www.incilTurK.Com

 
 
 

 
 

 

incilin yorumu incildeki ayetlerin yorumu Tevrat zebur incil Neden Kutsal Kitap okumalıyız Bedava Kutsal Kitap okuma ve incil siparişi Tevrat zebur incil isa hıristiyanlık musevilik yahudilik peygamberler isa davut musa eski antlaşma chat sohbet incilin yorumu incildeki ayetlerin yorumu Tevrat zebur incil Neden Kutsal Kitap okumalıyız Bedava Kutsal Kitap okuma ve incil siparişi Tevrat zebur incil isa hıristiyanlık musevilik yahudilik peygamberler isa davut musa eski antlaşma chat sohbet incilin yorumu incildeki ayetlerin yorumu Tevrat zebur incil Neden Kutsal Kitap okumalıyız Bedava Kutsal Kitap okuma ve incil siparişi Tevrat zebur incil isa hıristiyanlık musevilik yahudilik peygamberler isa davut musa eski antlaşma chat sohbet incilin yorumu incildeki ayetlerin yorumu Tevrat zebur incil Neden Kutsal Kitap okumalıyız Bedava Kutsal Kitap okuma ve incil siparişi Tevrat zebur incil isa hıristiyanlık musevilik yahudilik peygamberler isa davut musa eski antlaşma chat sohbet
 

 


 

3 "Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! Göklerin Egemenliği onlarındır.
4 Ne mutlu yaslı olanlara! Onlar teselli edilecekler.
5 Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Onlar yeryüzünü miras alacaklar.
6 Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Onlar doyurulacaklar.
7 Ne mutlu merhametli olanlara! Onlar merhamet bulacaklar.
8 Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Onlar Tanrı'yı görecekler.
9 Ne mutlu barışı sağlayanlara! Onlara Tanrı oğulları denecek.
10 Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere! Göklerin Egemenliği onlarındır.
11 "Benden ötürü insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size!
12 Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Matta 5:3-12

 

e Temmuz 1. Saf sütü andıran Tanrı Sözü'nü özleyin.

e Temmuz 2. Neden Kutsai Kitap? Çünkü Mesih orada bulunur.

   

© Copyright incil.TürK