incilturk.Com

 
 
 

 
 

 

Agape Kilisesi ibadet Resimleri 1
Samsun Kilisesi İbadet
Agape Kilisesi İç salon
Agape Kilisesi içi yeni

 

Samsun Agape Protestan Kilisesi Vaazları
agapekilisesi.com


 

Vaaz Konusu : Birbinizi Sevin
Okuma Bölümü : Yuhanna 13:31-35

Vaaz Konusu : Onun Yüceliğini Gördük
Okuma Bölümü : Matta 17:1-13

Vaaz Konusu : Duvarları Yıkan Büyük İman
Okuma Bölümü : Matta 15:21-28

Daha Eski Vaazlar

   

© Copyright agapeKilisesi.Com