incilturk.Com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 36. İsa Mesih’in bakireden doğuşu kabul edilir mi?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Matta 1:18-21*.....İsa Mesih’in doğumu da şöyle oldu: annesi Meryem, Yusuf’la nişanlanmıştı. Ama evlenip birleşmelerinden önce Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe kaldığı anlaşıldı. Meryem’in nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan gizlice ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rab’bin bir meleği ona rüyada görünerek şöyle dedi: “Davut oğlu Yusuf, Meryem’i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh’tandır... “İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. O’nun adını İmanuel koyacaklar.” İmanuel, ‘Tanrı bizimledir’ demektir.

Luka 1:30-37*......melek...“Korkma Meryem”...gebe kalıp bir oğul doğuracaksın, adını İsa koyacaksın ...Meryem meleğe, “Bu nasıl olur, ben erkeğe varmadım ki?” dedi...“Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, en yüce Olan’ın gücü senin üstüne gölge salacak.

KURANA GÖRE
Meryem 19:16-22*...Meryem’i...Biz de ruhumuzu (Cebrail’i) ona gönderdik ... Sana tertemiz bir erkek çocuğu hediye edeyim, diye(geldim).” “Benim nasıl oğlum olur, dedi; bana bir insan dokunmadı...” (Ruh): “Öyledir, dedi; Rabbin: ‘O bana kolaydır. Onu insanlara bir mucize ve bizden bir rahmet kılmak için (bunu yapacağız)’ dedi.” (Meryem) Ona gebe kaldı.

Enbiya 21:91.......O ırzını korumuş olana, (Meryem’e) de (lütfettik) ona kendi ruhumuzdan üfledik (de ona erkek dokunmadan bir çocuk verdik).

Tahrim 66:12........Meryem’i...O ki ırzını korudu, biz de on(un rahmin)e, ruhumuzdan üfledik.

 

37. İsa Mesih günahsız olduğu kabul edilir mi?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Markos 1:24*.......Ey...İsa...Senin kim olduğunu biliyorum, Tanrı’nın Kutsalısın sen!

Luka 1:35..........Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, en yüce Olan’ın gücü senin üstüne gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.

Yuhanna 7:18..........kendiliğinden konuşan kendini yüceltmek ister, ama kendisi göndereni yüceltmek isteyen doğrudur ve O’nda haksızlık yoktur.

Yuhanna 8:12.......Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, karanlıkta yürümez...

Yuhanna 8:46.......Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir?

Yuhanna 14:30......bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur.

2 Korintliler 5:21...Tanrı...günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah yaptı.

İbraniler 4:14-15..başkahinimiz Tanrı’nın Oğlu İsa...günah işlememiş bir başkahinimiz vardır.

1 Petrus 1:18-20...Mesih’in kusursuz ve lekesiz bir kuzunun kanına benzer değerli kanı fidyesiyle kurtuldunuz.

1 Petrus 2:21-23*..Mesih...size örnek oldu. O, günah işlemedi...

1 Yuhanna 3:5......Mesih’in...kendisinde günah olmadığını bilirsiniz.

KURANA GÖRE
Bakara 2:87........Andolsun...İsa’ya...onu Ruh-ül Kudus ile destekledik.

Bakara 2:253.......üstün kıldık...İsa’ya...onu Ruhu’l Kudüs ile destekledik.

Al-i İmrân 3:45*...İsa Mesih’dir; dünyada da ahirette...(Allah’a) yakın olanlardandır.

Maide 5:110........Meryem oğlu İsa...seni Ruhu’l Kudüs ile desteklemiştim.

Meryem 19:16-19*...Meryem’i de an...Sana tertemiz bir erkek çocuğu hediye edeyim, diye(geldim).”

 

38. İsa Mesih, olağanüstü hikmet ve bilgi sahibi midir?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Matta 9:3-4........Onların ne düşündüklerini bilen İsa dedi...

Matta 11:27........Babam her şeyi bana emanet etti. Oğul’u, Baba’dan başka kimse tanımaz.

Matta 12:25........Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi:

Matta 24:3-25......İsa...İşte size önceden söylemiş bulunuyorum.

Luka 2:40..........Çocuk büyüyor, bilgelikte yetkinleşip güçleniyordu.

Luka 2:52..........İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor, Tanrı’nın ve insanların beğenisini kazanıyordu.

Luka 4:18-19.......Rab’bin Ruhu benim üzerimdedir...O beni...meshetti...beni gönderdi.

Luka 5:22..........Akıllarından geçeni sezen İsa onlara şöyle seslendi...

Luka 6:8...........İsa, ne düşündüklerini biliyordu.

Luka 9:46-47.......Akıllarından geçeni bilen İsa...onlara...

Yuhanna 1:48-50....Natanyel, “Beni nereden tanıyorsun?” diye sordu. İsa...önce seni...gördüm...

Yuhanna 2:24-25....İsa bütün insanların yüreğini bildiği için onlara güvenmiyordu.

Yuhanna 4:25-26*...Kadın İsa’ya, “Mesih denilen meshedilmiş Olan’ın geleceğini biliyorum” dedi. O gelince bize her şeyi bildirecektir.” İsa, “Seninle konuşan ben, Oyum” dedi.

Yuhanna 12:32-33...İsa bunu, nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu.

Yuhanna 16:30......Şimdi senin her şeyi bildiğini anlıyoruz.

Yuhanna 21:17-19...“Rab sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin” dedi.

Koloseliler 2:2-3&9*.Tanrı’nın sırrını...ve bilginin tüm hazinelerinin saklı olduğu Mesih...

KURANA GÖRE
Al-i İmrân 3:45-48*İsa Mesih’dir...Ona Kitabı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek.

Maide 5:110*.......Allah...İsa...sana Kitab’ı hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğrettim.

Zuhruf 43:63.......İsa açık delillerle gelince...hikmet getirdim...bana itaat edin.

 

39. İsa Mesih Allah’ın Yaşayan Sözü müdür? (Logos veya Kelâmullah)

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Yuhanna 1:1-4*.....Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiç bir şey O’nsuz olmadı. Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı.

Yuhanna 1:14.......Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de O’nun yüceliğini, Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul’un yüceliğini gördük.

1 Yuhanna 1:1-3....Yaşam Sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu ilan ediyoruz. Yaşam açıkça göründü, onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. Baba’yla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşam’ı size ilan ediyoruz.

1 Yuhanna 5:11.....Tanrı’nın tanıklığı da bize sonsuz yaşam vermesidir. Bu yaşam O’nun Oğlundadır.

Esinleme 19:13-16*.Kana daldırılmış bir kaftan giyinmiş olup “Tanrı’nın Sözü” adıyla anılır...Kaftanı ve kalçası üzerinde, ‘KRALLARIN KRALI VE RABLERİN RABBİ’ diye yazılmış bir adı vardı.

KURANA GÖRE
Al-i İmrân 3:39*...Allah sana, Allah’tan bir kelimeyi doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olacak Yahya’yı müjdeler.” diye ünlediler.

Al-i İmrân 3:45*...Melekler demişti ki: “Ey Meryem, Allah seni, kendisinden bir kelime ile müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih’dir; dünyada da, ahirette de yüzde (şerefli) ve (Allah’a) yakın olanlardandır.”

 

40. İsa Mesih’in sözlerine itaat edilmesi önemli midir?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Matta 23:10........tek bir önderiniz var, o da Mesih’tir.

Luka 8:25..........Bu adam kim ki, rüzgara ve dalgalara bile buyruk veriyor, onlar da sözünü dinliyorlar!

Yuhanna 3:36.......Oğul’un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir.

Yuhanna 8:51-52....Siz doğrusunu söyleyim, bir kimse sözüme uyarsa, ölümü asla görmeyecektir.

Yuhanna 10:27......Koyunlarım sesimi işitirler...beni izlerler.

Yuhanna 14:15......Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz.

Yuhanna 14:21......Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur.

Yuhanna 14:23-24*..İsa ona şu karşılığı verdi: “Beni seven sözüme uyar...Beni sevmeyen, sözlerime uymaz.”

Yuhanna 15:10......Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız...

Elç. İş. 5:29......İnsanlardan çok, Tanrı’nın sözünü dinlemek gerek...İsa’ya diriltti...Tanrı O’nu Önder ve Kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti.

2 Korintliler 10:5-6.Safsataları ve Tanrı bilgisine gururla karşı duran her engeli yıkıyoruz, her düşünceyi Mesih’e uysun diye tutsak ediyoruz.

2 Selanikliler 1:8*..Rabbimiz İsa, Tanrı’yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracak.

KURANA GÖRE
Al-i İmrân 3:50*...Rabb’inizden bir mucize getirdim, Allah’tan korkun, bana itaat edin!

Al-i İmrân 3:55....seni inkâr edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları ta kıyamet gününe kadar...

Maide 5:66-68......De ki: Ey Kitab ehli, siz Tevrat’ı ve, İncil’i ve Rabb’inizden size indirileni uygulamadıkça bir esas üzerinde değilsiniz.

Zuhruf 43:61.......O kıyametin kopacağını gösterir bir ilimdir...bana uyun. Doğru yol budur.

Zuhruf 43:63*......İsa açık delillerle gelince dedi ki: “Ben size hikmet getirdim...Allah’tan korkun ve bana itaat edin.”

 

41. İsa’nın “Mesih” (meshedilmiş olan) olduğu kabul edilir mi? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Matta 1:18-21*.....İsa Mesih’in doğumu da şöyle oldu...Kutsal Ruh’tandır...“İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. O’nun adını İmanuel koyacaklar.” İmanuel, ‘Tanrı bizimledir’ demektir.

Matta 16:16........“Sen yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin”...İsa ona, “Ne mutlu sana...Simun!” dedi.

Matta 26:63-64.....Tanrı’nın Oğlu Mesih sen misin? dedi. İsa, “Söylediğin gibidir” karşılığını verdi.

Yuhanna 1:41.......Andreya...“Biz Mesih’ı bulduk dedi. ‘Mesih’ meshedilmiş anlamına gelir.

Yuhanna 4:25-26*...Kadın İsa’ya, “Mesih denilen meshedilmiş Olan’ın geleceğini biliyorum” dedi. O gelince bize her şeyi bildirecektir.” İsa, “Seninle konuşan ben, Oyum” dedi.

Romalılar 9:5......Mesih...sonsuza dek övülecek Tanrı’dır.

Titus 2:13.........ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in...

Titus 3:5-6*.......Kurtarıcımız Tanrı...ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un yenilemesiyle kurtardı.

1 Yuhanna 2:1-2....Yine biliyoruz ki, Tanrı’nın Oğlu gelmiş ve gerçek Olan’ı tanımamız için bize anlama gücü vermiştir. Biz gerçek Olan’dayız, O’nun Oğlu İsa Mesih’teyiz. Kendisi gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır.

KURANA GÖRE
Al-i İmrân 3:45*...Adı Meryem oğlu İsa Mesih’dir; dünyada da, ahirette de yüzde (şerefli) ve (Allah’a) yakın olanlardandır.”

Nisa 4:171-172.....Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah’ın elçisi...

Nisa 4:157*........Biz Allah’ın elçisi...“Mesih’i öldürdük!”... demelerinden ötürü...Oysa onu öldürmediler...

Maide 5:17.........“Allah, Meryem oğlu Mesih’tir.” diyenler küfre gitmişlerdir.

Maide 5:72*........“Allah, ancak Meryem oğlu Mesih’tir.” diyenler...kâfir olmuşlardır.

Maide 5:75.........Mesih, bir elçiden başka bir şey değildir.

Tevbe 9:30-31*.....Hıristiyanlar da: “Mesih Allah’ın oğludur.” dediler...kahretsin...

Dipnot : İncil’de “Mesih” kelimesi 558 kez bulunmaktadır. İncil’in sözlüğüne göre: “Mesih – ‘meshedilmiş Kişi’; eski peygamberlerin, geleceğini önceden haber verdikleri Kurtarıcı İsa.”

 

42. İsa Mesih Allah’ın kendisi olarak kabul edilir mi? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
İşaya 7:14.........bir oğul doğuracak, ve onun adını İmmanuel...

İşaya 9:6*.........bize bir çocuk doğdu...onun adı...Kadir Allah...

Matta 1:18-24......İmanuel...“Tanrı bizimledir” demektir.

Matta 14:33........Sen gerçekten Tanrı’nın Oğlusun...tapındılar

Markos 14:61-62....Yüce Olan’ın Oğlu Mesih sen misin?...İsa, “Ben’im” dedi.

Yuhanna 1:1 & 14...Başlangıçta Söz vardı...ve Söz Tanrı’ydı....Söz insan olup aramızda yaşadı.

Yuhanna 5:17-18....İsa...kendisini Tanrı’ya eşit kılıyordu.

Yuhanna 8:51 & 58..İsa...İbrahim doğmadan önce ben varım” dedi.

Yuhanna 10:25-33...İsa...Onlara sonsuz yaşam veririm..Ben ve Baba biriz...Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun.

Yuhanna 20:28-29*..Tomas O’na, “Rabbim ve Tanrım!”...İsa ona...

Romalılar 9:5......Mesih...sonsuza dek övülecek Tanrı’dır.

Romalılar 10:9-10..İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler...

1 Korintliler 1:8-9...Rabbimiz İsa Mesih...olan Tanrı...

Filipililer 2:5-11.Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde...

Kolosililer 1:15-22..Tanrı, doluluğunun tümünün O’nda...

Kolosililer 2:9....Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih’te

Titus 2:13.........ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in...

Titus 3:4-6........Kurtarıcımız Tanrı...Kurtarıcımız İsa...

İbraniler 1:8......Ama Oğul için şöyle diyor: “Ey Tanrı...

2 Petrus 1:1-2.....Tanrımız ve Kurtarıcımız İsa Mesih...

1 Yuhanna 5:19-20..Tanrı’nın Oğlu...Kendisi gerçek Tanrı...

Yahuda 1:3-4.......Tanrımızın...tek...Rabbimiz İsa Mesih’i..

Esinleme 1:17-18...İlk ve son ben’im. Diri olan ben’im. Ölmüştüm, ama...diri kalacağım.

KURANA GÖRE
Nisa 4:171.........Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah’ın elçisi

Maide 5:17.........“Allah, Meryem oğlu Mesih’tir.” diyenler küfre gitmişlerdir.

Maide 5:72*........“Allah, ancak Meryem oğlu Mesih’tir.” diyenler...kâfir olmuşlardır.

Maide 5:75.........Mesih, bir elçiden başka bir şey değildir.

Maide 5:116*.......Allah demişti ki: “Ey...İsa...sen mi...Beni...tanrı...dedin? Hâşâ.

Zuhruf 43:57-59....Meryem oğlu...O, sadece...bir kuldur.

Dipnot : İncil’de İsa Mesih’in “Rab’bin” (Allah’ın) bizzat kendisi olduğunu gösteren 367’den fazla ayet bulunmaktadır.

 

43. İsa Mesih Allah'ın Oğlu olarak kabul edilir mi? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Mezmur 2:2 & 12....RABBE karşı ve mesihine karşı... Oğlu öpün ki, hiddet etmesin...

İşaya 7:14*........bir oğul doğuracak, ve onun adını İmmanuel...

İşaya 9:6..........bize bir çocuk doğdu...onun adı...Kadir Allah...

Daniel 3:25........dördüncüsünün görünüşü de bir ilah oğluna...

Matta 14:33........Sen gerçekten Tanrı’nın Oğlusun” diyerek O’na tapındılar.

Matta 16:16........“Sen yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin”... İsa ona, “Ne mutlu sana...Simun!” dedi.

Matta 26:63-64.....Tanrı’nın Oğlu Mesih sen misin? dedi. İsa, “Söylediğin gibidir” karşılığını verdi.

Markos 1:1-8.......Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih’le ilgili müjdenin...

Markos 14:61-62....Yüce Olan’ın Oğlu Mesih sen misin?...İsa, “Ben’im” dedi.

Luka 1:26-37.......Melek...adını İsa koyacaksın. O büyük olacak kendisine ‘en yüce Olan’ın Oğlu’ denecek.

Luka 22:67-71*.....“Yani sen Tanrı’nın Oğlu musun?”... Söylediğiniz gibi, ben O’yum” dedi.

Yuhanna 1:29-34....Ben de gördüm ve Tanrı’nın Oğlu budur...

Yuhanna 10:36......‘Tanrı’nın Oğluyum’ dediğim için bana nasıl ‘Küfür ediyorsun’ dersiniz?

Romalılar 1:1-4....Tanrı, öz Oğlu Rabbimiz İsa Mesih...

1 Korintliler 15:28..Her şey Oğul’a bağlı kılınınca, o zaman Oğul...

İbraniler 1:8......Ama Oğul için şöyle diyor. “Ey Tanrı...

1 Yuhanna 2:22.....Baba ve Oğul’u inkar eden Mesih-karşıtıdır.

1 Yuhanna 5:20.....Oğlu İsa Mesih’teyiz. Kendisi gerçek Tanrı.

KURANA GÖRE
En'am 6:101*.......O’nun nasıl çocuğu olabilir ki? Kendisinin bir eşi yoktur...

Tevbe 9:30-31*.....Hıristiyanlar da: “Mesih Allah’ın oğludur.” dediler...kahretsin...

Furkan 25:2........O (Allah)...bir çocuk edinmemiştir, mülkünde ortağı yoktur.

Zuhruf 43:81-82....Eğer Rahman’ın çocuğu olsaydı (O’na) tapanların ilki ben olurdum.

Cin 72:3...........Rabb’imizin şanı yücedir. O, ne eş, ne de çocuk...

Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’te Allah’ın Oğlu ile ilgili 92 ayet bulunmaktadır.

 

44. İsa Mesih’in ezelden ebede kadar var olduğu kabul edilir mi?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
İşaya 9:6..........bir çocuk doğdu, bize bir oğul...onun adı...Ebediyet Babası...

Mika 5:2*..........Beyt-lehem...ve onun çıkışı eski vakitten, ezeli günlerdendir.

Yuhanna 1:1-3&14...Başlangıçta Söz vardı...Söz Tanrı’ydı ...Söz insan olup aramızda yaşadı.

Yuhanna 6:48 & 51..İsa...Yaşam ekmeği ben’im. Gökten inmiş olan diri ekmek ben’im.

Yuhanna 6:62.......Ya İnsanoğlu’nun önceden bulunduğu yere yükseldiğini görürseniz...?

Yuhanna 8:58.......İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım” dedi.

Yuhanna 17:5*......Baba, dünya var olmadan önce ben senin yanındayken...

Yuhanna 17:24......bulunduğum yerde...dünyanın kuruluşundan önce sen beni sevdin.

Filipililer 2:6-8..Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde ...insan benzeyişinde doğdu.

Kolosililer 1:13...Görünmez Tanrı’nın görüntüsü, bütün yaradılışın ilk doğanı O’dur.

Kolosililer 1:17...her şey varlığını O’nda sürdürmektedir.

İbraniler 1:1-2....aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğluyla bize seslenmiştir.

İbraniler 1:8-10...Ama Oğlu için...Ya Rab, başlangıçta yerin temellerini sen attın.

İbraniler 13:8.....Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır.

1 Petrus 1:20......Mesih, dünyanın kuruluşundan önce seçilmişti.

1 Yuhanna 1:2......Yaşam Sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı...

Esinleme 1:4-8.....Var olan, var olmuş ve var olacak olan...Rab Tanrı diyor...

Esinleme 11:15-17..Rabbimizin ve O’nun Mesihinin oldu. O da sonsuzlara dek...

KURANA GÖRE
Al-i İmrân 3:59*...Allah yanında İsa’nın durumu, Adem durumu gibidir...“Ol” dedi, artık olur...

 

45. Allah’ın Kelâmı’nın insan bedenine bürünmesi mümkün müdür? (Kenosis veya Hulul)

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
İşaya 7:14.........RAB kendisi size bir alamet verecek... kız gebe kalacak...adını İmmanuel...

İşaya 9:6-7*.......bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi...ve onun adı...Kadir Allah...

Mika 5:2...........Beyt-lehem...senden çıkacak...onun çıkışı eski vakitten, ezeli günlerdendir.

Matta 1:18-25......İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak ...İmanuel, ‘Tanrı bizimledir’ demektir.

Luka 1:30-35.......Melek...gebe kalıp bir oğul doğuracaksın...‘en yüce Olan’ın Oğlu’ denecek.

Luka 2:8-14........bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir.

Yuhanna 1:1 & 14...Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi, ve Söz Tanrı’ydı. Söz insan olup aramızda yaşadı... Babadan gelen...biricik Oğul...

Filipililer 2:5-8*.Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği...bir hak saymadı. Ama yüceliğinden soyunarak...insan benzeyişinde doğdu...ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.

Kolosililer 1:13-17..sevgili Oğlu...görünmez Tanrı’nın görüntüsü...ilk doğan O’dur.

1 Timoteyus 3:16*..Kuskusuz, Tanrı yolunun sırrı büyüktür. O, bedende göründü.

İbraniler 2:14-18..İsa...ölüm aracılığıyla etkisiz hale getirmek üzere...insan yapısını aldı.

KURANA GÖRE
Al-i İmrân 3:59*...Allah yanında İsa’nın durumu...gibidir ...sonra ona “Ol” dedi, artık olur.

Maide 5:17.........“Allah, Meryem oğlu Mesih’tir.” diyenler küfre gitmişlerdir.

Maide 5:72.........“Allah, ancak meryem oğlu Mesih’tir.” diyenler...kâfir olmuşlardır.

İsra 17:111........Çocuk edinmeyen...bir yardımcısı da bulunmayan Allah’a hamd...

Saffat 37:152*.....“Allah doğurdu.” Onlar, elbette yalancıdırlar.


46. İsa Mesih, Allah ile insanlar arasında tek geçerli aracı mıdır?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Yuhanna 3:17.......Tanrı, Oğlunu...dünya O’nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.

Yuhanna 10:9.......Kapı ben’im. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur.

Yuhanna 14:6*......İsa...“Yol, gerçek ve yaşam benim”...Ben’im aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.

Elç. İş. 4:10-12...İsa Mesih’in adı sayesinde...Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.

Romalılar 8:34.....Mesih İsa, Tanrı’nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir.

Efesliler 2:18.....O’nun aracılığıyla hepimiz aynı Ruh’ta Baba’nın huzuruna çıkabiliriz.

1 Timoteyus 2:5*...tek bir Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir Aracı vardır...Mesih İsa’dır.

İbraniler 1:1-2....aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğluyla bize seslenmiştir.

İbraniler 8:6......İsa...daha iyi bir antlaşmanın aracısı olduğu kadar, daha üstün bir göreve de...

İbraniler 9:15.....Mesih, yeni bir antlaşmanın aracısı olmuştur...fidye olarak öldü.

İbraniler 12:22-24.yeni antlaşmanın aracısı olan İsa’ya... daha üstün bir anlam ifade eden...

1 Yuhanna 2:1-2....birimiz günah işlerse adil olan Mesih bizi Baba’nın önünde savunur.

KURANA GÖRE
Bakara 2:48*.......o gün hiç kimse kimsenin yerine bir şey ödeyemez, kimsenin şefaat da kabul edilmez, kimseden fidye de alınmaz...yardım yapılmaz.

En’am 6:94*........Hani ortaklar(ımız) sandığınız aracılarınızı da yanınızda görmüyoruz!

Zümer 39:3.........İyi bil ki, halis din yalnız Allah’ındır. Ondan başka veliler...iletmez.

Zümer 39:44........De ki: “Bütün şefaat Allah’ındır.”

Kaf 50:16..........Andolsun insanı biz yarattık...biz ona şah damarından daha yakınız.

 

47. İsa Mesih, dünyanın “Kurtarıcısı” olarak kabul edilir mi? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
İşaya 43:11-14*....Ben, ben RAB’İM; ve benden başka kurtarıcı yoktur...RAB, Kutarıcınız...

Luka 2:10..........Davud’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir.

Yuhanna 4:42.......O’nun gerçekten dünyanın Kurtarıcısı olduğunu biliyoruz.

Elç. İş. 5:31......bağışlanma fırsatını vermek için Tanrı O’nu...Kurtarıcı olarak...yükseltti.

Elç. İş. 13:23.....Tanrı...İsrail’e bir Kurtarıcı, İsa’yı gönderdi.

Romalılar 11:26-27.Yazılmış olduğu gibi: “Kurtarıcı Sion’dan gelecek...

Filipililer 3:20...Kurtarıcı olan Rab İsa Mesih’i bekliyoruz. O, her şeyi kendine...

1 Timoteyus 2:3-6..Kurtarıcımız Tanrı...tek bir Aracı vardır...Mesih İsa’dır.

Titus 1:3-4........Kurtarıcımız Tanrı...Kurtarıcımız Mesih İsa’dan lütuf ve esenlik...

Titus 2:9-14.......Kurtarıcımız Tanrı’yla...ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in yücelik...

Titus 3:4-6........Kurtarıcımız Tanrı...ve Kurtarıcımız İsa Mesih...kurtardı.

2 Petrus 1:1.......Tanrımız ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in doğruluğu sayesinde...

2 Petrus 1:11......Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in sonsuz egemenliğine...

2 Petrus 3:18......Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in lütfunda ve O’nu tanımakta...

1 Yuhanna 4:14-15*.Baba, Oğlunu dünyanın Kurtarıcısı olarak gönderdi...İsa...

Yahuda 1:24-25.....Yücelik...Kurtarıcımız tek Tanrı...Rabbimiz İsa Mesih...

KURANA GÖRE
Nisa 4:171*........Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah’ın elçisi...

Maide 5:75*........Meryem oğlu Mesih, bir elçiden başka bir şey değildir.

Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’te Allah’ın “Kurtarıcı” sıfatıyla ilgili ayetlerin sayısı 600’den fazladır.

 

48. İsa Mesih’in insanların günahlarını affedebileceği kabul edilir mi?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Markos 2:5-7*......İsa felçliye, “Oğlum, günahların bağışlandı” dedi. Tek Tanrı’dan başka kim günahları bağışlayabilir?

Markos 2:10-11.....İnsanoğlu’nun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip...

Luka 5:20..........Onların imanını gören İsa, “Dostum, günahların bağışlandı” dedi.

Luka 7:48..........İsa...kadına, “Günahların bağışlandı” dedi.

Elç. İş. 5:30-31...bağışlanma fırsatını vermek için Tanrı O’nu...Kurtarıcı olarak...

Elç. İş. 10:36-43*.Mesih...O’na inanan herkesin günahları O’nun adıyla bağışlanır.

Elç. İş. 13:38-39..şunu bilin ki, günahların bu Kişi aracılığıyla bağışlanacağı size...

Efesliler 1:7......Mesih’in kanının aracılığıyla...suçlarımızın bağışına sahibiz.

Efesliler 4:32.....Tanrı sizi Mesih’te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.

Kolosililer 1:13-14..O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlunun egemenliğine aktardı. O’nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz.

Kolosililer 2:13...Siz suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken, Tanrı sizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı O bağışladı.

1 Yuhanna 2:12.....Mesih’in adı uğruna günahlarınız bağışlandı.

Esinleme 1:5.......kendi kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış olan...Mesih...

KURANA GÖRE
Al-i İmrân 3:135*..Günahları da Allah’tan başka kim bağışlayabilir?

Maide 5:75*........Mesih, bir elçiden başka bir şey değildir.

Maide 5:118........Eğer onları bağışlarsan...sen daima üstünsün...

 

49. Sonsuz hayata erişebilmenin tek yolu İsa Mesih’e iman etmek midir?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Markos 14:61-62....Başkahin O’na yeniden, “Yüce Olan’ın Oğlu Mesih sen misin? diye sordu. İsa “Ben’im” dedi.

Yuhanna 3:16-18 & 36..O’na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır...Oğul’a iman edenin sonsuz yaşama vardır. Ama Oğul’un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir.

Yuhanna 6:48 & 51..İsa...Yaşam ekmeği ben’im. Gökten inmiş...

Yuhanna 9:5........Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı ben’im.

Yuhanna 10:7-9.....İsa...ben koyunların kapısıyım...Kapı ben’im. Bir kimse benim aracılığımla...kurtulur.

Yuhanna 11:25......İsa ona, “Diriliş ve yaşam ben’im” dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.

Yuhanna 14:6*......“Yol, gerçek ve yaşam ben’im” dedi. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.

Yuhanna 17:3.......Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır.

Yuhanna 18:6.......İsa, “Ben’im” deyince gerileyip yere düştüler.

Elç. İş. 4:10-12*..Nasıralı İsa Mesih’in adı sayesinde...Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.

Esinleme 1:17-18...“Korkma! İlk ve son ben’im. Diri olan ben’im. Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca diri kalacağım. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir.

KURANA GÖRE
Al-i İmrân 3:19-20.Allah katında din, İslamdır...Eğer İslam olurlarsa doğru yolu bulurlar.

Al-i İmrân 3:85*...Kim İslam’dan başka bir din ararsa... kaybedenlerden olacaktır.

Tevbe 9:33.........O, Resülünü...hak dinle gönderdi ki...bütün din(ler)in üstüne çıkarsın.

Fetih 48:28........Resülünü...hak dinle gönderdi ki o (hak di)ni bütün dinlere üstün kılsın.

Saf 61:8-9.........O, Resülünü...hak dinle gönderdi ki... bütün dinlerin üstüne çıkarsın.

 

50. İsa Mesih, insanların günahları için tek geçerli kefaret kurbanı (fidye) olarak kabul edilir mi?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Levililer 17:11....etin canı kandadır; ve ben onu mezbah üzerinde canlarınıza kefaret etmek için size verdim...candan ötürü kefaret eden kandır.

İşaya 53:5-6*......günahlarımızdan ötürü o yaralandı...ve onun berelerile biz şifa bulduk...RAB hepimizin fesadını onun üzerinde koydu.

İşaya 53:12........canını ölüme döktü...suçunu da o taşıdı...

Matta 1:21.........Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan O’dur.

Matta 20:28........İnsanoğlu...canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi.

Yuhanna 1:29*......İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!

Elç. İş. 20:28.....Rab’bin kendi kanı pahasına sahip olduğu inanlılar topluluğunu...

1 Korintliler 5:7..kurban kuzumuz olan Mesih kurban edilmiştir.

1 Korintliler 15:1-4...Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü... üçüncü gün ölümden dirildi.

2 Korintliler 5:14-21.bir kişi herkesin uğruna öldü...Evet, Mesih herkesin uğruna öldü.

Efesliler 1:8......Mesih’in kanının aracılığıyla...suçlarımızın bağışına sahibiz.

İbraniler 7:27.....başkahinimiz...kendi kendini sunmakla bunu ilk ve son kez yaptı.

İbraniler 9:12.....sonsuz kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal yere...ilk ve son kez girdi.

İbraniler 9:22.....Kutsal Yasa’ya göre, her şey kanla temiz kılınır, ve kan dökülmeksizin bağışlama olmaz.

İbraniler 10:12....Mesih, günahlar için sonsuza dek geçerli olan tek bir kurban sundu...

KURANA GÖRE
En’am 6:164*.......Kendi (günah) yükünü taşıyan hiç kimse, bir başkasının yükünü taşımaz.

Yunus 10:108.......yola gelen, kendisi için gelir...Ben sizin üzerinize vekil değilim.

İsra 17:15*........Hiçbir...başkasının günah yükünü taşımaz.

 

51. İsa Mesih’in çarmıhtaki fiziksel ölümü kabul edilir mi? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Matta 27:50........İsa, yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti.

Markos 15:33-41....İsa yüksek sesle bağırarak ruhunu verdi.

Luka 24:44-47......Şöyle yazılmıştır: Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek.

Yuhanna 19:16-37...“Tamamlandı!” dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti.

Elç. İş. 3:15*.....Siz Yaşam Önderi’ni öldürdünüz, ama Tanrı O’nu ölümden diriltti. Biz bunun tanıklarıyız.

Romalılar 5:8-10*..Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor... Mesih bizim için öldü.

1 Korintliler 2:2..İsa Mesih’ten ve O’nun çarmıha gerilmiş olmasından başka bir şey bilmemeye...

Efesliler 5:26.....Mesih, inanlılar topluluğunu...kutsal kılmak için kendini feda etti.

Filipililer 2:5-8..Mesih...çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.

Koloseliler 1:18-20..ölüler arasından ilk doğan O’dur... O’nun çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla...

1 Petrus 1:18-19...Mesih’in kususuz...kanı fidyesiyle kurtuldunuz.

1 Petrus 2:24......yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi.

1 Yuhanna 2:1-2....İsa Mesih...bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır.

1 Yuhanna 4:10.....Oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.

1 Yuhanna 3:16.....Sevgi ne olduğunu, Mesih’in bizim uğrumuza canını vermesinden anlıyoruz.

Esinleme 1:18......İlk ve son ben’im. Diri olan ben’im. Ölmüştüm, ama işte...diri kalacağım.

Esinleme 5:9-10....boğazlandın...her ulustan insanları kendi kanınla Tanrı’ya satın aldın.

KURANA GÖRE
Nisa 4:157*........Biz Allah’ın elçisi...“Mesih’i öldürdük!”... demelerinden ötürü...Oysa onu öldürmediler ve asmadılar...tam bir kuşku içindedirler. O hususta bir bilgileri yoktur...öldürmediler.

Dipnot : Kur’an-ı Kerim’de, İsa Mesih’in öldüğüne ve ölümden dirildiğine işaret edilmesine rağmen (Al-i İmrân 3:55 & Meryem 19:15), çoğu Müslümanlar İsa Mesih’in haçta ölmediği imasının yer aldığı Nisa 4:156-158’i temel alarak Mesih’in haçta ölmediğini ifade ederler. Buna karşılık, İsa Mesih’in dünyanın günahları için haçta ölmesi ve O’nun ölümden dirilişi Kitab-ı Mukaddes’in ana noktasıdır. Eğer İsa Mesih haçta ölmemiş ve ölümden dirilmemiş olsaydı, Hıristiyanların inancı tamamem boş olurdu. (1 Korintliler 15:17)

 

52. İsa Mesih’in tekrar gelişi bekleniyor mu? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Yuhanna 5:28-29....Bunu şaşmayın. Mezarda olanların hepsini O’nun sesini işitecekleri saat geliyor.

Yuhanna 14:2-3.....Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hzırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım.

1 Korintliler 15:23..Her biri sırası gelince dirilecek: İlk örnek olarak Mesih, sonra Mesih’in gelişinde Mesih’e ait olanlar.

1 Timoteyus 6:14-15..Tanrı, Mesih’i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır.

2 Timoteyus 4:1....Tanrı ve dirilerle ölüleri yargılayacak olan Mesih İsa’nın önünde, O’nun gelişi...

Titus 2:13*........ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz.

İbraniler 9:28*....Mesih...İkinci kez...kendisini bekleyenleri kurtarmak için kendilerine görünecektir.

Yakub 5:7-8........Rab’bin gelişine dek sabredin...Çünkü Rab’bin gelişi yakındır.

1 Petrus 5:4.......Baş çoban göründüğü zaman, yüceliğin solmaz tacına kavuşacaksınız.

1 Yuhanna 3:1-3....Mesih göründüğü zaman O’na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü O’nu olduğu gibi göreceğiz.

Esinleme 1:14-15...Başı ve saçı ak yapağı gibi beyaz, kar gibi bembeyazdı. gözleri ise alev alev yanan bir ateşti sanki! Ayakları, fırında kor hale gelmiş parlak tunca benziyordu. Ve sesi, gürül gürül akan suların sesi gibiydi.

Esinleme 2:25......ben gelinceye dek sizde olana sımsıkı sarılın.

Esinleme 22:12.....İşte tez geliyorum...Alfa ve Omega benim.. birinci ve sonuncu, başlangıç ve son ben’im.

Esinleme 22:20.....Bütün bunlara tanıklık eden, “Evet, tez geliyorum!” diyor. Amin! Gel, ya Rab İsa!

KURANA GÖRE
Kur’an’da, Mesih’in tekrar gelişinden söz edilmemektedir.

Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’te İsa Mesih’in tekrar gelişiyle ilgili 73 ayet bulunmaktadır.

 

53. Hz. Muhammed’in bir peygamer olabilmesi için, Yahudi olması gerekiyor muydu?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tekvin 12:1-3......Ve RAB Abrama dedi...seni büyük millet edeceğim, ve seni mubarek kılacağım, ve senin adını büyük edeceğim; ve bereket ol; ve seni mubarek kılanları mubarek kılacağım, ve sana lânet edene lânet edeceğim; ve yeryüzünün bütün kabileleri sende mubarek olacaktır.

Tekvin 17:18-19....Ve İbrahim...dedi: Keşke İsmail senin önünde yaşıyabilse! Ve Allah dedi: gerçek senin karın Sara sana bir oğul doğuracak; ve onun adını İshak koyacaksın; ve onunla ve ondan sonra zürriyetile ahdimi ebedi ahit olarak sabit kılacağım.

Tesniye 14:2.......bütün kavmlardan üstün olarak, kendisine has bir kavm olmak üzre seni seçti.

Yuhanna 4:21-22....İsa...biz bildiğimize tapınıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir.

Romalılar 3:1-2....Yahudi’nin ne üstünlüğü var? Her yönden çoktur. Birincisi, Tanrı’nın sözleri Yahudilere emanet edildi.

Romalılar 9:3-4....soydaşların olan İsraillilerin...Oğulluk, yücelik antlaşmalar, buyrulan Kutsal Yasa, tapınma düzeni ve vaatler onlarındır.

Galatyalılar 3:16..İşte vaatler İbrahim’e ve onun soyundan olana verildi...senin soyundan olanlara demiyor...

KURANA GÖRE
İbrahim 14:4.......Biz her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açıklasın.

Şuara 26:195-199...Apaçık Arabca bir dille...Biz onu yabancılardan birine indirseydik de, (O)nu onlara okusaydı, ona inanmazlardı.

Fatır 36:6.........Babaları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için (seni gönderdik).

Şura 42:7..........Biz sana böyle Arabca bir Kur’an vahyettik ki şehirlerin anasını ve çevresinde bulunanları uyarasın;

 

54. Hz. Muhammed’in mesajı, İsa Mesih ve diğer peygamberlerin mesajlarına uyuyor muydu?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tesniye 18:20-22...Ancak bir peygamber...emretmediğim bir sözü küstahça benim isminle...söylerse...ölecektir.

İşaya 8:20*........Eğer bu söze göre söylemezlerse gerçek onlar için tan ışığı olmaz.

1 Korintliler 14:32-34.Peygamberlerin ruhları peygamberlerin denetimi altındadır. Çünkü Tanrı, karışıklık değil, esenlik Tanrısıdır.

1 Korintliler 15:1-4*..Kardeşler...müjdeyi hatırlatmak istiyorum... Kutsal Yazılar uyarınca Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve...üçüncü gün ölümden dirildi.

Galatyalılar 1:6-9.bir kimse size, kabul ettiğinize ters düşen bir müjde bildirirse, ona lânet olsun!

2 Yuhanna 2:7-9....Daha ileri gidip Mesih’in öğretişine bağlı kalmayan hiç kimsede Tanrı yoktur.

1 Yuhanna 2:23.....Yalancı kimdir? Baba ve Oğul’u inkar eden, Mesih-karşıtıdır. Oğul’u inkar eden hiç kimsede Baba da yoktur.

1 Yuhanna 4:1-5....her ruha inanmayın...ruhları sınayın.

1 Yuhanna 5:20.....Biz gerçek Olan’dayız, O’nun Oğlu İsa Mesih’teyiz. Kendisi gerçek Tanrı...

KURANA GÖRE
Nisa 4:162.........içlerinden ilimde ileri gitmiş olanlar ve müminler, sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar.

Ra’d 13:36.........Kitab verdiğimiz kimseler, sana indirilenden sevinirler.

Şuara 26:196-197...O(nun zikri...manası), evvelkilerin Kitablarında da vardır...bilginlerinin onu bilmesi de onlar için bir delil değil mi?

Ankebut 29:46......Tanrımız ve tanrınız birdir ve biz O’na teslim olanlarız.

Fussilet 41:43*....sana söylenen, senden önceki peygamberlere söylenmiş olandan başka bir şey değildir.

Şurâ 42:15*........Allah bizim de Rabb’imiz sizin de Rabb’inizdir...tartışma (sebebi) yoktur.

 

55. Hz. Muhammed’in bir peygamber olacağı hakkında, Kitab-ı Mukaddes’te ayetler var mıdır?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tesniye 18:15-18....Allahın RAB senin için aranızdan, kardeşlerinden benim gibi bir peygamber çıkaracak; onu dinliyeceksin...senin gibi bir peygamber çıkaracağım; ve sözlerimi onun ağzına koyacağım.

İşaya 53:1-12......Hör görüldü, ve insanlar tarafından bırakıldı; acıları tanımış, elemler adamı...Fakat günahlarımızdan ötürü o yaralandı, fesatlarımızdan ötürü o zedelendi...ve RAB hepimizin fesadını onun üzerine koydu...çoğunun suçunu da o taşıdı, ve günahkarlar için şefaat etti.

Yuhanna 1:21-30....Yahudiler Yahya'ya...Sen o peygamber misin? sorusuna, “hayır” cevabını verdi...Benden sonra gelen O'dur...Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: "İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu! Kendisi için, 'Benden sonra biri geliyor, O benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı' dediğim kişi işte budur.

Yuhanna 14:16-17...Ben de Baba'dan dileyeceğim ve o, sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verek...O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.

Yuhanna 14:26......Ama Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek bütün söylediklerimi size hatırlatacak.

Elç. İş. 3:19-23...sizin için önceden belirlenmiş olan Mesih'i, yani İsa'yı göndersin...Musa şöyle demişti: "Tanrınız olan Rab size, kardeşlerinizin arasında benim gibi bir peygamber çıkaracak. O'nun size söyleyeceği her sözü dinleyin.

KURANA GÖRE
A'raf 7:157*.......Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil’de yazılı buldukları o Elçi’ye...

Saf 61:6*..........İsa da...benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamber müjdeleyici olarak.

Sonraki Sayfa ( İnsan ve Günah Hakkında)

   

 

© Copyright incilturk.Com

Daniel Wickware'nin "Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim Hakkında 100 Soru" kitabından alınmıştır