neler olduğunu, ne tür saldırılara uğradığımı. Yine de Rab beni bunların tümünden kurtardı. 12Öyledir, Mesih İsa bağlılığında tanrısayarlıkla yaşamak isteyenlerin tümü saldırıya uğrayacak. 13Öte yandan bozuk insanlar, düzmeciler ise başkalarını aldatarak, kendileri de aldanarak kötüden betere doğru gidecek.

 14Ama sen kimlerden öğrendiğini bilerek, öğrendiğin ve kanıtlandığın gerçeklerde kal. 15Çocukluğundan bu yana Kutsal Yazılar’ı biliyorsun. Mesih İsa’ya iman yoluyla seni kurtuluş için bilgili kılmaya yeterlidir bunlar. 16Tüm Kutsal Yazı Tanrı esinlemesidir. Öğretiye, yüreği eleştirmeye, yaşamı düzeltmeye ve doğruluk yolunda eğitmeye yarar. 17Öyle ki, Tanrı bağlısı insan yetkin olsun, her iyi iş için donatılsın.

 

Yaşamın İlkyazı - Güzü 1-8

4

Tanrı’nın ve dirilerle ölüleri yargılayacak olan Mesih İsa’nın –görkemle belirip hükümranlığını kuracak olanın– önünde seni öğütlerim. 2Tanrı Sözü’nü yay; vakitli vakitsiz demeden onu vurgula. Hiç yozlaşmaz katlanışla öğretirken payla, kına, öğütle. 3Çünkü sağlıklı öğretiyi dinlemek istemeyecekleri dönem gelecek. Bunun yerine, tutkularına uygun bir sürü öğretmen bulup buluşturacaklar. Bu öğretmenler insanların kulağını gıdıklarcasına konuşacak. 4Gerçeğe kulaklarını tıkayacaklar, buna karşı masallara kapılacaklar. 5Ama sen her vakit serinkanlı ol, acıya katlan, Sevinç Getirici Haber’in yayıcılığını yap, hizmetini bütünle.

 6Bana gelince, dökülen bir sunu gibi sunulmak üzereyim. Zamanım geldi. 7Sağlıklı yarışı yarıştım, koşu alanının sonuna ulaştım, imanı korudum. 8Bundan böyle benim için doğruluk tacı hazır bekliyor. Hak Yargıç Rab O Gün onu bana verecek; hem de sadece bana değil, O’nun görkemli gelişini sevgiyle bekleyen herkese.

 

En Son Görünüm 9-22

 9Tez zamanda yanıma gelmek için elinden geleni yap. 10Çünkü Dimas sevgisini şimdiki çağa kaptırarak beni bıraktı, Selanik’e gitti. Kriskis Galatya’ya, Titos Dalmaçya’ya gitti. 11Sadece Luka benimle birliktedir. Markos’u yanına al, beraberinde getir. Çünkü hizmet görmekte bana yararlıdır. 12Tihikos’u Efesos’a gönderdim. 13Troas’ta, Karpos’un yanında bıraktığım abayı, kitapları, özellikle de yazı derilerini gelirken getir.

 14Bakırcı Aleksander bana pek çok kötülük yaptı. Rab ona yaptıklarının karşılığını verecektir. 15Bu adamdan sen de sakın. Çünkü bildirimize aşırı direniş gösterdi.

 16İlk savunmamda hiç kimse yanımda durmadı. Tersine, tümü beni bıraktı. Kendilerine karşı sayılmasın bu. 17Ama Rab yanımda durup bana güç verdi. Öyle ki, Tanrı Sözü’nün aracılığımla yayılması bütünlensin ve ulusların tümü onu işitsin.. İşte bu nedenle aslanın ağzından kurtarıldım*. 18Rab beni çevrilen her dolaptan kurtaracak ve göksel hükümranlığına güvenle iletecek. Çağlar çağı yücelik O’nundur. Amin.

 19Priska ile Akila’yı ve Onisiforos’un ev halkını selamla. 20Erastos Korintos’ta kaldı. Trofimos’u Miletos’ta hasta bıraktım. 21Kış bastırmadan önce gelmek için elinden geleni yap. Evvulos, Pudens, Linos ve Klavdia ile tüm kardeşler sana selam eder. 22Rab ruhunla birlikte olsun. Tanrı’nın kayrası üzerinizde olsun.[a] Ya da , Bana emanet edileni.


© Copyright incilturk.Com