incilTurK.com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Incil - Sevinc Getirici Haber

Incil
Thomas Cosmades Cevirisi


 

YUHANNA’NIN II. MEKTUBU

(Sevgi ve Gerçek)

 

Önsöz

Öğrenci Yuhanna’nın ilk mektubuyla aynı dönemde kaleme aldığı ikinci mektup, seçilmiş bayanla çocukları diye tanımlanan inanlılara yazılmıştır. Sevgi sözü dört, gerçek sözüyse beş kez geçer. Bu mektubun esinlenişinde beliren neden, inanlıları kandırıcı öğretilere karşı uyarmak, onlara bu tür öğreticilerden sakınmalarını anımsatmaktır (7,11). Mektup şöylece özetlenebilir:

I.                   Tanrı gerçeğinin inanlılara etkisi 1-6

II.                Dünyadaki aldatı 7-11

III.             Ruhsal paydaşlığa duyulan özlem 12,13.

 

 Ben İhtiyar’dan,

 Gerçek bağlılığında sevdiğim, hem yalnız benim değil, gerçeği bilen herkesin sevdiği seçilmiş bayanla çocuklarına [a] . 2Size sevgimiz, bizde kalan ve sonsuzluk boyunca bizde duracak olan gerçek nedeniyledir. 3Baba Tanrı’dan ve Baba’nın Oğlu İsa Mesih’ten gerçek ve sevgi bağlılığında kayra, acıma ve esenlik bizimle olacak.

 4Baba’dan aldığımız buyruk uyarınca, çocuklarından bir kesiminin günlerini gerçekte geçirdiklerini görerek sevinç duydum. 5Şimdi de sen, bayandan dilekte bulunuyorum. Yeni bir buyruk yazıyormuş gibi değil, başlangıçtan bu yana sahip olduğumuz buyruk uyarınca birbirimizi sevelim. 6Sevgi şudur: Günlerimizi O’nun buyrukları uyarınca geçirelim. Başlangıçtan bu yana duymuş olduğunuz gibi, günlerinizi bu buyruk uyarınca geçirin.

 7Çünkü dünyaya birçok kandırıcı çıktı. İsa Mesih’in beden içinde geldiğini benimsemeyenlerdir bunlar. Böyle biri kandırıcıdır ve Mesih düşmanıdır. 8Kendinize dikkat edin. Emek verdiğimiz şeyleri yitirmeyesiniz; tam tersine, tüm karşılığını alasınız. 9Ön sırada olmaya didinen ve Mesih’in öğretisinde kalmayan herkes Tanrı’dan yoksundur. Öğretide duran birey Baba’ya da sahiptir Oğul’a da. 10Size gelip de bu öğretiyi getirmeyen kişiyi eve sokmayın; ona selam bile vermeyin. 11Çünkü onu selamla karşılayan, kötü işlerine de ortaklık eder.

 12Size yazacaklarım pek çok, ama bunları kâğıt kalemle iletmek istemedim. Yanınıza gelmeyi, sizlerle yüzyüze görüşmeyi umuyorum. Öyle ki, sevincimiz tam olsun. 13Seçilmiş kız kardeşinin çocukları seni selamlar.[a] Seçilmiş bayanla çocukları: Kilise topluluğu. Yunanca’da kilise dişil (müennes) adıl (zamir) alır: hi ekklesia.


© Copyright incilturk.Com