incilTurK.com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Incil - Sevinc Getirici Haber

Incil
Thomas Cosmades Cevirisi


 

YAHUDA’NIN MEKTUBU

(Kötü Öğreticilere Karşı Uyarı)

 

Önsöz

Tanrı esinlemesiyle gelen mektubun yazarı Yakup’un kardeşi Yahuda’dır (bkz, Markos 6:3; Galatyalılara Mektup 1:19; Habercilerin İşleri 1:14). Mektubun içeriği Petros’un II. mektubuyla koşuttur.

 

İnanlılar topluluğunu kandırıcı ve yıkıcı öğreticilere, onların öğretisinden kaynaklanan kargaşalıklar zincirine karşı uyaran bu mektupta, içeriye dalan soysuzların zehirleyici tutumu sergilenmekte (3,4), geçmişteki soysuzlardan birçok örnekle söz edilmekte (5-7).

 

Bu pervasızların taşıdığı  özellikler, daha önceki soysuzlarınki gibidir (8-16). Bunların gelişi önceden bildirilmişti (17-19). Bu tuzaklara karşı Mesih inanlısının tutumu   ne olmalı? Mesih inancı salt şuna inanırım buna inanırım konusu değil, Tanrı kutsallığına uyan, kutsallığı benimseyen, yaşamın her ayrıntısında içten oluşan dıştan açıklanan sağlam özyapıyla (karakter) kanıtlanır (20-23). Mektup inanlılara doğrultulan içtenlikli bir kutluluk dileğiyle doruklanır (24,25).

 

Başlangıç ve Selam 1,2

 İsa Mesih’in uşağı, Yakup’un kardeşi Yahuda’dan Baba Tanrı tarafından sevilen, İsa Mesih bağlılığında korunan çağrılılara. 2Sizlere lütuf, esenlik ve sevgi bollukla sağlansın.

 

Aktöreyi Hiçe İndiren Yalancı Öğreticiler 3-16

 3Sevgili kardeşler, ortak bulunduğumuz kurtuluş ilişkisinde sizlere yazmaya var gücümle çalışıyordum ki, kutsal yaşamlılara bir kez verilmiş olan iman yararına direniş gösteresiniz diye, sizleri öğütlemek amacıyla yazma gerekçesini duydum. 4Çünkü bu yargılanmaya atandıkları önceden yazılmış bazı kişiler topluluğa sokuldu. Tanrısaymazlar, Tanrı’nın kayrasını soysuzlukla değiştirenler, tek egemen Rab’bi ve Rab’bimiz İsa Mesih’i yadsıyanlardır bunlar.

 5Her konuyu kesenkes biliyorsanız da sizlere kesinlikle anımsatmak isterim ki, Rab bir kez İsrailliler’i Mısır’dan kurtardı, ama bunun ardından iman etmeyenleri mahvetti. 6Kendilerine özgü başkanlığı korumayıp özel konutlarını bırakan melekleri de o Büyük Gün’ün yargılaması için sakladı. Onları zifiri karanlıkta sonsuz zincirlere vurdu. 7Bunun gibi, rasgele cinsel ilişkiye verilen, doğal ilişki dışında sapıklık işleyen* Sodom ile Gomorra ve çevrelerinde bulunan kentler aynı yola saptıklarında, sonsuz ateş örneği olarak yargılandılar.

 8Durum buyken, tıpkı onlar gibi rüyalara kapılan bu kişiler de bir yandan bedeni kirletiyorlar, öte yandansa Tanrı hükümranlığını hiçe sayarak yüceliklere sövüyorlar.

 9Ama Musa’nın bedeni konusunda iblisle çekişip tartışan baş melek Mikael, ona söverek yargılama ataklığında bulunmadı. Ancak, “Rab seni paylasın” dedi.

 10Ne var ki, bu insanlar hiç anlamadıkları konularda sövüp sayarlar ve akılsız hayvanlar gibi salt içgüdüyle bilebildikleri şeyler tarafından çürüyüp giderler. 11Vay onların başına geleceklere! Çünkü Kain’in [a] gittiği yolu tuttular, Balaam’ın aldatıcı kazancını kovaladılar ve başkaldırıcı Korah gibi mahvoldular.

 12Sevgi şölenlerinizde hiç çekinmeden sizlerle birlikte yiyip içen bu insanlar birer kirdir. ‘Salt kendilerini besleyen çobanlar.’ Rüzgârın etkisiyle sürüklenen yağmursuz bulutlar, güz vaktinde iki kez ölmüş, kökünden sökülmüş ürünsüz ağaçlardır onlar. 13Kudurgan denizin utancını saçan köpürmüş dalgalar, serseri yıldızlar. Onlara sonsuz çağlar boyunca katı bir karanlık saklanıyor.

 14Adem’den yedi kuşak sonra yaşayan Hanok onlara ilişkin peygamberlikte bulundu: “İşte Rab kutsal on binleriyle birlikte geldi. 15O’nun gelişi herkesi yargılamaya ve tanrısaymazların toplamını suçlu çıkarmayadır. Tüm tanrısaymazlık eylemlerini kapsar bu. Tanrısaymaz günahlıların O’na karşı konuştukları bütün zehirli sözleri de içerir.” 16Bunlar mırıldanmayı sürdürenler, sözleriyle gözü doymazlık saçanlar, tutkuları ardından gidenler, ağızlarından büyük büyük sözler çıkanlar, çıkarları hatırına başkalarının yüzüne gülenlerdir.

 

Önceki Uyarıyı Anımsayın, Ne Yapacağınızı Kavrayın 17-23

 17Ama siz kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih’in habercilerinin önceden belirttiği sözleri anımsayın. 18Çünkü onlar, son zamanda tanrısaymazların tutkuları uyarınca yaşayan alaycılar türeyeceğini sizlere bildirdiler. 19Bunlar bölücülük sınırları biçimlendiren, cansal [b] isteklerle yönetilen, Ruh bağlılığından kopmuş kişilerdir.

 20Ama siz kardeşler, temel özelliği kutsallık olan imanınız üzerinde kendinizi bir yapı gibi yükseltin. Kutsal Ruh bağlılığında dua edin. 21Kendinizi Tanrı’nın sevgisinde saklayın. Rab’bimiz İsa Mesih’in sonsuz yaşama ileten lütfunu bekleyin. 22Duraksayan bazılarına lütuf gösterin; 23bazılarını da ateşten kapıp kurtarın. Yine başkalarına korkuyla acıyın; bedenin lekelediği giysiye bile buğz haset edin.

 

Kutlama [c] 24,25

 24Sizleri düşmekten korumaya ve yüceliğinin katında kıvançla suçsuzlukta durdurmaya gücü yetene, 25Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtarıcımız tek Tanrı’ya, başlangıcı olmayan çağlardan bu yana, hem şimdi hem de sonsuz çağlar çağınca yücelik, ululuk, güçlü egemelik ve yetki yaraşır. Amin.[a] Kabil.

[b] Bakınız, I.Korintoslular 2:14

23 Amos 4:11; Zekarya 3:2; Ayet 11 Yaratılış 4:8; Çölde Sayım 16. bölüm; Hezekiel

[c] Bu sıradan kutlama duaları için, bkz: Romalılar 16:25-27; İbraniler 13:20,21; Efesoslular 6:23,24; I.Petros 1:8,9


© Copyright incilturk.Com