incilTurK.com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Incil - Sevinc Getirici Haber

Incil
Thomas Cosmades Cevirisi


 

YUHANNA’NIN I. MEKTUBU

(Sevgide Ruhsal Paydaşlık)

 

Önsöz

İsa Mesih’in en yakın öğrencisi Yuhanna’nın birinci yüzyıl sonlarında, ileri yaşlarda Tanrı esinlemesiyle yazdığı mektuplar Efesos’ta kaleme alınmış olabilir. Bu genel mektupta özellikle şu kullanımlar göze çarpıyor: Çocuklarım (2:1,18,28; 3:7,18; 4:4; 5:21), sevgili kardeşlerim (3:2,21; 4:1,7,11). Mektubun yazılmasını gerektiren dört neden dikkati çekiyor:

1- İnanlılara özgü ortak sevgiyi doruğuna erdirmek (1:4),

2- İnanlıları günahtan beri tutmak (2:1),

3- İnanlıları yalancı öğreticilere (Gnostikler) karşı uyarmak (2:26),

4- İnanlıların Mesih’e imanını güçlendirmek ve sonsuz yaşam güvenliğini vurgulamak (5:13).

 

Mektupta en çok rastlanan sözler şunlardır: Ruhsal paydaşlık, bilgi, sevgi, kalmak, durmak, barınmak, Tanrı yaşamdır, Tanrı sevgidir, Tanrı ışıktır. Tanrı’nın öz nitelikleri inanlının kutsallığa ve sevgiye özlemini, bağlılığını gerektirir.

 

İnanlının kurtuluşu, güncel Tanrı bağlılığı, sonsuz yaşam güvenliği ruhsal bilgiden esinlenir. Bilgi, bilmek sözleri otuzu aşkın kez geçmektedir (2:29; 5:18; 3:2,5,14,24; 5:13,15,vb.). Bu mektup şu başlıklar altında özetlenebilir:

I.                  Tanrı yaşamdır, ışıktır 1. ve 2. bölümler

II.               Tanrı gerçektir, sevgidir 3. ve 4. bölümler

III.            Kötülüğe üstün gelmenin ön ilkesi imandır,  sevgidir 5. bölüm.

 

TANRI YAŞAMDIR, IŞIKTIR

 

Yaşam Sözü 1-4

1

Başlangıçtan bu yana var olan yaşam sözü. İşittiğimiz, gözlerimizle gördüğümüz, baktığımız, ellerimizle dokunduğumuz yaşam sözüne ilişkin yazıyoruz. 2Yaşam belirgin oldu, bizler O’nu gördük ve tanıklık ediyoruz. Size sonsuz yaşamı müjdeliyoruz. Bu yaşam Baba ile birlikteydi ve bize belirgin oldu. 3Gördüğümüzü ve işittiğimizi size de müjdeliyoruz. Öyle ki, sizin de bizimle ruhsal paydaşlığınız olsun. Bizim paydaşlığımız ise Baba ile ve Oğlu İsa Mesih iledir. 4Bunları size yazmamızın nedeni, sevincimizin doruğa ermesi içindir.

 

Tanrı Işıktır 5-10

 5Oğul’dan işittiğimiz ve size bildirdiğimiz haber şudur: Tanrı ışıktır ve O’nda karanlığın izi yoktur. 6O’nunla ruhsal paydaşlıktayız derken vaktimizi karanlıkta geçiriyorsak, yalan söylüyoruz ve gerçeği uygulamıyoruz demektir. 7O ışıkta olduğu gibi biz de vaktimizi ışıkta geçiriyorsak, karşılıklı ruhsal paydaşlıktayız demektir. Oğlu İsa’nın kanı da bizleri her günahtan arıtır. 8Günahımız yoktur dersek kendi kendimizi kandırırız ve gerçek bizde barınmaz. 9Günahlarımızı açıkça söylersek güvenilir olan ve hakça davranandır O; öyle ki, günahlarımızı bağışlar ve bizi her kötülükten arıtır. 10Günah işlemedik dersek Tanrı’yı yalancı çıkarırız ve O’nun sözü bizde barınmaz.

 

Savunucumuz Mesih 1-6

2

Çocuklarım bunları sizlere yazmamın nedeni günah işlememeniz içindir. Ama biri günah işlerse, Baba ile birlikte bir savunucumuz [a] vardır. Doğru kişi İsa Mesih’tir bu. 2O, günahlarımızın giderilmesini sağlayan bağışlamalıktır; yalnız bizim günahlarımız için değil, tüm dünyanın günahları için. 3Mesih’i bildiğimizi şuradan kesin olarak anlarız: Eğer buyruklarını tutuyorsak O’nu biliyoruz. 4O’nu biliyorum derken, öte yandan da buyruklarını tutmayan, yalancıdır ve kendisinde gerçek yoktur.

 5Ama O’nun sözünü tutanın içinde Tanrı sevgisi gerçekten yetkinliğe ermiştir. Mesih bağlılığında olduğumuzu şuradan biliriz: 6O’nun bağlılığında durduğunu söyleyen birey tıpkı O’nun yaşadığı gibi yaşamalı.

 

Yeni Buyruk 7-17

 7Sevgili kardeşler, sizlere yeni bir buyruk yazmıyorum; başlangıçtan bu yana sizde olan eski buyruğu yazıyorum. Bu eski buyruk, işitmiş olduğunuz sözdür. 8Ama yine de size yeni bir buyruk yazıyorum. Bu buyruk hem Mesih’e, hem de sizlere ilişkin gerçektir. Çünkü karanlık geçiyor ve gerçek ışık şimdiden aydınlık veriyor.

 9Işıkta olduğunu söylerken, öte yandan da insan kardeşine karşı kin besleyen birey şu ana dek karanlıktadır. 10İnsan kardeşini seven ışıkta durur. O insanın suçta kösteklenmesi olanaksızdır. 11Oysa insan kardeşine karşı kin besleyen birey karanlıktadır; karanlıkta yaşar ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık onun gözlerini görmez etmiştir. 12Çocuklarım, sizlere yazıyorum. Çünkü O’nun adındaki yeterlikle günahlarınız bağışlanmıştır. 13Babalar, sizlere yazıyorum. Çünkü başlangıçtan beri Var Olan’ı tanıdınız. Gençler, sizlere yazıyorum. Çünkü kötü olanı yendiniz. 14Siz, çocuklara yazdım. Çünkü Baba’yı bildiniz. Siz, babalara yazdım. Çünkü başlangıçtan beri Var Olan’ı tanıdınız. Siz, gençlere yazdım. Çünkü güçlüsünüz ve Tanrı’nın Sözü sizlerde duruyor; hem de kötü olanı yendiniz.

 15Dünyayı sevmeyin ne de dünyaya özgü özellikleri.. Eğer bir kimse dünyayı severse, onda Baba’nın sevgisi yoktur. 16Çünkü dünyadaki şeylerin tümü –bedenin tutkuları, gözün tutkuları, yaşamın gösterişçiliği– Baba’dan değil, dünyadandır. 17Dünya da, tutkuları da geçip gitmektedir. Öte yandan Tanrı’nın isteğini yerine getiren, sonsuz çağlar boyunca kalır.

 

Mesih Düşmanları 18-29

 18Çocuklar, çağın sonundayız. Mesih düşmanı [b] gelecektir diye duydunuz. Şu anda birçok Mesih düşmanı belirmiştir. Çağın sonunda bulunduğumuzu bundan biliyoruz.

 19Bizlerden ayrıldılar. Ne var ki, bizden değildiler. Bizden olsalardı, bizimle kalırlardı. Ama ayrıldılar; tümünün bizden olmadığı açığa çıksın diye.. 20Oysa siz Kutsal Olan tarafından kutsandınız ve hepiniz bilgi sahibisiniz. 21Sizlere gerçeği bilmediğiniz için yazmıyorum. Tam tersine, gerçeği bildiğiniz için yazıyorum. Bunun yanı sıra, her tür yalanın gerçekle ilişkisi olmadığını da biliyorsunuz. 22Yalancı kimdir? İsa’nın Mesih olduğunu yadsıyandan başka kim olabilir? Mesih düşmanı odur. Hem Baba’yı, hem de Oğul’u yadsıyandır o. 23Oğul’u yadsıyan herkes Baba’dan yoksundur. Oğul’u açıkça benimseyen Baba’ya da sahiptir. 24Başlangıçtan beri ne duydunuzsa, bu sizlerde dursun. Başlangıçtan beri duyduğunuz söz sizde durursa, siz de Oğul ve Baba bağlılığında durursunuz. 25O’nun bizlere verdiği vaat şudur: Sonsuz yaşam.

 26Sizleri kandıranlara ilişkin yazdım bunları. 27Bilin ki, O’ndan almış olduğunuz kutsama sizde kalmaktadır. Bu bakımdan kimsenin sizleri öğretmesine gereksiniminiz yoktur. Tersine, O’nun kutsaması sizlere her şeyi öğretmektedir. Öğrettikleri gerçektir ve yalandan arıdır. Öyleyse, sizlere öğrettiği gibi Mesih bağlılığında kalasınız. 28Şimdi de çocuklar, Mesih bağlılığında kalasınız. Öyle ki, O belirdiğinde güvenle dolu olalım ve geldiğinde kendisinden utanmayalım. 29O’nun doğru olduğunu bilirseniz, doğruluk yapan herkesin O’ndan doğduğunu da bilirsiniz.

TANRI SEVGİDİR

 

Tanrı’nın Çocukları 1-10

3

Bakın, Tanrı çocukları olarak bilinelim diye, Baba bizlere nasıl bir sevgi gösterdi. Gerçekten de öyleyiz. Dünya bizi bunun için anlamıyor. Çünkü O’nu anlamadı. 2Sevgili kardeşlerim, şu anda Tanrı çocuklarıyız. İleride ne olacağımız daha belirgin değil. Ama Mesih belirgin olduğunda, O’na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü O’nu olduğu gibi göreceğiz. 3Bu umudu taşıyan herkes, Mesih’in suçsuz olduğu gibi kendini suçtan arıtır. 4Günah işleyen herkes yasasızlıktan suçludur. Günah yasasızlıktır. 5Mesih’in günahları kaldırmak için belirgin olduğunu biliyorsunuz. O’nda günah yoktur. 6Mesih bağlılığında duran insan günah işlemez. Günah işleyen kişi O’nu ne gördü, ne de bildi.

 7Çocuklar, kimse sizleri kandırmasın. Doğruluk yapan doğru kişidir. Tıpkı O’nun doğru olduğu gibi. 8Günah işleyen iblistendir. Çünkü iblis başlangıçtan bu yana günah işliyor. Tanrı’nın Oğlu iblisin işlerini dağıtmak için açıklandı.

 9Tanrı’dan doğan kişi günah işlemez. Çünkü onun içinde tanrısal tohum kalır. Günah işleyemez, çünkü Tanrı’dan doğmuştur. 10Kimin Tanrı’nın çocuğu, kimin iblisin çocuğu olduğu bundan belli olur: Doğruluk yapmayan kişi Tanrı’dan değildir. İnsan kardeşini sevmeyen kişi de Tanrı’dan değildir.

 

Sevgi ile Yaşamsal İlkenin Bağımlılığı 11-18

 11Başlangıçtan bu yana işitmiş olduğunuz bildiri şudur: Birbirimizi sevelim. 12Kötünün soyundan olan ve kardeşini boğazlayan Kain [c] gibi olmayalım. Neden boğazladı onu? Çünkü kendi işleri kötüydü, kardeşinin işleri ise doğru. 13Kardeşler, dünyanın sizlere kin beslemesine şaşmayın. 14Bizler ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz; çünkü kardeşleri seviyoruz. Sevmeyen insan ölümde kalır. 15İnsan kardeşine kin besleyen birey adam öldürendir. Adam öldürenin varlığında ise sonsuz yaşamın barınmadığını bilirsiniz.

 16Sevgiyi İsa Mesih’in bizim için canını vermesinden biliriz. Bizim de kardeşler yararına canımızı vermemiz zorunludur. 17Ama dünyasal varlığı olup da insan kardeşini gereksinim içinde gören ve ona karşı acıma duygusunu susturan kişide Tanrı sevgisi nasıl barınabilir? 18Çocuklar, sözle ya da dil ustalığıyla sevenler olmayalım. Eylemle belirlenen gerçek sevgiyle sevenler olalım.

 

Tanrı Katında Güvenlik 19-24

 19Gerçek bağlıları olduğumuzu bundan anlayabilir ve Tanrı katında yüreğimizi kanıtlayabiliriz. 20Çünkü eğer yüreğimiz bizi suçluyorsa, Tanrı yüreğimizden üstündür ve her şeyi bilendir. 21Sevgili kardeşler, eğer yüreğimiz bizi suçlu çıkarmıyorsa, Tanrı doğrultusunda güven doluluğuna sahibiz 22ve her ne dilersek O’ndan alırız. Çünkü O’nun buyruklarını tutuyoruz ve önünde beğenilen işleri yapıyoruz. 23Tanrı buyruğu şudur: Oğlu İsa Mesih’in adına iman edelim ve bize verdiği buyruk uyarınca birbirimizi sevelim. 24O’nun buyruklarını tutan O’nda kalır, Mesih de o kişide kalır. O’nun bizde kaldığını bize verdiği Ruh aracılığıyla biliriz.

 

Gerçek ile Yalan Arasında Sürtüşme 1-6

4

Sevgili kardeşler, her ruha inanmayın. Bunun yerine, Tanrı’dan olup olmadığını anlamak için ruhları deneyin. Çünkü pek çok yalancı peygamber dünyaya çıkmış bulunuyor. 2Tanrı’nın Ruhu’nu şuradan bilebilirsiniz: İsa Mesih’in beden içinde geldiğini açıkça benimseyen her ruh Tanrı’dandır. 3İsa’yı açıkça benimsemeyen bir ruh ise Tanrı’dan değildir. Bu ruh Mesih düşmanındandır. Onun geleceğini duydunuz; şu anda zaten dünyadadır o. 4Çocuklar, siz Tanrı’dansınız ve bu yalancı peygamberleri yendiniz. Çünkü içinizde duran kişi dünyada durandan üstündür. 5Bunlar dünyadandır. Bu nedenle dünya açısından konuşurlar, dünya da kendilerini dinler. 6Biz Tanrı’danız. Tanrı’yı bilen bizi dinler. Tanrı’dan olmayan bizi dinlemez. Gerçek ruhunu ve aldatı ruhunu buradan anlarız.

 

Tanrı Sevgidir 7-21

 7Sevgili kardeşler, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı’dandır ve seven kişi Tanrı’dan doğmuştur. Tanrı’yı bilendir. 8Sevmeyen kişi Tanrı’yı bilmeyendir. Çünkü Tanrı sevgidir. 9Tanrı’nın bizlere sevgisi şununla açıklandı: Biricik Oğlu’nu dünyaya gönderdi; O’nun aracılığıyla yaşayalım diye. 10Sevgi bundadır. Biz Tanrı’yı sevmedik. Doğrusu, O bizleri sevdi ve günahlarımızı gidermesi için bağışlamalık olarak Öz Oğlu’nu gönderdi. 11Sevgili kardeşler, eğer Tanrı bizleri böylesine sevdiyse, biz de birbirimizi sevmek zorundayız. 12Hiçbir vakit hiç kimse Tanrı’yı görmüş değildir. Birbirimizi seversek Tanrı bizde kalır ve O’nun sevgisi bizlerde yetkinliğe erer. 13Bizim O’nda kaldığımızı, O’nun da bizde kaldığını şundan bilebiliriz: O bize Öz Ruhu’ndan verdi. 14Bizse Baba’nın Oğul’u dünyanın kurtarıcısı olarak gönderdiğini gördük ve buna tanıklık ediyoruz. 15Her kim İsa Tanrı’nın Oğlu’dur diye açıkça söylerse, Tanrı o kişide kalır o da Tanrı’da kalır. 16Tanrı’nın bizlere beslediği sevgiyi biz böyle bildik ve O’na iman ettik. Tanrı sevgidir. Sevgide kalan, Tanrı’da kalır; Tanrı da o kişide kalır. 17Sevgi bizlerde bununla yetkinliğe ermiştir. Böylece yargı gününde tam bir güvene sahip olalım. Çünkü bu dünyada O’nun yaşadığı gibi yaşıyoruz.

 18Sevgide korku yoktur. Yetkin sevgi korkuyu dışlar. Çünkü korkuda işkence vardır. Korkuya kapılan kişi sevgide yetkinliğe ermemiştir. 19Biz seviyoruz, çünkü ilkin O bizleri sevdi. 20“Ben Tanrı’yı seviyorum” deyip de insan kardeşine kin besleyen yalancıdır. Gözüyle gördüğü insan kardeşini sevmeyen, görmediği Tanrı’yı sevemez. 21Mesih’ten bize gelen buyruk şudur: Tanrı’yı seven, insan kardeşini de sevsin.

 

İMANLA SEVGİ ÜSTÜNLÜK SAĞLAR

 

Dünyaya Karşı Üstünlüğümüz 1-5

5

İsa’nın Mesih olduğuna iman eden herkes Tanrı’dan doğmuştur. Baba’yı seven herkes Baba’nın çocuğunu da sever. 2Tanrı’nın çocuklarını sevdiğimizi şuradan biliriz: Tanrı’yı sevmekle ve O’nun buyruklarını yapmakla. 3Çünkü Tanrı’yı sevmek O’nun buyruklarını tutmaktır. Hem de O’nun buyrukları güç değildir. 4Çünkü Tanrı’dan her doğan dünyaya üstün gelir. Dünyaya üstün gelen yengi ise imanımızdır. 5İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğuna iman edenden başka kim dünyaya üstün gelebilir?

 

İsa Mesih’e İlişkin Tanıklık 6-12

 6Suyla ve kanla gelen O’dur. Yalnız suyla değil, suyla ve kanla gelen İsa Mesih. Buna Ruh da tanıklık eder. Çünkü Ruh gerçektir. 7Tanıklık eden üçtür: 8Ruh, su ve kan. Üçü de uyumdadır. 9Eğer insanların tanıklığını kabul edersek, Tanrı’nın tanıklığı bundan üstündür. Tanrı’nın tanıklığı Oğlu’na ilişkin ettiği tanıklıktır. 10Tanrı’nın Oğlu’na iman eden, bu tanıklığı varlığında taşır. Tanrı’ya iman etmeyen O’nu yalancı çıkarmış olur. Çünkü Tanrı’nın Öz Oğlu’na ilişkin ettiği tanıklığa iman etmemiştir. 11Tanıklık şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi; bu yaşam da O’nun Oğlu’ndadır. 12Oğul’u varlığında bulunduran yaşama sahiptir. Tanrı’nın Oğlu’nu varlığında bulundurmayan yaşama sahip değildir.

 

Sonsuz Yaşam Bilgisi 13-21

 13Sonsuz yaşamınız olduğunu bilesiniz diye Tanrı’nın Oğlu’nun adına iman eden sizlere bunları yazdım. 14O’nun katında sahip olduğumuz güven şudur: O’nun isteği uyarınca her ne dilersek, bizi dinler. 15Öyleyse dilediğimiz her şeye ilişkin bizi dinlediğini bilirsek, O’ndan dilediklerimize sahip olduğumuzu da biliriz. 16Eğer biri kardeşini ölüme götürmeyen bir günah işlerken görürse, Tanrı’dan dilekte bulunsun; Tanrı ona yaşam verecektir. Ölüme götürmeyen günah işleyenler içindir bu. Bir de ölüme götüren günah vardır. Buna ilişkin istekte bulunsun demiyorum. 17Her tür haksızlık günahtır. Ama ölüme götürmeyen günah da vardır.

 18Tanrı’dan doğan kişinin günah işlemediğini biliriz. Tanrı’nın öz Oğlu onu esirger ve kötü olan ona dokunmaz. 19Tanrı’dan olduğumuzu biliyoruz. Tüm dünyanın kötü olana tutsaklık ettiğini biliyoruz. 20Tanrı Oğlu’nun geldiğini ve Gerçek Olan’ı bilmemiz için bize kavram verdiğini biliyoruz. Biz Gerçek Olan’ın bağlılığındayız: O’nun Oğlu İsa Mesih bağlılığında. Bu, gerçek Tanrı’dır ve sonsuz yaşamdır. 21Çocuklar, kendinizi yalancı tanrılardan koruyun.[a] Paraklitos

[b] Antikrist, Deccal.

[c] Kabil.


© Copyright incilturk.Com