incilturk.Com

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Samsun Agape Protestan Kilisesi Vaazları
agapekilisesi.com


 

Vaaz Konusu : Sadakat
Okuma Bölümü : Matta 28:16-20

Vaaz Konusu : Umutla Bekleme (advent 1)
Okuma Bölümü : Luka 2:21-35


Vaaz Konusu : Benliğe Eken Ölüm Biçer
Okuma Bölümü : Markos 7:20-23

Vaaz Konusu : Tanrı Her Halkı Sever
Okuma Bölümü : Elçilerin İşleri 11:19-26

Vaaz Konusu : Tanrı'ya Karşı Koyamam
Okuma Bölümü : Elçilerin İşleri 11:1-18

Vaaz Konusu : O Senide Seviyor
Okuma Bölümü : Elçilerin İşleri 10:1-4

Vaaz Konusu : İman'da Sarsılmayın
Okuma Bölümü : İbraniler 12:21-29

Vaaz Konusu : Rab'bin Kilisesi Büyür
Okuma Bölümü : Elçilerin İşleri 9:32-43

Vaaz Konusu : Değişen Yaşam 2
Okuma Bölümü : Elçilerin İşleri 9:19-31

Vaaz Konusu : Değişen Yaşam
Okuma Bölümü : Elçilerin İşleri 9:1-19

Vaaz Konusu : Her Zaman Hizmet
Okuma Bölümü : Elçilerin İşleri 8:26-40

Vaaz Konusu : Mesihe Gelen Yenilenmiştir
Okuma Bölümü : Elçilerin İşleri 8:9-25

Vaaz Konusu : Herşey Tanrı'nın Planındadır
Okuma Bölümü : Elçilerin İşleri 8:1-9

Vaaz Konusu : Hayatımızın Tanıklığı
Okuma Bölümü : Elçilerin İşleri 7:51-8:1

Vaaz Konusu : Unutmayan Tanrı
Okuma Bölümü : Elçilerin İşleri 7:1-34

Vaaz Konusu : Tanrı Gösterdiğiniz Sevgiyi Unutmaz
Okuma Bölümü : Matta 5:43-48

Vaaz Konusu : İkiyüzlülük
Okuma Bölümü : Yunus 4:1-3

Vaaz Konusu : Sadece Tanrı'nın Lütfu
Okuma Bölümü :
Elçilerin İşleri 7:1-8

Vaaz Konusu : Her Durumda Hizmet
Okuma Bölümü : Elçilerin İşleri 6

Vaaz Konusu : Kilisenin Düşmanlarının İşbirliği
Okuma Bölümü : Elçilerin İşleri 5:17-42

Vaaz Konusu : İsa Gibi Hizmet Etmek
Okuma Bölümü : Elçilerin İşleri 5:12-16

Vaaz Konusu : Sonuna Kadar Dayanan
Okuma Bölümü : Matta 28:18-20

Vaaz Konusu : İkiyüzlülük
Okuma Bölümü : Elçilerin İşleri 5:1-11

Vaaz Konusu : Emmaus Yolunda
Okuma Bölümü : Luka 24:17-27

Vaaz Konusu : Melekler ve Biz
Okuma Bölümü : İbraniler 1:1-6

Vaaz Konusu : Paskalya Vaazı
Okuma Bölümü : Luka 24:1-13

Vaaz Konusu : Rab'be Yücelik Olsun
Okuma Bölümü : Romalılar 2:18-24

Vaaz Konusu : İyi Bir Hristiyan Hayatı
Okuma Bölümü : Elçilerin İşleri 4:32-37

Vaaz Konusu : Hapishaneden Çıktıktan Sonra
Okuma Bölümü : Elçilerin İşleri 4:23-32

Vaaz Konusu : Koruyan Tanrı
Okuma Bölümü : Elçilerin İşleri 4:1-12

Vaaz Konusu : Evet Tanrı Senide Bağışlar
Okuma Bölümü : Elçilerin İşleri 3:11-26Vaaz Konusu : Haydi Kalk ve Yürü
Okuma Bölümü : Yeşu 1:1-2


Vaaz Konusu : Büyük Belirti
Okuma Bölümü : Markos 16:14-20Vaaz Konusu : İstersen Beni Temiz Yapabilirsin
Okuma Bölümü : Matta 8:1-4

 

Vaaz Konusu : Yüzbaşının İmanı
Okuma Bölümü : Matta 8:5-13

 

Vaaz Konusu : Sözde değil özde sevgi
Okuma Bölümü : Yuhanna 13:1-5

 

Vaaz Konusu : Özveri
Okuma Bölümü : Markos 10:17-31

 

Vaaz Konusu : Tanrı Ağlarken Kilise Nerede?
Okuma Bölümü : Yuhanna 11

 

Vaaz Konusu : Tanrı'nın armağanları
Okuma Bölümü : Efesliler 2:8-9

 

Vaaz Konusu : Noel * Doğuş Bayramı
Okuma Bölümü : Luka 2:8-20

 

Vaaz Konusu : Baba Terbiyesi
Okuma Bölümü :Mezmur 119:65-72

 

Vaaz Konusu : Mesihi Bekleyen Yaşlı Adam
Okuma Bölümü :2. Advent Vaazı

 

Vaaz Konusu : Herkesi Seven Tanrı
Okuma Bölümü :1. Advent Vaazı

 

Vaaz Konusu : Herkes günahkardır
Okuma Bölümü : Matta 9:9-13

 

Vaaz Konusu : Vaftizci Yahya Peygamber'in Acı ama Tanrı'ya sadık Hayatı
Okuma Bölümü : Luka 1:57-66

 

Vaaz Konusu : Kutsal Ruhu Alan Cesur Öğrencilerle Büyüyen Kilise
Okuma Bölümü : Elçilerin İşleri 2:40-47

 

Vaaz Konusu : Göğe Alınış (İsa Mesih'in Göğe Yükselişi)
Okuma Bölümü : Elçilerin İşleri 1:1-11

 

Vaaz Konusu : Son Buyruk (İsa Mesih'in Son Buyruğu)
Okuma Bölümü : Matta 28:16-20
Orhan Pıçaklar

 

Vaaz Konusu : Zina (Hristiyanlığın Zinaya Bakışı)
Okuma Bölümü : Matta 28:16-20
Gürsel Aydar

 

Vaaz Konusu : Dirilişin bize verdiği (Mesih'in Dirilişi)
Okuma Bölümü : Matta 28:1-10
Orhan Pıçaklar

 

Vaaz Konusu : Sonsuz hayatı verene hizmet (Mesih'in Gömülmesi)
Okuma Bölümü : Matta 27:57-60
Orhan Pıçaklar

 

Vaaz Konusu : Mesih'in Ölümü
Okuma Bölümü : Matta 27:45-56

Orhan Pıçaklar

 

Vaaz Konusu : Çarmıhın altında bekleyenler
Okuma Bölümü : Matta 27:27:44
Orhan Pıçaklar

 

   

© Copyright incilTurK.Com