incil.türk

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

ONUNCU EMİR:
Haset Etmeyeceksin.

“Komşunun evine göz dikmeyeceksin. Komşunun ne karısına, ne kölesine, ne cariyesine, ne öküzüne, ne eşeğine, ne de herhangi bir şeyine göz dikeceksin!” (Çıkış, 20:17).

Çağdaş Ayartma Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler
Günümüzde televizyon izleyicisi kendini bir anda, binbir hesapla hazırlanmış etkileyici reklâm programlarının tuzağında bulur. Doğrudan bilinçaltı etkilenen izleyici, belirli maddeleri satın almak, en son modaya göre giyinmek gereğini hisseder. Diş macunundan spor otomobile, bonbon şekerine kadar her şey en iyi, en gerekli, en ucuz olarak sunulur. Bu türden reklâm, ilan ve duyuruların içeriği şu şekilde özetlenebilir: “Henüz sahip olmadığın ne varsa, onu elde etmeye çalış.” Kendini inkâr, kanaatkârlık, başkaları için fedakârlıkta bulunmak gibi değerlerin sözü bile edilmez. Zevkinin esiri olmuş bir toplum sürekli daha çok şeylere sahip olmaya, daha fazla şeyin tadını çıkarmaya kamçılanır durur.

Geçenlerde gazetelerin birinde bir karikatür yayınlandı: küçük bir çocuk, boyunu aşmak üzere olan oyuncak arabalar, bebekler, kukla ve spor ayakkabılarından oluşan bir batakta boğulmamak için çırpınıyor. Ne istediyse, sahip olmuş, bir başka arzusu kalmamış bir çocuk. Artık yaşam onun için tekdüze ve tatsız. Yoksulluktan kırılan ülkelerle servet içinde boğulan refah toplumları yanyana dünyamızda.

Endüstri ülkelerinin tüketim toplumları Onuncu Emir’e karşı tavır takınmış durumdadırlar. Karı kocanın yıllar boyu kendi evlerine sahip olmak için didindikleri düşünülecek olduğunda, bunu anlamak mümkün. Ama bu arada ölçüsüz çalışma, çoğu ailenin gücünü aşıyor. Eşlerin her ikisi de çalışmak zorunda, çocuklar ihmal ediliyor, sigarayla, çayla sinirler daha da geriliyor. Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Sonuç: manevi bir boşluk, büyük miktarda borç, evde huzursuzluk. Gelirinden fazla gideri olan, şartlarının üzerinde yaşayan her ailenin geleceği yer burasıdır. Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Varlığın Göreceliği Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler
İsa şöyle buyuruyor: “İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur? İnsan, kendi canına karşılık ne verebilir?” (Matta, 16:26). “Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek; canını benim ve Müjde’nin uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır.” (Markos, 8:35) Savaş sırasında tek bir bombanın birçok evi bir saniyede yerle bir ettiğini yaşamış olan bir kişi, evlerin, mobilyaların, refahın sonunda toz toprak yığınına döneceğini bilir. Komünist ülkelerde bir eve ya da bir karış toprağa sahip biri öylesine ölçüsüz vergiler ödemek zorunda bırakılır ki, sonunda hiçbir şeyi olmayan birinin durumuna gıpta edebilirdi. Allah, değer yargılarımızı yeniden düzenleyerek her türlü bereketin kendisinden kaynaklandığını itiraf etmemizi istiyor. Evet, O bizi yanına çekmek, “öz”ü görebilmemizi sağlamak dileğinde.

Aralarında bir mirası paylaşmak durumunda olanların da bu yeni bakış açısına sahip olmaları gerekir. Para pul, düşmanlık gütmeye değmez. İsa, “...Mintanınızı almak isteyene, abanızı da verin.” Diyor. (Matta, 5:40) Geleceğin dünyasına hâkim olacak olan ilke, “kapmak” değil, “vermek”tir. Hile yoluyla bir başkasının malını ele geçirmek, çok daha çirkindir. Belge sahtekârlığı yapanlar, başkalarının bilgisizliğini kötüye kullananlar, bunun hesabını vereceklerdir. Allah’ın öfkesi bu insanları günün birinde mutlaka bulur. O kendisini boş yere, “Dulların, yetimlerin, güçsüzlerin Babası” olarak adlandırmadı.

 

İnsan Çekmek, İnsan Ayartmak Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Onuncu Emir yalnızca taşınır ya da taşınamaz malların kazanılmasına ilişkin değil. Bu emir, düşüncesizce insanları işverenlerine, dostlarına, yakınlarına karşı ayartıp onları birbirine düşürmeyi de yasaklıyor. Bir insanı yanımıza çekmek amacıyla onun başkasıyla, eşiyle ya da bir yakınıyla olan anlaşmazlığını kullanmamalıyız. Neye mal olursa olsun, onları doğru ve dürüst davranmaya özendirmeliyiz. İmanlılar Topluluğu’nda, işyerinde, okulda ve her kuruluşta Onuncu Emir hatırdan çıkarılmamalıdır. İnsan ayartmak, kışkırtmak hayır getirmez. Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Eşlerin boşanma denemesine maruz kaldıkları bir ailenin iç sorunlarına burun sokup olur olmaz öğütler vermek, uğursuz sonuçlar doğurabilir. Ne “değişiklik” arzusu, ne derin anlaşmazlıklar ya da çekişmeler böyle bir adımı haklı kılabilir. Allah’ın birleştirdiğini, insan ayırmamalıdır. Belli bir amaç ya da sırf zevk safa sürmek için birlikte yaşayanlar ise, tövbe ederek Allah’a dönmeli, O’nun huzurunda sevgi dolu sorumluluk duygusunu, kanaatkârlığı ve Allah’ın adında hizmeti öğrenmelidir. Yaşamı bir anlam ve hedef kazanmış kişi, artık can sıkıntısı ve “boşluk”tan dolayı günah işlemekten vazgeçer. Bir gecelik beraberlikler, geçici evlilikler biter; yerini ölçülü, sorumlu, sevgi dolu bir yaşam alır.

Açgözlülüğün Ana Nedeni Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Onuncu Emir maldan, insandan, ama aynı zamanda hayvanlar ve taşınmaz eşyadan da söz ediyor. Bugün bunlara otomobiller, traktörler, stereo cihazlar, çamaşır makineleri, buzdolapları ve pahalı giysiler de eklenebilir. Gelişmekte olan birçok ülke plansız programsız giriştikleri iddialı projelerden dolayı bugün borçlarının faizini bile ödeyemeyecek durumdadır. Başkalarıyla aynı düzeyde olma hırsı, çoklarını yıkıma sürüklüyor. Yedek parça ve uzman eleman yokluğu, Üçüncü Dünya ülkelerinde sayısız modern araç ve makinanın sağda solda çürümesine neden oluyor. İsa’nın habercileri neden İmanlılar Topluluğu’na sürekli kanaatkârlığı tembih edip kıskançlık ve tamahkârlıktan çekindirmeleri gerektiğini biliyorlardı. İsa, “Aranızda büyük olmak isteyen, diğerlerinin hizmetkârı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen, diğerlerinin kulu olsun” dedi. (Matta, 20:26-27) Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

İsa’nın izleyicileri tüm değer yargılarına yeni bir anlam vermesini öğrendiler. Dünyada yüce ve ulu olarak görülenler, Allah katında nefret uyandırabilir. İsa şöyle dua etmişti: “...Baba, göğün ve yerin Rabb’i! Bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet, Baba, bunun böyle olması senin isteğindi ... Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar! Bana gelin, ben size huzur veririm. Ben yumuşak huylu ve alçakgönüllüyüm. Boyunduruğuma girin ve benden öğrenin, böylece canlarınız huzur bulur. Boyunduruğum kolay taşınır, vereceğim yük hafiftir.” (Matta, 11:25-30)

Pavlus, Allah’ın tüm kendini beğenmişleri, kibirlileri yok edeceğini; pek az önemli, zengin insanın Korint kilisesine dahil olduğunu yazdı. Yaşam amaçlarının kökten değişimi, kalplerinin yenilenmesi, ilk Mesih İmanlılarının özvarlıklarına bambaşka bir anlam verdi. Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Onuncu Emir yalnızca bizim kötü, adi eylemlerimizi yasaklamıyor. O aynı zamanda en gizli sırlarımızı da mahkûm ediyor. Kanun dışı eylemler mahkemeler tarafından bir dereceye kadar aydınlatıp cezalandırılabilir; oysa insan yüreğini yalnızca Allah tanır. Biz gerçek anlamda ne kendimizi tanıyoruz, ne de karşımızdaki insanları. Kutsal Kitap, insan yüreğinin düşünce ve kuruntularının sürekli kötü olduğunu bildiriyor (Yaratılış, 6:5). İsa’yla kıyaslandığımızda, hepimiz kirli ve iğrenç varlıklarız, helak olmaya mahkûmuz. “Herkes günah işledi ve Allah’ın yüceliğinden yoksun kaldı.” (Romalılar, 3:23) Bu kural, gürültü patırtıyla dileğini gerçekleştirmeye çalışan küçük bir çocuk için bile geçerlidir. Çocukları olan biri, onların nasıl yalan dolanla birbirlerini alt etmeye uğraştıklarını görür, asli günahın varlığından şüphelenmez. Böyle biri kolaylıkla “çocuk masumiyeti” idealini terk eder. Açgözlülük, bencillik, gözünü budaktan sakınmayan “dediğim dediklik”, yetişmekte olan çocuğun yabancısı değildir. Kötü bir düşünceyle güçlü bir niyet ya da işlenmiş suç arasında farklılık var. Kimse denemeye karşı kendisini koruyamaz; ama İsa’ya ait olan irade gücüyle ona karşı koyabiliriz. Martin Luther, “Kuşların başımın üstünde uçmasını engelleyemem, ama başımda yuva yapmalarını pekâla” demişti. Denemeyi daha başlangıçta itiraf edip derhal yargılamak, tövbe etmek belirleyicidir. Pavlus sık sık, “Bu benden uzak olsun!” diye yazıyor. Bunun anlamı “Bu düşünce yüreğimde bir daha kendisine yer bulmasın!” demektir. Yakup denemenin iç yapısını şöyle çözümlüyor: “Ayartılan kişi, ‘Allah beni ayartıyor’ demesin. Çünkü, Allah kötülüklerle ayartılmadığı gibi, kendisi de kimseyi ayartmaz. Herkes, kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. Sonra arzu gebe kalınca, günah doğurur. Günah olgunlaşınca da, ölüm getirir. Sevgili kardeşlerim, aldanmayın! Her nimet, her mükemmel armağan, yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Işıklar Babası’ndan gelir. O, yarattıklarının bir anlamda ilk meyveleri olmamız için bizi, kendi isteği uyarınca, gerçeğin bildirisiyle yaşama kavuşturdu.” (Yakup, 1:13-18) Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

İmanlı, her gün arzularını, hedeflerini, niyet ve ümitlerini Allah’ın sözü aracılığıyla yargılamak ve düzeltmekle yükümlüdür. Kötü fikirlerini affedip bencilliğini tam anlamıyla yenmesinde, İsa’dan kendisine yardım etmesini dilemelidir. Burada sorun, çirkin ve sevgiye yer vermeyen düşüncelerin alt edilmesi için verilen savaştır. İsa boş yere bize şöyle dua etmemizi öğretmedi: “Bizi denemeye bırakma, kötü’den kurtar!” İsa Mesih’in kanına iman aracılığıyla Mesih İmanlıları, hem günahları için af, hem de doğruluk kazandılar. Artık onlar aldırış etmeksizin günah işleyemez, Allah’ın bu lütfunu sömüremezler. Kutsal Ruh tüm düşünce ve güdülerimizi kutsamaya sevk ediyor bizi. Mesih, yaşamımızın Rabb’i, utkulu önderi olmak istiyor. Bu bir ölüm kalım savaşı anlamına gelir. Bu, insanlara karşı değil, gerek içimizden, gerekse dışımızdan kaynaklanan günah ve denemeye karşı verilen bir savaştır. Dua etmeliyiz: “Rab, bizi bu günahın pençesinde bırakma; neye mal olursa olsun, bizi içimizdeki ve çevremizdeki kötü’den koru.”

Yeni Yürek, Yeni Ruh Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler
Kendi kötü ben’iyle savaşan kişi, İsa’nın sözlerini çoklarından farklı anlar: “Kötü düşünceler, yürekten gelir.” Yeni bir yüreğe, yeni bir zihniyete, tertemiz bir bilinçaltına muhtacız. Kutsal Ruh’un, bedenimizin, ruhumuzun her bir gözesine nüfuz etmesini dilemeliyiz. Onuncu Emir’in yerine getirilmesinde güdülen amaç, insanın yeniden ruhsal doğumu, düşünce ve davranışlarının baştan başa yenilenmesidir. Bu konuda çok acı çekmiş olan Yeremya peygamber şu vaadi aldı: “Şeriatımı onların içine koyup, yürekleri üzerine onu yazacağım. Ben onlara Allah olacağım, onlar bana halk. Artık herkes kendi komşusuna, kardeşine, Rabb’i bilin diye öğretişte bulunmayacak. Çünkü Rab, küçüğünden büyüğüne kadar onların hepsi beni bilecekler diyor. Çünkü kötülüklerini bağışladım.” (Yeremya, 31:33-34)

Allah aynı vaadi Hezekiel peygambere verdi: “Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım; taş yüreği bedeninizden çıkaracağım. İçinize ruhumu koyacak, sizi kanunlarımla yürüteceğim. Hükümlerimi tutacak ve yapacaksınız.” (Hezekiel, 36:26-27). Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Bu vahiylerin gelişinden üç yüz yıl önce Davut peygamber şu duada bulunmuştu: “Ey Allah, lütfuna göre bana acı, rahmetinin çokluğuna göre isyanlarımı sil. Fesadımdan beni büsbütün yıka, suçumdan beni arıt. Çünkü isyanlarımı bilirim ve suçum daima önümdedir. Sana, ancak sana karşı suç işledim... İşte, ben fesat içinde doğdum, anam günah içinde bana gebe kaldı... Bende temiz bir yürek yarat, ey Allah. Bana yeni bir ruh ver. Beni önünden atma, Kutsal Ruhunu benden alma. Bana kurtarışının sevincini geri ver, istekli ruhla bana destek ol” (Mezmur, 51:1-14). Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Nasıra’lı İsa bu vaadi yerine getirdi: “Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.” (Yuhanna, 8:12) “Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Çünkü, bensiz hiçbir şey yapamazsınız.” (Yuhanna, 15:5)

Daha hizmetinin başlangıcında İsa, dindar ve bilgin bir meclis üyesi olan Nikodim’e, “Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Allah’ın Egemenliği’ni göremez” demişti. (Yuhanna, 3:3) Pentikos günü, üç bin kişilik bir topluluğa, “Günahlarınızın bağışlanması için tövbe edin, her biriniz İsa Mesih’in adıyla vaftiz olsun. Böylece Kutsal Ruh’un armağanını alacaksınız” (Elçilerin İşleri, 2:38) diye seslenerek Petrus, hem Vaftizci Yahya’nın sudaki tövbe vaftizini, hem de Kutsal Ruh’un alınışını açıklıyordu. Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Ruhsal Savaş Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Kutsal Ruh’un alınışı, içimizde oluşu, her türlü denemenin dışında olduğumuzu göstermez. Tam tersine, ruh bedene, beden ruha karşı arzu duyar. Amansız, acımasız bir savaş patlak verir. Pavlus bunu, “Bedenin kötü işlerini Ruh’la öldürmek” biçiminde tasvir ediyor (Romalılar, 8:13). Efeslilere yazdığı mektubunda Pavlus, imanlıları daha sıkı uyarıyor: “Buna göre, önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaratılışı üzerinizden sıyırıp atın. Düşüncede ve ruhta yenilenin. Gerçek doğruluk ve kutsallıkta Allah’ın benzerliğine göre yaratılmış yeni yaradılışı giyinin.” (Efesliler, 4:22-24)

Ama savaş bununla da bitmiyor: “Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin. Bedenlerimizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Allah’a adayın; bedenlerinizin üyelerini doğruluk araçları olarak Allah’a sunun.” (Romalılar, 6:12-13) Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Kutsal bir yaşam için verilen bu savaşta kimi kez yenilgiye uğrayabiliriz. İçimizdeki Kötü’yü yenip ruhsal olgunluğa ulaşmanın tek yolu, her düşüşten sonra tekrar ayağa kalkmak, İsa’ya sığınarak tüm günahları itiraf etmektir. “Allah’ın Ruhu’nun yönlendirdikleridir, Allah’ın çocukları” diyor Kutsal Kitap. Bu iman anlayışı içinde şu vahiy sözlerini okuyabiliriz: “Bu nedenle, Mesih İsa’ya ait olanlara karşı artık hiçbir mahkûmiyet yoktur. Çünkü yaşam veren Ruh’un yasası, Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı.” (Romalılar, 8:1-2) Kötü niyet ve eylemler Eski Antlaşma’da ceza tehditleriyle yasaklanırken, Yeni Antlaşma bize günahlı yapımız hakkında köklü bir bilgi veriyor; İsa’ya imanla günahlardan bağış lütfu, bilinçaltımızla irademizi yenileyecek olan Kutsal Ruh’un gücüyle canlarımızı donatıyor. Musa yalnızca emirler vermekle yetinmişti; oysa İsa, aklama ve bu emirleri yerine getirebilme gücü bağışladı. Eski Antlaşma, yaşamımızı niyetlerimiz ve eylemlerimiz temelinde eleştirirken, Allah’ın Oğlu bize günah ve cezadan kurtuluş veriyor, her zorluğun üstesinden gelen kendi gücünden pay almamızı sağlıyor. Günahtan, aklanmaya; acizlikten, kendi egemenliği altında bir yaşama yöneltiyor.

Açgözlülük ve İslâm Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler
Yasadan (şeriat) iman esasına dayanan aklanmaya, bedensel zayıflıktan Ruh’ta yaşama götüren aşamayı İslâm dini tanımıyor. Kuran, “İnsan zayıf yaratılmıştır” diyor (Nisa, 28). Böylece insandaki zayıflıktan kaynaklanan suçun bir bölümü Yaratan’a ait oluyor. Ayartmaya düşmemeleri için Allah erkeklere, cariyeleriyle birleşmelerini caiz kılmıştır (Nisa, 3; Ahzab, 52). Muhammet, evlatlığı Zeyd’in karısıyla evlenmişti. Kuran’a göre Muhammet, kendisini isteyen her kadını alabilir. (Ahzab, 37; Ahzab,51)
Bunun dışında Allah -Kuran’a göre- dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola eriştirir (İbrahim, 4; Fatır, 8). Bu durumda bireylere fazlaca bir ahlâki sorumluluk düşmüyor.

Talan ve ganimet, cihadın önemli bir parçasını oluşturur. Bazı savaşlar, savaşan kişilerin ganimetle erken meşgul olmaları nedeniyle kaybedildi. Galibiyet sonrası, bu kez, ganimetin paylaşımında kavgaların çıkması seyrek değildi. Maddi kazanç ve arzularının karşılanması, bir Müslüman’ın düşünce sisteminde baş köşeyi alır. Bugün bile maddi güç ve şeref Allah’ın nimetlerinden sayılır. Allanın yüceliği, erişilmezliği, İslâm önderleri için örnek teşkil eder. İsa’nın zavallılığı, hor görülmesi, İslâm’ın nazarında anlaşılır bir şey değildir.

Herhangi bir çözüm bulunmadığı takdirde kan davası gütmek, çoğu İslâm toplumlarında alışılmış bir olgudur. Muhammet, şahsi düşmanlarını, gönderdiği casuslar aracılığıyla bir bir katlettirmişti. Allah’ın Baba olduğuna inanmak, İslâm’da bağışlanmaz bir günahtır. Bu nedenle Müslüman, kendi iyi amelleriyle kurtuluşunu sağlamak zorundadır. “İyi ameller” dürüst, bağımsız vicdandan kaynaklanan eylemlerden çok, şehadet getirmek, namaz, oruç, kurban kesmek, hac ve Kuran’ı ezberlemek gibi ibadet kurallarıdır.

Zihniyetin yenilenmesi, yeni bir yürek edinimi, Müslüman’ın yabancısı olduğu fikirlerdir. Kutsal Ruh’un tanınmadığı bir din için bu, o kadar garip karşılanmamalıdır. (İsrâ, 85) Bir yanlış anlama nedeniyle İslâm’da, Kutsal Ruh’un melek Cebrail olduğu sanılır; bu yüzden onun yaratılmış olduğuna inanılır. O, Allah’ın kendi Ruhu değildir. Ruhsal meyvelerin bundan dolayı doğmasına imkân vermeyen İslâm kültürü, Mesih’in lütfuyla gerçekleşen bağışlamayı reddeder. Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Müslüman olmak basit ve kolaydır. Kişi eski yaşamını büyük ölçüde sürdürebilir. Yapacağı tek şey, bir takım ibadetleri yerine getirmektir. Yeni kazanılan bir imanlı -örneğin Afrika kökenli biri- çok evliliğini İslâm’da da sürdürebilir. Cennet yaşamına varıncaya kadar, nimet ve bereketler İslâm’da maddi açıdan görülür, değerlendirilir (Vâkıa, 15-37). Allah’la birliktelik, ruhsal bir yenileme -İncil’de anlatılan ve teşvik edilen- ben’e karşı savaş, İslâm’da ön plana çıkmaz. Bu bakımdan İslâm, Eski Antlaşma (Tevrat ve Zebur) düzeyinin de altında kalıp Mesih İncil’inin ilkelerine erişemez.

İsa: Umudumuz Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Bununla birlikte bir Müslüman’ı ya da Yahudi’yi hor görmemeliyiz. Hiçbir Mesih İmanlısı bir başkasından daha iyi değildir. Yalnızca İsa’ya iman ve O’nda kalmak yoluyla aklanma ve kutsal yaşam gücü alıyoruz. Biz sadece asmanın dallarıyız. Bunun bilmek bizi kendini beğenmişlikten korur, bize kim olduğumuzu gösterir. Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Yasa (Şeriat) ve İncil’e Göre On Emir’in Özeti

Yahudiler İsa’ya yasa’nın en önemli emrin hangisi olduğunu sordular. İsa şöyle cevap verdi:
“‘Allah’ın Rabb’i bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün kuvvetinle seveceksin.’ İşte ilk ve en önemli emir budur. İlkine benzeyen ikinci emir de şudur: ‘komşunu kendin gibi sev.’ Şeriatın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki emire dayanır.” (Tesniye, 6:5; Levililer 19:18)
İsa’nın bu cevabı On Emir’in eşsiz bir özetidir. Birinci bölüm, Allah’la olan ilişkimizi betimliyor, Yaratanımıza karşı görev ve şükrümüzü kapsıyor. İkinci bölüm ise, insanlarla olan ilişkilerimizi anlatıyor, onlara karşı yükümlülüklerimizi açıklıyor.
Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Cevabın olumsuz değil, olumlu oluşu dikkat çekicidir. İsa neyi yapmamamız gerektiğini söylemedi, yeni yasaklar getirmedi. Yaşam görevimizi, neyi yapmamız gerektiğini veciz bir biçimde gösterdi bize. Her iki emir de tek bir sözcükle özetlenebilir: Sevgi. Kendimize sormalıyız: Allah’ı ne kadar seviyoruz? İnsanlara, düşmanlarımıza olan sevgimiz ne ölçüde gerçek? Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Allah’ı Seviyor muyuz? Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Allah’ı sevmek, öylesine kapsamlı, vazgeçilmez ve açık bir emir ki, O’nu gerçekten uyguladığımız takdirde, kendimize ayıracak ne zamanımız, ne paramız, ne de planlarımız kalır. Bedenimiz, ruhumuz, istek, ümit ve arzularımız, kısaca her şeyimiz Allah’a sevgi damgasını taşısın. O, Kutsal, Yaratan, Kurtarıcı ve Yenileyen, yaşamımızın merkezi ve temeli olmalıdır. Bizim için tek önemli varlık, O olmalıdır. Rabbimiz kıskanç bir ilah; kendisine gösterdiğimiz sevgiyi bir başkasıyla paylaşmak istemiyor. O halde, Allah’ı gerektiği gibi seviyor muyuz? O’nu ne kadar seviyoruz? Şükran duygusuyla, O’nu ve sözünü sürekli düşünerek istemini öğrenmekle bu sevgimizi gösteriyor muyuz? Varlığımız, O’nun bize bağışladığı yaşama şükür ifadesi olmalıdır. Bizim için sağladığı günahlardan bağış lütfu için O’nu davranışlarımızla övmeliyiz. Tüm yaşamımız, O’nun içimize yerleştirdiği esenlik ve teselli için hamt dualarıyla dolu olmalı. Kendi gücümüzle Allah’ı gerçek anlamda sevemeyiz. Bu emir bağlamında Rabbimiz’in yardımına gerek duyuyoruz. Pavlus şöyle diyor: “Bize verilmiş olan Kutsal Ruh aracılığıyla Allah’ın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür.” (Romalılar, 5:5) Evet, Allah kendisini sevebilmemiz için bile bize yardım ediyor. Kutsal Ruhu aracılığıyla bize kendi sevgisini bağışlıyor.

İnsanları Kendimiz Gibi Seviyor muyuz? Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Tanrısal sevgi ruhu, çevremizdeki insanlara Allah’ın gözüyle bakmamıza yardımcı olur. Bu sayede onlara İsa’nın lütfunu, O’nun helak olanlara sevgisini duyurabilir; söz, dua ve davranışlarımızla dostlarımıza şefkatle eşlik edebiliriz. Başkalarını kendimiz gibi sevmek, onları sınırsız sevmek demektir. Aç olduğumuz zaman, besin bulabilmek için her şeyi yapabiliriz. Korkulu anlarımızda bu ruh halinden kurtulmak amacıyla her yolu deneriz. Aynı biçimde aç olanları doyurmalı, ümitsizleri koruyup teselli etmeli, yorgunlara dinlenme imkânı vermeliyiz. İsa her insanı, kendisiyle özdeşleştirecek denli sevdi. Hesap günü huzuruna gelenlere şunu söyleyeceğini bildirdi: “‘Sizler, Babam’ın kutsadıkları, gelin! Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış egemenliği miras alın! Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz; susamıştım, bana içecek verdiniz; yabancıydım, beni içeri aldınız. Çıplaktım, beni giydirdiniz; hastaydım, benimle ilgilendiniz; zindandaydım, yanıma geldiniz.’ O vakit doğru kişiler O’na şu karşılığı verecekler: ‘Ya Rab, biz seni ne zaman aç görüp doyurduk, ya da susamış görüp içecek verdik? Seni ne zaman yabancı gördük de içeri aldık, ya da çıplak görüp giydirdik? Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik?’ Kral da onlara şu karşılığı verecek: ‘Size doğrusunu söyleyeyim, bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı, benim için yapmış oldunuz.’” (Matta, 25:34-40) Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

İsa, kişiliğinde Allah ve insan sevgisini birleştirir. O’nun sevgisinde Allah’a ve muhtaç olanlara, kurtulmak amacıyla sevgi ve hizmette bulunmayız. Tam tersine; Allah’a ibadetimizi, yoksul ve muhtaçlara hizmetimizi, Allah’ın bizim için sağladığı kurtuluşa şükür olmak üzere yerine getiririz. Sevgimizin temeli, İslâm’da olduğu gibi amellere dayanan doğruluk değil, Mesih’teki kusursuz kurtuluştur.

Yasa Konusunda Daha Derin Bir Anlayış Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Mesih’te kusursuzca tamamlanan Kurtuluş’a ilişkin müjde, Kutsal Yasa’nın derinliğini kavramamızı sağlıyor -ama aynı zamanda peşi sıra getirdiği yükü de. Aslında On Emir Allah tarafından insanlara bir yaşam yardımı olarak düşünülmüştü. Bu emirler, hayatın uçurumlarına düşmekten koruyan kılavuz niteliğindeydi. Yasa’ya uygun olarak yaşayanlar esirgendi, hedeflerine kavuşarak mutlu oldu. İsa varlıklı gence, “Emirleri yerine getir, sonsuz yaşama kavuşursun” demişti. Allah’ın buyruklarına göre yaşayan bir halk, bolluk, bereket alır. Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Yasa’yı dikkatle inceleyen bir kişi, kendi dindarlığını değerlendirmede gerçekçi olur, iyi işlerinin bile dürüst olmadığını anlar. Yasa’nın çekirdeğini, insanın kendisini tamamen Allah’a teslim edip kendi istemiyle günahtan yüz çevirmesi oluşturur. Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Allah defalarca, “Kutsal olacaksınız, çünkü ben kutsalım” diyor. O, seçtiklerinin insana özgü dindarlığıyla yetinmez; doğal dindarlığa, din tutuculuğuna diğer dinlerde de rastlanır. Sonsuz Allah, biz söz dinlemez asileri kendi benzerliğine dönüştürmek istiyor. Söz ve davranışlarımızda O’nun sıfatlarını yansıtmalıyız.

“Göklerdeki Babanız nasıl kusursuzsa, siz de kusursuz olmalısınız” diyerek İsa, öğrencilerini seçerken bu tanrısal amacı vurguladı. Bu sözle temelde anlatılmak istenen, düşmanları sevmek, her koşul ve durumda Tanrısal merhametle davranmaktır. Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Şeriat Bizi Mahkûm mu Ediyor? Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Üçlük’te bir olan Allah’ın bu istemini duyup “ciddiye alan” insan, dehşete kapılır. Çünkü, kim Allah gibi sevebilir ve kim Allah kadar kutsal olduğunu söyleyebilir? Yasa bizi ışığıyla aydınlatıyor, yüzümüze Tanrısal aynayı tutuyor. Yasa vasıtasıyla tüm eksikliklerimiz meydana çıkıyor. O, kendinden hoşnut günahlıların yüzeyselliğini yüzlerine vuran, onları bu uykularından uyandıran bir terbiyecidir. Tanrısal mahkemenin kararı her insan için mahkûmiyettir. Tek bir emri dahi çiğneyen, Yasa’nın tümünü çiğnemiş sayılır.

Günlük yaşamdaki küçük, büyük putlarımızı itiraf edip Allah’ın adını kötüye kullanışımızı düşünecek olduğumuzda, çoktan ölümü hakettiğimizi görürüz. Ailemize duyduğumuz eksik sevgi, çevremizdeki geçimsiz insanlara beslediğimiz nefret ve ahlaki çöküntümüzü Mesih’in kutsallığıyla kıyaslarsak, Allah’ın Egemenliği’ne girme şansımızın olmadığını anlarız.

Yasa bize gerçek yüzümüzü gösterir; bizi gerçek tövbeye götürür. Gerçek yasa anlayışı, gururumuzu, kibrimizi kırar. Ürküntü içinde Kutsal Allah’ın huzurunda durur, O’nun adaletine değil, merhametine ümit bağlarız. Mesih İmanlıları olarak, Yasa’nın hâkimiyeti altında değil, lütuf içinde yaşadığımız için böylesi bir yasa anlayışına sahip olabiliyoruz. Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Vaftizci Yahya’nın yanına gelen İsa öğrencilerini, günahlarını itiraf edenlerin arasından seçti. Kendilerinden emin ve memnun olanlarla Mesih bir işe kalkışamazdı. Yalnızca günahını itiraf eden, Tanrısal yargıdan kurtulmak isteyen, vaftizin simgelediği gibi “eski insanı” Yasa’nın boğduğu kişiye İsa yardım edebilir. Böyle birini Yasa’nın yok eden hükmünden sevinç ve sevgi dolu ruhsal yaşamına sevk eder.

İsa Aracılığıyla Yasa’nın Yerine Getirilişi

Yasa konusunda Mesih ne yaptı? O, insanlık tarihinde ilk kez Yasa’yı gerçek anlamda uyguladı; Babasını tüm yüreğiyle sevdi, dünyaya yüreğinde yer vermedi, her zaman alçakgönüllü, kanaatkâr kaldı. İncil’in ilk dört bölümünde İsa, “Baba” adını 168’den fazla zikrediyor. Baba, O’nun yaşamının odak noktasıydı. Baba ve Oğul’un sevgisi eşsiz bir birlik içinde gösteriyor kendisini. Bu sayede İsa, “Ben ve Baba biriz. Baba bende, ben de Baba’dayım” diyebildi. Allah’ın kutsallığına beslenen sevgi İsa’yla somutluk kazandı. “Beni gören” dedi, “Baba’yı görmüştür.” Kuran’ın da tanıklık ettiği gibi O, annesinin sözünden çıkmadı, serkeşlik yapmadı. (Meryem, 32) Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

İsa düşmanlarını da sevdi, arkalarından konuşmadı; sevgi yoluyla gerçeği doğrudan onlara haber verdi. Yaşamının çokları için bir kurban olarak bağışlanacağını bildiğinden, O, Muhammet ya da Davut gibi evlenmedi. Her an kutsallığını korudu. Bir bineğe dahi sahip değildi. Kudüs’e ödünç bir eşeğin sırtında girdi. O’nun biz günahlılar için kurtulmalık ölümü, Yasa’nın yerine getirilişiydi. “Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur.” (Yuhanna, 15:13).


Tüm insanlık için Yasa’yı tamamlamak, dünyanın günahına kurtulmalık kurban olmak hedefiyle İsa, Kutsal Ruh’tan doğdu. Bundan ötürü O, Yasa’nın sonudur. “O’na inanan, aklanmıştır” (Romalılar, 10:4). Mesih’in kurtulmalık kurbanını kabul edenler üzerinde Yasa’nın hiçbir söz hakkı kalmamıştır. Onlar Mesih’e iman sayesinde şeriatın suçlamasından azat edilmişlerdir. Oğul’un özgür kıldığı, gerçekten özgürdür. Kutsal Allah’ın adil öfkesi Mesih izleyicilerine erişmez. Onlar, halkların bir bir boy göstereceği ilahi mahkeme gününden aklanarak çıkacaklar. Bu aklama, lütuf sayesindedir. Mesih, eşsiz kurbanı aracılığıyla, kendisininkileri sonsuza dek yetkin kıldı.
Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Mesih’in kurtulmalık ölümünü kabul etmeyen, O’nun kutsallığını, kurbanını inkâr eden kişi Yasa’nın hükmü altındadır ve kendi “doğruluğuyla” başının çaresine bakmak durumundadır. Bu, değirmene su taşımaya benzer. İşin imkânsızlığı ortadadır. Yahudilerin ve Müslümanların çoğunluğu Çarmıha Gerilen’i kabul etmiyor, Yargı Günü’ne şefaatçiden yoksun gidiyorlar. İnkâr ettikleri Yargıç’ı dehşet içinde tanıyacak, kendilerine yaklaştığında haykıracaklar: “Dağlar, üzerimize düşün! Ve tepeler, bizi örtün!” (Esinleme, 6:13; Luka, 23:30). İnançsızlık içinde kişisel kararıyla kendisini Allah’ın Kuzusu’ndan ayıran kişi, günahları, fesatları için yargı talebinde bulunuyor demektir. Kutsal Mesih’in ışığında duracak olan kişi, tek bir itirazla karşılaşmaz. Yasa’ya güvenenleri ise, Yasa’nın kendisi yargılayacak. İsa günah konusunda, kendisine inanmayanların “yargıç”a gideceğini bildirdi (Yuhanna, 3:18-19; 16:8-9)

Ya Mesih İmanlıları? Katı yürekli, tövbeye yanaşmayan insanlardan daha mı iyi onlar? Asla! Ama onlar günahlarını pişmanlıkla itiraf edip Allah’a döndüler. Kusurlarını onarma yolunu seçtiler. Kendilerinden utanır, nereden geldiklerini unutmazlar. Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

İçimizdeki Yasa Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Ama Allah’a şükürler olsun! Yasa’nın tamamlayıcısı İsa, Yasa’yı yüreklere, Ruhu’nu onların içine yerleştirerek öğrencilerine acıdı. Aklanmalarının ardından onlar, ne yasasız, ne de yasa kölesi olmalılar. Bundan ötürü İsa, kendininkilere yeni bir yasa bağışladı: “Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır.” (Yuhanna, 13:34-35) İsa’nın bu buyruğunda On Emir özetlenmiş ve uygulanabilir hale getirilmiştir. Pavlus şöyle yazıyor: “Sevgi, komşuya kötülük etmez. Bu nedenle sevgi, Kutsal Yasa’nın yerine getirilmesidir.” (Romalılar, 13:10). Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Yeni Yasa, suçlayan, zorlayıcı, yerine getirilmesi imkânsız bir ödevler yığını değildir. İsa izleyicilerine, buyruğunu yerine getirebilme gücü verir. Tevrat yasaları hakkında derin bilgiye sahip olan Pavlus, “Çünkü yaşam veren Ruh’un yasası, Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı” diyor. (Romalılar, 8:2) Mesih’in Ruhu, öğrencilerinde gerçek ürünler doğurur: “Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetim... Çünkü ışığın meyvesi her tür iyilik, doğruluk ve gerçekte görülür.” (Galatyalılar, 5:22; Efesliler, 5:9) Dünyaya Müjde’yi Yaymak -Yasa’nın Bu Yolla Yerine Getirilişi

Mesih’in sevgisi biz lütufla kurtarılanları, çevremizdeki insanlar için yaşamaya, Mesih’in aklayışını ve sunduğu sonsuz yaşamı onlara da bildirmeye sevk ediyor. Bu açıdan, dünya çapında Müjde’yi yayma faaliyetleri, her türlü hayır işleri Mesih sevgisinin beslediği dalgalara benzetilebilir. O’nun öğrencileri Kutsal Yasa ve Müjde’yi duyurmak amacıyla dünyanın dört bir yerine giderler. Bir yandan Kutsal Yasa her günahı açığa çıkarıp -her insanı- mahkûm ederken, Müjde bize İsa’yı gösteriyor, O’nun lütfundan kaynaklanan karşılıksız aklayışını bize bağışlıyor. Bunun dışında İncil, Kutsal Ruh’ta sürdürülecek bir yaşam için gerekli gücü veriyor. Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Bundan böyle Yasa’nın altında değiliz, Kutsal Yasa içimizde. “Yasa koyucu” ve adaletin gerçek tamamlayıcısı Mesih bize acıdı. Bundan dolayı biz de tüm çaresizlere, umutsuzlara sesleniyor; Yahudi ve Müslümanlar kardeşlere de şu gerçeği duyuruyoruz: “Kederlenmeyin! Rabb’in sevinci gücünüzdür.” (Nehemya, 8:10 ) Duyun, kavrayın! Kurtuluşunuz hazır. Yasa’nın mahkûmları olarak yaşamak zorunda değilsiniz artık. İsa, yöneltilen suçlamaların tümünü üstüne aldı. “Rab doğruluğumuzdur.” (Yeremya, 23:6) O’nu tanıyın, O’na iman edin! O, beden almış Yasa’nın kendisidir. O’nun kanı sizi tüm günahlarınızdan arıtır. Kendinizi nasıl seviyorsanız, Allah’ı ve çevrenizdeki insanları da öyle sevebilmeniz için, O size sevgisini ve gücünü bağışlıyor. “Sevgi, Kutsal Yasa’nın yerine getirilmesidir.” (Romalılar, 13:10).

Üçlük’te bir olan Allah’ın bu istemini duyup “ciddiye alan” insan, dehşete kapılır. Çünkü, kim Allah gibi sevebilir ve kim Allah kadar kutsal olduğunu söyleyebilir? Yasa bizi ışığıyla aydınlatıyor, yüzümüze Tanrısal aynayı tutuyor. Yasa vasıtasıyla tüm eksikliklerimiz meydana çıkıyor. O, kendinden hoşnut günahlıların yüzeyselliğini yüzlerine vuran, onları bu uykularından uyandıran bir terbiyecidir. Tanrısal mahkemenin kararı her insan için mahkûmiyettir. Tek bir emri dahi çiğneyen, Yasa’nın tümünü çiğnemiş sayılır.

Günlük yaşamdaki küçük, büyük putlarımızı itiraf edip Allah’ın adını kötüye kullanışımızı düşünecek olduğumuzda, çoktan ölümü hakettiğimizi görürüz. Ailemize duyduğumuz eksik sevgi, çevremizdeki geçimsiz insanlara beslediğimiz nefret ve ahlaki çöküntümüzü Mesih’in kutsallığıyla kıyaslarsak, Allah’ın Egemenliği’ne girme şansımızın olmadığını anlarız.

Yasa bize gerçek yüzümüzü gösterir; bizi gerçek tövbeye götürür. Gerçek yasa anlayışı, gururumuzu, kibrimizi kırar. Ürküntü içinde Kutsal Allah’ın huzurunda durur, O’nun adaletine değil, merhametine ümit bağlarız. Mesih İmanlıları olarak, Yasa’nın hâkimiyeti altında değil, lütuf içinde yaşadığımız için böylesi bir yasa anlayışına sahip olabiliyoruz. Kıskançlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler

Vaftizci Yahya’nın yanına gelen İsa öğrencilerini, günahlarını itiraf edenlerin arasından seçti. Kendilerinden emin ve memnun olanlarla Mesih bir işe kalkışamazdı. Yalnızca günahını itiraf eden, Tanrısal yargıdan kurtulmak isteyen, vaftizin simgelediği gibi “eski insanı” Yasa’nın boğduğu kişiye İsa yardım edebilir. Böyle birini Yasa’nın yok eden hükmünden sevinç ve sevgi dolu ruhsal yaşamına sevk eder.

matında ilahilernçlık haset musa peygambere verilen emirler MP3 Fromatında ilahiler
O’nu tanıyın, O’na iman edin! O, beden almış Yasa’nın kendisidir. O’nun kanı sizi tüm günahlarınızdan arıtır. Kendinizi nasıl seviyorsanız, Allah’ı ve çevrenizdeki insanları da öyle sevebilmeniz için, O size sevgisini ve gücünü bağışlıyor. “Sevgi, Kutsal Yasa’nın yerine getirilmesidir.” (Romalılar, 13:10).

   

© Copyright incil.türk